โรงแรมภาคใต้
เมนูหลัก
หน้าแรก
สมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
วิธีการจองทัวร์
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
America
Africa
Australia
Asia
Europe
อุณหภูมิทั่วโลก
ทําหนังสือเดินทาง
พยากรณ์อากาศจีน
ทัวร์ 1 วัน
ทัวร์ 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ 5 วัน 4 คืน
โรงแรมภาคเหนือ
โรงแรมภาคตะวันออก
โรงแรมภาคตะวันตก
Gallery
Gallery
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

ชะอำ-หัวหิน

พักผ่อน นอนชมวิว หัวหิน-ชะอำ 2 วัน 1 คืน

สนุกกับการแข่งขัน Walk Rally- ฮาวายแฟนซีไนท์ปาร์ตี้ - Water Spot 

หลวงพ่อแดง โบสถ์เมียน้อย เมียหลวง

 (พักโรงแรม CHA-AM LAGOON  1  คืนหรือระดับเดียวกัน)

CHAM3044

                        " เดอะไทยทัวร์กรุ๊ป " ขอนำท่านไปพักผ่อนตากอากาศ ณ ชายหาดที่ยังคงเสน่ห์มนต์ขลังที่พรั่งพร้อมไปด้วย

บรรยากาศธรรมชาติ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส ทิวทัศน์สวยงาม และอากาศบริสุทธิ์ เล่นน้ำทะเลให้ชุ่มฉ่ำใจ
เลิศรสกับอาหารจากกุ๊กฝีมือเยี่ยม ด้วยโปรแกรมพิเศษสุด..........................................................

 

วันแรก

07.00 .      -    พร้อมคณะ  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  พร้อมสุขภัณฑ์ หรือรถพัดลมทันสมัย ระบบ ดิสโก้เทค แสงไฟเทค เดินทางสู่ จ.เพชรบุรี   

                       แจกหมวก  " เที่ยวทั่วกับไทยทัวร์กรุ๊ป  " สวยหรูทุกท่าน
                  -    บริการอาหารเช้าบนรถ  (1)  พร้อมเครื่องดื่ม สนุกสนานกับเกมส์การเล่นต่าง ๆ บนรถ หรือ เพลิดเพลินกับ 
วีดีโอเทป คาราโอเกะ ตลอดการเดินทาง
  11.00 .    -    ถึง จ.เพชรบุรี นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชะอำรีสอร์ท  พร้อมสระว่ายน้ำ พักผ่อนเปลี่ยนเสื้อผ้า  
  12.00 .    -    บริการอาหารกลางวัน  (2)  ห้องอาหารของโรงแรม
  บ่าย          -    นำท่านเข้าสู่การแข่งขัน Walk Rally แบ่งกลุ่มสนุกสนานกับการแข่งขันเกมส์ในฐานต่างๆ สะสมคะแนน

                       เพื่อรับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

 19.00 .     -    บริการอาหารเย็น  (3)  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังจากนั้น ชมการแข่งขันในชุด ฮาวายแฟนซีไนท์ปาร์ตี้ 

                       และการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ Fancy Girl และ Fancy Boy พร้อมมอบรางวัลต่างๆมากมาย สนุกสนาน

 23.00 น.     -    ได้เวลาพอสมควร พักผ่อนค้างคืนที่โรงแรมชะอำรีสอร์ท 1 คืน หรือ ระดับเดียวกัน ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง
  07.00 .    -    บริการอาหารเช้า  (4)  ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อน อิสระตามอัธยาศัย

                       เชิญท่านสนุกสนานกับ กีฬาทางน้ำ Water Spot  ว่ายน้ำในสระ ฟุตบอลชายหาด ฯลฯ สนุกสนานตามอัธยาศัย 

  10.00 น.    -    เช็คสัมภาระออกจากโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่เพชรบุรี

  12.00 .    -    บริการอาหารกลางวัน (5)  ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสักการะ หลวงพ่อแดง เกจิอาจารย์ชื่อดังของ             

                       จ. เพชรบุรี และ  ชมความแตกต่าง สวยงามของโบสถ์ เมียน้อย เมียหลวง เพลิดเพลิน ให้อาหารลิงจำนวนมาก

  15.00 .    -    แวะเพชรบุรี  ให้ท่านเลือกซื้อขนมหวานเมืองเพชร เป็นของฝากญาติมิตรทางบ้าน แล้วออกเดินทางกลับ
  19.30 .    -    เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ นำส่งที่ บริษัท

 

_______________________________________

รายการนำเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความเหมาะสม

 

