โรงแรมภาคใต้
เมนูหลัก
หน้าแรก
สมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
วิธีการจองทัวร์
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
America
Africa
Australia
Asia
Europe
อุณหภูมิทั่วโลก
ทําหนังสือเดินทาง
พยากรณ์อากาศจีน
ทัวร์ 1 วัน
ทัวร์ 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ 5 วัน 4 คืน
โรงแรมภาคเหนือ
โรงแรมภาคตะวันออก
โรงแรมภาคตะวันตก
Gallery
Gallery
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

แพคเก็จทัวร์ เชียงใหม่ ออกเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่าน( โดยเครื่องบิน )

                                             

ทัวร์เครื่องบินโปรโมชั่นราคาพิเศษ ออกเดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่าน

    เชียงใหม่ในฝัน 3 วัน 2 คืน ท่านละ 5,900 บาท ( เริ่มต้นทัวร์ที่เชียงใหม่)

                  ออกเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2  ท่าน( โดยเครื่องบิน )

 

 

 

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

หอศิลปวัฒนธรรม - วัดเจดีย์หลวง - ดอยสุเทพ - หมีแพนด้าน้อย - ดอยสุเทพ - วัดอุโมงค์ – ดินเนอร์ขันโตก
ดอยอินทนนท์ - ปางช้าง - ฟาร์มกล้วยไม้ - สันกำแพง - วัดบ้านมอญ - ซื้อของฝาก

 

เดินทางวันที่ 1 - อาหารเย็น

ช่วงเช้ารถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่  **เที่ยวบินที่เหมาะสมควรถึง สนามบินเชียใหมใม่กิน 12.00 น *

13.00 น. นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยซึ่งท่านเป็นบุคคลแรกที่บุกเบิกการสร้างถนนขึ้นไปถึงดอยสุเทพ

จากนั้นเดินทางไปนมัสการสุเทพวัดพระธาตุดอยและบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

15.00 น . กลับที่พัก เข้าเช็คอินที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว

19.00 น. ร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตกขันโตกดินเนอร์และชมการแสดงพื้นเมืองการฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน
นอกจากนั้นการแสดงอื่นๆ ที่จัดให้มีคือ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนน้อยใจยา ฟ้อนมุ้ยเชียงตา หรือฟ้อนสาวไหม
รวมถึงการละเล่นประยุกต์ของชาวเขาเผ่าต่างๆ

21.30 น. กลับที่พักโรงแรมระดับ3 ดาว หรือ 4 ดาว

 

 

เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน

08.30 – 8.45 น. เดินทางไปยังดอยอินทนนท์ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

10.30 น.ถึงบริเวณยอดดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเรดาห์ ของกองทัพอากาศไทย
และเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย

11.00 น. เดินสู่เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกาชมดอกกุหลาบพันปี และข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

11.30 น. นำท่าน นมัสการพระมหาธาตุนภเมทนีดล โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สร้างโดยกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ พสกนิกรชาวไทย
พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เที่ยวชมตลาดม้งที่มีทั้งผัก, ผลไม้สดๆ และของฝากต่างๆจากชาวเขา

14.00 น. นำท่านสู่น้ำตกวชิรธารซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร
และท่านจะได้สัมผัสความงามของน้ำตก

17.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

- รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)
(หรือ จ่ายเพิ่มเพียงท่านละ1200บาท เพื่อเข้าชมเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี)
19.00 น. รถรับเดินทางไป ไนท์ซาฟารี ชมสวนสัตว์ " เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี " สวนสัตว์กลางคืน ที่มีขนาดใหญ่
และสวยที่สุดในเอเชียกลับที่พักประมาณ 21.00
น.โรงแรมระดับ3 ดาว หรือ 4 ดาว

 

 

เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าและ เช็คเอาท์จากที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม
นำชมการฝึกช้างลูกช้างและการแสดงของช้างแสนรู้ เป็นปางช้างที่ รักษาสภาพแวดล้อมของทัศนียภาพของปางช้างเป็นอย่างดี
เหมาะสำหรับการเลี้ยงช้าง ดังนั้น ช้างที่นี่จึงมีสุขภาพแข็งแรงมีอารมณ์ที่แจ่มใส คุณจึงสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตของ
ควาญช้างและช้าง ได้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนแสดงถึงความฉลาดสามารถรับและปฏิบัติตามคำสั่งของควาญได้อย่างสมบูรณ์
และ แวะที่ฟาร์มกล้วยไม้ - ฟาร์มผีเสื้อพร้อมชมกล้วยไม้นานาชนิด

13.00 น. เยี่ยมชมบ่อสร้างสันกำแพงเป็นอำเภอซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ
นอกจากนี้ ตามเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพงยังมีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงินเครื่องปั้นดินเผา ให้ชมอีกด้วย

15.30 น. เดินทางไปยังวัดบ้านมอญและลอดต้นโพธ์แฝดก่อนเดินทางกลับ
โดยเชื่อว่า จะทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ หมดเคราะห์ภัย

17.00 น.จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ตลาดวนัสนันท์และส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

** ขากลับ เที่ยวบินที่เหมาะสมควร เลือกออกจากสนามบินเชียงใหม่ หลัง เวลา 15.00 น **

--------------------------------------

รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความเหมาะสม

หมายเหตุ  **เที่ยวบินขาไปเชียงใหม่ ที่เหมาะสมควรถึง สนามบินเชียใหมใม่กิน 12.00 น **

** ขากลับจากเชียงใหม่ เที่ยวบินที่เหมาะสมควร เลือกออกจากสนามบินเชียงใหม่ หลัง เวลา 15.00 น **

 

 

ออกเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2  ท่าน( โดยเครื่องบิน )

           

ราคาเพียง: ท่านละ 5,900  บาท (อย่างน้อย 2 ท่านและสามารถนอนร่วมห้องกันได้ค่ะ)

 

(รวมอาหารเช้า 2 มื้อ / อาหารเย็น 1 มื้อ / อาหารกลางวัน 1 มื้อ)

 

Note : ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆนะคะ 

 

ราคาทัวร์นี้รวมด้วย

1.ที่พักพร้อมอาหารเช้าของวันที่ 2 และ 3

2.มื้ออาหารตามที่ระบุ

3.รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

4.การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม

5.ชุดขันโตกและการแสดงทางวัฒนธรรม

 

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม

 

1. ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

4. ราคานี้ไม่รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 200 บาท

5. กรณีเป็นชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยานฯ จ่ายเพิ่มท่านละ 400 บาท

6. ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ,สงกรานต์ ,ตรุษจีน

 

กรุณาทำการจองและสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ

 

Remarks : Foreigners please pay 400 Baht extra for National Park entrance fee.

 

โดยสามารถเลือกโรงแรมที่พักได้ดังนี้ 

 

1. พรพิรุณเวียงพิงค์ รีสอร์ทหรูหรา  แบบ ล้านนา และ ฮิพ บูติค http://www.chiangmairainforest.com/index.php

 

2.โรงแรมเชียงใหม่เกตุ       http://www.chiangmaigatehotel.com/

 

3.โรงแรม Royal Lanna      http://www.royallannahotel.com/

 

4.โรงแรม Noble Place      http://www.nobleplacechiangmai.com/

 

5.โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์  www.cm-ratanakosin.com

 

5. สินธนารีสอร์ท               http://www.sinthanaresort.com/

 

6.โรงแรมเดอะปาร์ค         http://www.empresshotels.com/park_hotel.html

7.โรงแรมมณีนาราคร  เชียงใหม่ http://www.maninarakorn.com 

 

หรือราคาท่านละ 6,900  บาท (อย่างน้อย 2 ท่านและสามารถนอนร่วมห้องกันได้ค่ะ) สำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทางเราก็ได้จัดโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวรองรับค่ะ ซึ่งท่านสามารถเลือกโรงแรมได้ดังนี

 

1.โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า    http://www.cnxplaza.com/

 

2.โรงแรม The Empress     http://www.empresshotels.com/park_hotel.html

 

3.โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด   http://www.chiangmaiorchid.com/

 

4.โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์      http://www.chiangmaihillhotel.com/

 

5.โรงแรมดวงตะวัน             http://www.centralduangtawan.com/

 

