โรงแรมภาคใต้
เมนูหลัก
หน้าแรก
สมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
วิธีการจองทัวร์
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
America
Africa
Australia
Asia
Europe
อุณหภูมิทั่วโลก
ทําหนังสือเดินทาง
พยากรณ์อากาศจีน
ทัวร์ 1 วัน
ทัวร์ 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ 5 วัน 4 คืน
โรงแรมภาคเหนือ
โรงแรมภาคตะวันออก
โรงแรมภาคตะวันตก
Gallery
Gallery
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

เกาะกูด 3 วัน 2 คืน เดอะบีชรีสอร์ท

สวรรค์ แห่งเกาะกูด 3วัน 2 คืน พักที่  รีสอร์ทบนเกาะกูด2 คืน

เที่ยวดำน้ำดูปะการัง ชายหาดยาว 800 เมตร เม็ดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใส ฝูงปลาทะเลสีสันสดสวยงามหลากหลายชนิด

เกาะหยวก เกาะกระ เกาะรัง เกาะไม้ซี้ ธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก

By ... THE THAI TOUR GROUP

 

 

เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

พัก The Beach Resort

ดำน้ำดูปะการัง เกาะไม้ซี้ เกาะยักษ์ เกาะกระ เกาะรัง

 

กำหนดวันออกเดินทาง        ..................................................

 

วันแรก

06.00 น.   -     พร้อมคณะที่หน้า บริษัท..........   หรือจุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

               -     บริการอาหาว่าง (1) บนรถ พร้อมเครื่องดื่ม  เดินทางสูจังหวัด ตราด  สนุกสนานกับเกมส์บันเทิงบนรถกับมัคคุเทศก์

                     และเพลิดเพลินกับหนังวีดีโอเทป ตลอดการเดินทางบนรถ

12.00 น.   -     บริการอหารกลางวัน (2) ที่ห้องอาหาร จ.ตราด

บ่าย         -     ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือแหลมศอก ของ  ” เดอะบีช เกาะกูด ”

14.30 น .  -     ถึงที่พัก “เดอะบีช เกาะกูด” ที่ห้องอาหารมีเครื่องดื่มไว้คอยต้อนรับ พร้อมเก็บสัมภาระ / รับกุญแจห้องพักของท่าน

                     เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย  ท่านสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ บริเวณหน้าที่พัก หาดทรายขาวละเอียด น้ำใส

                     เหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเล พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ และความเป็นส่วนตัว หรือจะเบิกอุปกรณ์ เรือคายัก

18.00 น .  -     บริการอาหารค่ำ ( 2 ) เลิศรส ชมพระอาทิตย์ตกดินมองจนลับขอบฟ้าและขอบน้ำทะเลท่ามกลางเสียงเพลง

                     และบรรยากาศค่ำคืน  

                      พายเล่นหน้าหาด หรือไป ดำน้ำดูปะการัง

19.30 น.   -     แค้มฟ์ไฟบันเทิง สังสรรค์สนุกสนานกับเกมส์ การเล่นต่างๆกับมัคคุเทศก์ในการละลายพฤติกรรมส่วน

 

วันที่สอง
08.00 น .  -     อรุณสวัสดิ์ เช้าวันใหม่ บริการอาหารเช้า ( 3 )  ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท “The Beach ”
09.00 น .  -     เชิญเบิกอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังสาธิตเทคนิค การใช้อุปกรณ์ และหลักการช่วย เหลือตัวเองเบื้องต้น                                    
                     หลังจากนั้น นำท่านล่อง  เรือชมเกาะแก่ง ดำน้ำชมประการัง บริเวณ เกาะหินยักษ์  ท่านจะได้พบกับปะการังเขากวาง 
                     ปะการังหินกรูด และฝูงปลาทะเลสวยงาม สีสันสดสวยที่แสนเชื่องมากมายหลายชนิดที่จะว่ายมาทักทายถึงตัวท่าน
                     (รายการดังกล่าว ต้องขึ้นกับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูประการังที่ยังคงความสมบูรณ์มากและเป็นแหล่ง