อัตราค่าบริการ               ผู้ใหญ่                ท่านละ    3,580.-     บาท  (ห้องแอร์ ห้องละ 3  ท่าน)   โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

                                    ผู้ใหญ่                ท่านละ     3,280 .-    บาท  (ห้องแอร์ห้องละ 3  ท่าน)    โดยรถพัดลม + ดิสโก้เทค
                                    เด็ก อายุต่ำกว่า 12  ปี  ลด       25%   (พักกับผู้ปกครอง ไม่เสริมเตียง)

                                    ราคานี้เป็นราคากรุ๊ปพิเศษ จำนวนสมาชิกผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่า  40-80 ท่าน

อัตรานี้รวม                     ค่ารถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง พร้อมห้องสุขภัณฑ์  หรือ (รถพัดลมทันสมัย + ดิสโก้เทค)
                                    ค่าที่พัก โรงแรมชะอำรีสอร์ท  1  คืน (หรือระดับเดียวกัน)
                                    ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ  5  มื้อ
                                    ค่าสันทนาการและกิจกรรม Walk Rally  ของรางวัลที่ระลึก
                                    ค่าธรรมเนียมผ่านเข้าชมตามรายการทุกแห่ง
                                    ค่าเครื่องดื่มตลอดการเดินทางบนรถโค้ช
                                    ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000.- บาท
                                    ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม                ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าเหล้า โซดา / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ / ค่าโทรศัพท์ /
                                    ค่าซักรีด / ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก / ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

สิ่งที่ควรนำติดตัว            รองเท้าสวมใส่สบาย / ชุดว่ายน้ำ / กางเกงขาสั้นเล่นน้ำ / ครีมทาผิวกันแดด / กล้องถ่ายรูป /
                                    ยารักษาโรคประจำตัว / ของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ที่จำเป็น

 

การจอง และสำรองทัวร์    -  มัดจำ 50 % เมื่อยืนยันการจอง  และสำรองทัวร์ 

                                     -  ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนออกเดินทาง 7 วัน

                                       โทร.  02-9100375   02-9100870   089-6782177  แฟ็กซ์  02-5868130

                                   

 

     


       

 

                                                                   2 วัน 1 คืน

 

                 ชะอำ-ถ้ำเขาย้อย-กิจกรรม Walk Rally –เขาตะเกียบ-วัดห้วยมงคล-หลวงปู่ทวด

                                        พระตำหนักมฤคทายวัน-พระราชวังบ้านปืน-โบสถ์เมียน้อย เมียหลวง-หลวงพ่อแดง                     

วันแรก

07.00 น.      -     พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย...หรือที่หน้าบริษัทฯ  โดยรถปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ 2 ชั้น ออกเดินทางสู่ ชะอำ

                        พร้อมกับ สนุกสนานกับเกมส์การละเล่นต่างๆ

11.00 น.      -     แวะเที่ยว ถ้ำเขาย้อยเชิญทุกท่านแวะชมหินงอกหินย้อย และสักการะพระพุทธไสยาสน์ ณ วัด  ถ้ำเขาย้อย

                        เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางในครั้งนี้    อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย             -    ถึง ชะอำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ชะอำคอนโดเทล พร้อมสระว่ายน้ำ พักผ่อนเปลี่ยนเสื้อผ้า 
                        สนุกสนานกิจกรรม Walk Rally เพื่อละลายพฤติกรรมส่วนบุคคล และพฤติกรรมการร่วมงานที่ไร้ประสิทธิภาพ

                        ที่เป็นข้อขัดข้อง ขัดแย้งในการทำงานให้หมดสิ้น

เย็น             -     ออกจากโรงแรม พาท่านไปตลาดโต้รุ้งหัวหิน ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และของฝากจากหัวหิน หรือทานอาหารที่โรงแรม

                        ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร กลับที่พัก ค้าง 1 คืน

วันที่สอง

06.00 น.      -    ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ ออกกำลังกายริมชายหาดทะเล

07.00 น.      -    บริการอาหารเช้า (1)  ที่พัก  หลังอาหาร เล่นน้ำทะเล อาบแดด พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 น.     -     นำท่านเดินทางไป เที่ยวเขาตะเกียบ วัดห้วยมงคล นมัสการ หลวงปู่ทวดจําลององค์ใหญ่เพื่อ                             

                       เป็นศิริมงคล กลับ แวะเที่ยว โบสถ์ เมียน้อย เมียหลวง ที่วัดเขาบันไดอิฐ แวะ นมัสการหลวงพ่อ แดง