6. โรงแรม The Imperial Mae Ping    http://www.imperialmaeping.com/

  

Option เพิ่มเติม   สำหรับโปรแกรมเชียงใหม่ในฝัน ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ 

 

Information : ท่านสามารถเดินทางมาเชียงใหม่ได้โดย

1. เครื่องบิน  ( กรุณาตรวจสอบราคาตั๋วเครื่องบินอีกครั้ง ตามวันและเวลาที่ท่านจะเดินทางจริง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ )


(1.) การบินไทย ( TG) กรุงเทพ -เชียงใหม่ -กรุงเทพฯ  (ราคาประมาณ 5,650 บาทขึ้นไป)  โทร. 02-628 2000 


(2.) นกแอร์   ( DD ) กรุงเทพ - เชียงใหม่-กรุงเทพฯ      R/T (ราคาประมาณ 4,300 บาทขึ้นไป)  โทร. 1318


(3.) แอร์เอเชีย ( FD )กรุงเทพ -เชียงใหม่-กรุงเทพฯ     R/T (ราคาประมาณ 4,500 บาทขึ้นไป)  โทร. 02 5159999


(4. ) โอเรียลไทย ORIENT THAI  กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ R/T (ราคาประมาณ 3,100 บาท ขึ้นไป)  โทร.1126

 

(5.) บางกอกแอร์ (PG)  กรุงเทพ - เชียงใหม่   R/T (ราคาระมาณ 4,000 บาท ขึ้นไป)    โทร. 1771  

 

2. บัสวีไอพี  ราคาไปกลับ กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ ที่นั่งละ 950 บาท 02-5765599 http://www.transport.co.th/  หรือ http://www.nca.co.th/index.php  

3. รถไฟ

รถด่วนนครพิงค์ ตู้นอนปรับอากาศ ไปกลับกรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ ที่นั่งละ 1562 บาท http://www.railway.co.th/ 

 

การจองทัวร์  02-9100375 / 02-9100870 / 089-6782177 /084-4327783 

                           

 แฟ็กซ์ 02-5868130

 

การสำรองที่นั่ง       ( กรุณาจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ )

                           

 

หรือ  EMAIL  :   thaitourgroup@gmail.com

                  :   thaitourgroup@hotmail.com

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว ยาประจำตัว / เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายระหว่างการเดินทาง / แว่นตากันแดด

                         ครีมทาผิวกันแสงแดด / ไฟฉาย /รองเท้าที่สวมใส่สบาย / ยาทากันแมลง / กล้องถ่ายรูป

                         สิ่งของส่วนตัวอื่น ๆ ที่ท่านเห็นควร

 

 

รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการข้างต้น เป็นบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น

ดังนั้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางที่เป็นชาวต่างชาติ จึงอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวใน

บางแห่งเพิ่มเติม ตามอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละสถานที่ตามความเป็นจริง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศในกรณีที่มีจำนวนผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 
UNSEEN TOUR
ล่องอ่าวพังงา
เกาะนางยวน
เกาะกูด ทะเลตะวันออก
ล่องแก่งหินเพิง / ล่องลำน้ำเข็ก
. เที่ยวดอยแม่อุคอ
สิงคโปร์ ครบสูตร
เกาะพีพี-อ่าวมาหยา
ชิมผลไม จันทบุรี
ขี่ช้าง ล่องแพ กาญจนบุรี
จีน-คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน
ฮ่องกง- ดิสนีย์แลนด์
การติดต่อสื่อสาร
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
หนังสือพิมพ์
มติชน
คมชัดลึก
เดลินิวส์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
ผู้จัดการ
บางกอกโพสต์
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สาระความรู้
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 5
ITV
ทีวีสี ช่อง 7
ลิ้งค์อื่นๆ
SIA Money Exchange
จรัญธุรกิจ
แผนที่จีน
HOSTELWORLD ทั่วโลก
สำรองห้องพักโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบออนไลน์
จองโรงแรมในจีน โดย eLong.com
แลกเปลี่ยนเงิน Superrich Thailand
วาไรตี้ ดีดีจัง
HSTVL
Linda Exchange

    
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitourgroup.com