โรงแรมภาคใต้
เมนูหลัก
หน้าแรก
สมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
วิธีการจองทัวร์
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
America
Africa
Australia
Asia
Europe
อุณหภูมิทั่วโลก
ทําหนังสือเดินทาง
พยากรณ์อากาศจีน
ทัวร์ 1 วัน
ทัวร์ 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ 5 วัน 4 คืน
โรงแรมภาคเหนือ
โรงแรมภาคตะวันออก
โรงแรมภาคตะวันตก
Gallery
Gallery
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

เที่ยวจันทบุรี–สวนผลไม้

                            

 

 เที่ยวจันทบุรี–สวนผลไม้–โครงการพระราชดำริ–ชมหิ่งห้อย–ฟาร์มโลมา

 

พักผ่อนวันหยุด พาครอบครัวท่องเที่ยว จ.จันทบุรี เรียนรู้ตามรอยพระบาทกับโครงการตามพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เที่ยวสวนผลไม้ ชมหิ่งห้อยริมแม่น้ำเวฬุ ความน่ารักแสนรู้ของโลมาที่ โอเอซีส ซี เวิลด์ พาณิชย์นาวีและโบราณคดีใต้น้ำ

 

วันแรกของการเดินทาง      (อ่าวคุ้งกระเบน–โชว์โลมา–ชมหิ่งห้อย)

 

06.00 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สถานีรถไฟบางซื่อ / สถานนีรถไฟฟ้าใต้ดิน บางซื่อ

              (แผนที่จุดจอดรถ )โดยรถตู้/รถบัสปรับอากาศ

            “ เดอะไทยทัวร์กรุ๊ป” บริการอาหารกล่อง (1) และเครื่องดื่ม

10.00 น.  เดินทางถึง จ.จันทบุรี เยี่ยมชม อ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

              อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทรงพระราชทานเงินทุนริเริ่มดำเนินการ

              เพื่อพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่ง

              ยังประโยชน์ให้กับการประมง สภาพแวดล้อมป่าชายเลนและการพัฒนาที่ดิน

              ชายทะเลจันทบุรี วิทยากรนำชมและบรรยายให้ความรู้

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (2) ที่ หาดเจ้าหลาว

14.00 น.  นำทุกท่านชมความงามของธรรมชาติที่ น้ำตกพลิ้ว

15.00 น.  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.จันทบุรี

17.00 น.  เดินทางสู่ อ.แหลมสิงห์ ชมการแสดงอันน่ารักและแสนรู้ของเหล่าโลมาที่

              โอเอซีส ซี เวิลด์

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ (3)

19.00 น.  นำชม หิ่งห้อย ริม แม่น้ำเวฬุ สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับแสงมหํศจรรย์ยามราตรี

              ตื่นตาตื่นใจกับแสงระยิบระยับของฝูงหิ่งห้อยจำนวนมาก

              ที่มาชุมนุมกันตามป่าโกงกาง สามารถเดินชมได้ตลอดเส้นทาง

 

วันที่สองของการเดินทาง    (พาณิชย์นาวี–สวนผลไม้–กรุงเทพฯ)

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำคณะสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ

             นำชมตำหนักที่ตั้งกองกำลังก่อนบุกเข้าเมืองจันท์

09.30 น. นำท่านเยี่ยมชม วัดคาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

             1 ใน Unseen in Thailand โบสถ์คริสต์ศิลปะแบบโกธิค

             ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆงดงาม

             และมี คุณค่าทางศิลปะ

10.30 น. นำท่านสู่ค่ายเนินวง ชมพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี ภายในจัดแสดงนิทรรศการ

             ประวัติการเดินเรือและเส้นทางการค้าในอดีต และศึกษาการทำงาน

             ของสำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุและ

             เครื่องปั้นดินเผาที่ถูกค้นพบจากใต้ทะเลอ่าวไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ที่ จ.จันทบุรี

13.00 น. นำชมผลไม้หลากหลายชนิดในสวน เชิญเลือกชิมได้ตามอัธยาศัย

             หรือเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน

18.30 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

                                 ----------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ 4,680 บาท    เด็ก 3 – 10 ปี 2,400 บาท    ( ราคานี้เป็นราคาสำหรับคณะ 40 ท่าน )

                             พักเดี่ยว เพิ่ม 600 บาท

กรุ๊ปส่วนตัว Private  5 ท่าน ไม่รวมคณะอื่นๆๆ ท่านละ 6,800  บาท

 

ชาวต่างชาติ ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เพิ่มเติมจากคนไทยและ

ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ที่ละ 400 บาท

อัตรานี้รวม

- รถตู้/รถบัสปรับอากาศ,พาหนะท้องถิ่น

- เครื่องดื่มและอาหาร 5 มื้อ (ที่ระบุในรายการ)