                       เกจิ ดังแห่งเมืองเพชรบุรี  แวะซื้อขนมหวานเมืองเพชร เป็นของฝากญาติมิตรทางบ้าน  

                       อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

                  -    นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักมฤคทายวันราชนิเวศน์   ( พระตำหนักแห่งความรักและความหวัง ) ชมพระราชวัง

                       ที่ประทับของ ร.6 ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามมาก บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย

                  -    นำชม  พระราชวังรามราชนิเวศน์   (  พระราชวังบ้านปืน  )   ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5 ซึ่งเป็น
                       พระตำหนักแบบยุโรป สไตล์มอเดิน แบบเดียวกับพระราชวังแห่งหนึ่งของพระเจ้าไกเซอร์ ที่ประเทศ
                       เยอรมันนี ท่านจะได้ชื่นชมกับความงดงามทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และสิ่งตกแต่งภายใน เช่น
                       ภาพแกะสลัก รูปปั้น ภาพสีน้ำมัน โคมไฟ ฯลฯ สวยงามมาก

                      -        แวะเที่ยว โบสถ์ เมียน้อย เมียหลวง ที่วัดเขาบันไดอิฐ แวะ นมัสการหลวงพ่อแดง เกจิดังแห่ง เมือ เพชรบุรี

                       ซื้อขนมหวานเมืองเพชร ร้านแม่กิมไล้ เป็นของฝากญาติมิตรทางบ้าน

16.00 น.      -    ออกเดินทางจากเพชรบุรี กลับสู่ กรุงเทพฯ

22.00 น.      -    ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ณ จุดเดิม

 

......................................................................................

รายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความเหมาะสม

 

อัตราค่าบริการ   1. ท่านละ  1,850 บาท     ( พักโรงแรมห้องแอร์ ห้องละ 5 ท่าน )

                        2. ท่านละ   1,650 บาท     ( พักโรงแรมห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน )

                           (ราคานี้เป็นราคากรุ๊ปจำนวนสมาชิกผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 40 ท่าน)

 

อัตรานี้รวมด้วย       ค่ารถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง พร้อมห้องสุขภัณฑ์
                            ค่าที่พัก 1 คืน   (ห้องแอร์ ห้องละ  2-5  ท่าน) / ่ค่าอาหารเช้า 1 มื้อ  /
                            ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ  1  มื้อ  / ค่ากิจกรรม Walk Rally
                            ค่าธรรมเนียมผ่านเข้าชมตามรายการทุกแห่ง  / ค่าเครื่องดื่มตลอดการเดินทางบนรถโค้ช
                            ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000.- บาท  

                            ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม         ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าเหล้า โซดา / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ / ค่าโทรศัพท์ /
                             ค่าซักรีด / ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก / ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
สิ่งที่ควรนำติดตัว     รองเท้าสวมใส่สบาย / ชุดว่ายน้ำ / กางเกงขาสั้นเล่นน้ำ / ครีมทาผิวกันแดด / กล้องถ่ายรูป /
                             ยารักษาโรคประจำตัว / ของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ที่จำเป็น

การจอง และสำรองทัวร์  

                             -    มัดจำ 50 % เมื่อยืนยันการจอง  และสำรองทัวร์ 

                             -    ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนออกเดินทาง 20 วัน

                                   โทร.  02-910-0375   02-910-0870   089-678-2177  แฟ็กซ์  02-586-8130
UNSEEN TOUR
ล่องอ่าวพังงา
เกาะนางยวน
เกาะกูด ทะเลตะวันออก
ล่องแก่งหินเพิง / ล่องลำน้ำเข็ก
. เที่ยวดอยแม่อุคอ
สิงคโปร์ ครบสูตร
เกาะพีพี-อ่าวมาหยา
ชิมผลไม จันทบุรี
ขี่ช้าง ล่องแพ กาญจนบุรี
จีน-คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน
ฮ่องกง- ดิสนีย์แลนด์
การติดต่อสื่อสาร
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
หนังสือพิมพ์
มติชน
คมชัดลึก
เดลินิวส์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
ผู้จัดการ
บางกอกโพสต์
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สาระความรู้
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 5
ITV
ทีวีสี ช่อง 7
ลิ้งค์อื่นๆ
SIA Money Exchange
จรัญธุรกิจ
แผนที่จีน
HOSTELWORLD ทั่วโลก
สำรองห้องพักโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบออนไลน์
จองโรงแรมในจีน โดย eLong.com
แลกเปลี่ยนเงิน Superrich Thailand
วาไรตี้ ดีดีจัง
HSTVL
Linda Exchange

    
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitourgroup.com