                     ที่เพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อไม่นานนี้
12.00 น .  -     บริการอาหารกลางวัน ( 4 ) บนเรือแบบปิกนิก
                     เพื่อไม่ให้ขาดตอน จะพาท่านไปดำน้ำต่อที่ เกาะกระ ถือเป็นการดำน้ำแบบ Skin Diving ที่สวยที่สุดในท้องทะเลตราด 
                     ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเล ซึ่งมีทั้งปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังอ่อน

                     และฝูงปลาทะเลสีสวยสดงดงาม               
                     หลายชนิดเช่น ปลานกแก้ว ปลาเก๋าทะเล ปลาหูช้าง ฝูงปลาการ์ตูนที่ว่ายเวียนเป็นกลุ่มๆ และดอกไม้ทะเลสวยงาม  
 14.00 น.  -    จากนั้นมุ่งหน้าสู่เกาะรัง ลงเล่นน้ำ
15.00 น.   -    ได้เวลากลับสู่ที่พัก
17.00 น .  -    เชิญรับประทานอาหารว่าง ( 5 ) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน เล่นน้ำที่ใสสะอาด หรืออาบแดดบนชายหาด

                     ที่ขาวสะอาดทรายละเอียด ตามอัธยาศัย 
                     ในยามเย็นท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของที่นี่ และชมพระอาทิตย์ตก ที่สวยที่สุดที่"เดอะบีช เกาะกูด"
19.00 น .  -     บริการอาหารค่ำ  ( 6 ) ซึ่งท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ ย่าง/เผา หลากหลาย ที่เรามอบเป็นพิเศษให้กับท่าน 
                     ท่ามกลางบรรยากาศ อันเป็นธรรมชาติ เสียงเกลียวคลื่นซัดฝั่ง  

วันที่สาม

08.00 น .  -     บริการอาหารเช้า ( 7 ) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และเก็บสัมภาระเพื่อ เดินทางกลับ

09.00 น.   -     พักผ่อนเล่นน้ำทะเล อาบแดด ตกปลา เล่นกิจกรรมชายหาดตามอัธยาศัย

12.00 น.   -     บริการอาหารกลางวัน ( 8 ) ที่ เกาะกูด

บ่าย .       -     เช็คสัมภาระเตรียมออกเดินทางกลับ ออกเดินทางกลับจาก “เกาะกูด

13.30 น .  -     ถึงท่าเทียบเรือด่านเก่า จ.ตราด

14.00 น.   -     ออกเดินทางจาก จ.ตราด กลับสู่กรุงเทพฯ แวะช้อปปิ้งสินค้าอาหารทะเลที่บ้านเพ เป็นของฝากทางบ้าน

19.30 น.   -     ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

 

อัตราค่าบริการ    

1. ห้อง Sunset ( Fan Room )             ท่านละ 5,580   บาท     ( จํานวนสมาชิกผู้ใหญ่ม่น้อยกว่า 30  ท่าน  )    

2. ห้อง  Garden View ( Air Room )    ท่านละ 6,380   บาท     ( จํานวนสมาชิกผู้ใหญ่ม่น้อยกว่า 30  ท่าน  )     

 

พัก เดอะบีช เนเชอรอลบีช เกาะกูดรีสอร์ท ****  หรือ ระดับเดียวกัน

 

อัตรานี้รวม

 

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  / ค่าเรือ Speed Boat ไป - กลับ 

ค่าห้องพัก 2 คืน THE BEACH NATURAL RESORT ( ห้องละ 2 ท่าน ) (  3-4 ท่าน ) ห้องพักแอร์ / ห้องพัดลม

ค่าอาหาร 8 มื้อ

ค่านำเที่ยวตามรายการ  / ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ 

ค่านำเที่ยวเกาะไม้ซี้ เที่ยวฟาร์มหอยมุก พร้อมบริการเครื่องดื่มฟรี

ค่าธรรมเนียมเข้าชมทุกแห่งตามรายการ /

ค่าประกันการเดินทาง 200,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวมด้วย 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / เหล้า โซดา น้ำอัดลม / ค่าหัก ณที่จ่าย 3% / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%/ ค่ารถ