- ที่พัก รร. จ.จันทบุรี 1 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

 

การจองทัวร์       โทร.  02-910-0375   02-910-0870   089-678-2177  แฟ็กซ์  02-586-8130   

 ** แล้วแฟ็กซ์สำเนาใบโอนเงิน ( Slip Paid-in ) มาที่หมายเลข  02-5868130

หมายเหตุ:-โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

 


 

ทัวร์วันเดียว เที่ยวระยอง ชมสวนผลไม้

 

เที่ยวสวนผลไม้ระยอง  ในสวนมีทั้งเงาะโรงเรียน เงาะสีชมพู มังคุด กระท้อน ทุเรียน  ลองกอง สละ ไปสวนเดียวมีครบ  เดินเที่ยวสวน ถูกใจเด็ดทานได้ไม่จำกัด  เงาะขนาดกำลังดีไม่สูงนัก มีเงาะออกเป็นพวงกิ่งลู่จนกองกับดิน ซื้อกลับบ้านในราคาชาวสวน ถูกใจช่อไหนพวงไหนหักทานได้เลย  ผลไม้สดจากสวนซื้อกลับบ้าน

ไปเช้า-กลับเย็น

เวลา 6.00 น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟบางซื่อ  แผนที่จุดจอดรถ

แวะศูนย์อาหารถนนมอเตอเวย์ รับประทานอาหารเช้ากันเองตามอัธยาศัย 

เดินทางถึงสวนเงาะป้าดับ จังหวัดระยอง  พาเที่ยวสวน มีเวลาอยู่ที่นี่นานจนพอใจ  เก็บผลไม้ ปีนเก็บมังคุด ทานกันตามสบาย

     

  

 

 ออกจากสวนพาไปเที่ยว ชายทะเล

 

    

                                                

รับประทานอาหารกลางวันริมทะเล  นั่งชมวิวทะเลสวยๆ

 

 

    

 

 ช่วงบ่ายพาไปชมศูนย์แสดงสัตว์น้ำระยอง  มีปลาทะเลในตู้ มีอุโมงค์ปลาเดินผ่านอุโมงค์เห็นปลาว่ายอยู่ข้างบน และมีปลาการ์ตูนชนิดต่างๆ ให้ชมด้วย

 

 

         

 

ออกจากศูนย์แสดงสัตว์น้ำ พาขึ้นไปจุดชมวิว ชมวิวเกาะเสม็ด ดังภาพข้างบน

ท้ายสุด พาเที่ยวชายหาดแม่รำพึง

16.00 น. ออกเดินทางกลับ แวะซื้อของฝาก

กลับถึง กรุงเทพฯ  ประมาณ 18.00 น.

ค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่าย กรุ๊ปจอย   ท่านละ  1,950   บาท

กรุ๊ปเหมา 6-12 ท่าน ราคาตามตาราง

 

จำนวนต่อคณะ

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

11 ท่าน

12 ท่าน

ราคาต่อท่าน

1,950

1,850

1,750

1,650

1.600

1.550

1,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคานี้รวม :

ค่ารถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ

ค่าเข้าชมสวนผลไม้

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ

อาหารมื้อกลางวัน 1 มื้อ

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

กล้องถ่ายภาพ ( ถ้ามี )

ครีมกันแดด

หมวกกันแดด

 

การจองทัวร์       โทร.  02-910-0375   02-910-0870   089-678-2177  แฟ็กซ์  02-586-8130   

 ** แล้วแฟ็กซ์สำเนาใบโอนเงิน ( Slip Paid-in ) มาที่หมายเลข  02-5868130
UNSEEN TOUR
ล่องอ่าวพังงา
เกาะนางยวน
เกาะกูด ทะเลตะวันออก
ล่องแก่งหินเพิง / ล่องลำน้ำเข็ก
. เที่ยวดอยแม่อุคอ
สิงคโปร์ ครบสูตร
เกาะพีพี-อ่าวมาหยา
ชิมผลไม จันทบุรี
ขี่ช้าง ล่องแพ กาญจนบุรี
จีน-คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน
ฮ่องกง- ดิสนีย์แลนด์
การติดต่อสื่อสาร
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
หนังสือพิมพ์
มติชน
คมชัดลึก
เดลินิวส์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
ผู้จัดการ
บางกอกโพสต์
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สาระความรู้
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 5
ITV
ทีวีสี ช่อง 7
ลิ้งค์อื่นๆ
SIA Money Exchange
จรัญธุรกิจ
แผนที่จีน
HOSTELWORLD ทั่วโลก
สำรองห้องพักโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบออนไลน์
จองโรงแรมในจีน โดย eLong.com
แลกเปลี่ยนเงิน Superrich Thailand
วาไรตี้ ดีดีจัง
HSTVL
Linda Exchange

    
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitourgroup.com