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย: สบู่,แชมพู, ยาสีฟัน, ครีมกันแดด รองเท้าสวมใส่สำหรับทางทะเล ชุดเล่นน้ำสีสดๆ และของใช้อื่นที่จำเป็น

 

จองและสำรองทัวร์    

 

โทร. 02-910-0375 , 02-910-0870 , 089-678-2177   แฟ็กซ์  0-2586-8130  

                            

-  มัดจำ 50 % เมื่อยืนยันการจอง  และสำรองทัวร์ 

-  ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

Room Rate

WALK IN ROOM RATES

Room Types

Person

Normal Rate (THB)

Sunset (Fan room)

2

1,200.-

Garden View

2

1,900.-

Natural Garden

3-4

3,200.-

Villa Beach

5-8

5,200.-

Beach Seaview

2

2,500.-

Beach Seaview Extra

2

3,200.-

Remark

  • All room rates are in Thai Baht and included Breakfast.
  • Extra bed for Fan Room THB. 400.- per room per night.(included Breakfast.)
  • Extra bed Air Condition Room THB. 500.- per room per night.(included Breakfast.)
  • Long weekend & Peak Period are Buffet dinner.
  • Walk in Room not include Speed Boat cost.
  • THB. 650.- /person/one way speed boat ticket. (Laem Sok Pier by Siriwhite Speed Boat)  
 การเดินทางไป ท่าเรือ จ.ตราด

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดตราดได้ 3 เส้นทาง คือ

  1.  เส้นทางสายเก่า ถนนสุขุมวิท(ทางหลวงหมายเลข 3) จากบางนาผ่านจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เข้าสู่จังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร

  2.  เส้นทางสายบางนาตราด(ทางหลวงหมายเลข 344)เมื่อเดินทานทางมาถึงจังหวัดชลบุรี
ผ่านอำเภอบ้านบึงไปตามทางหลวงหมายเลข 344 แล้วแยกไปตามทางหลวงหมายเลข 3
ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผ่านจังหวัดจันทบุรี เข้าสู่จังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร

  3.  เส้นทางสายใหม่ กรุงเทพฯ-ชลบุรี(มอเตอร์เวย์)ต่อเชื่องกับวงแหวนรอบนอก
มีทางขึ้น-ลงหลายจุด สุดเส้นทางมอเตอร์เวย์จะพบกับทางหลวงหมายเลข 36
ออกไปสู่อำเภอบ้านบึงผ่านจังหวัดจันทบุรี เข้าสู่จังหวัดตราด

รถโดยสารประจำทางกรุงเทพฯ-ตราด
สถานีขนส่งสายตะวันออก(เอกมัย)

รถโดยสารปรับอากาศ
      เที่ยวแรก 06.00 น.และทุก 1 ชั่วโมง เที่ยวสุดท้าย 24.00 น.ใช้เวลาเดินทางประมาณ
      5 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2391-4164, 0-2391-2504
      นอกจากนี้ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการเส้นทางนี้ได้แก่
      เชิดชัยทัวร์ โทร.0-2391-2237,0-2391-4164,0-39511062
      โชคอนุกูล โทร.0-2392-7680,0-3951-1587
      ศุภรัตน์ทัวร์ โทร.0-2391-2331,0-3951-1481

รถโดยสารธรรมดา(สีส้ม)
      ออกเวลา 02.30,05.00 และ 06.30 น. 
      สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2391-2504

สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2
      เที่ยวแรก 06.00 น. เที่ยวสุดท้าย 23.00 น. 
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2537-8055

 

 
UNSEEN TOUR
ล่องอ่าวพังงา
เกาะนางยวน
เกาะกูด ทะเลตะวันออก
ล่องแก่งหินเพิง / ล่องลำน้ำเข็ก
. เที่ยวดอยแม่อุคอ
สิงคโปร์ ครบสูตร
เกาะพีพี-อ่าวมาหยา
ชิมผลไม จันทบุรี
ขี่ช้าง ล่องแพ กาญจนบุรี
จีน-คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน
ฮ่องกง- ดิสนีย์แลนด์
การติดต่อสื่อสาร
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
หนังสือพิมพ์
มติชน
คมชัดลึก
เดลินิวส์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
ผู้จัดการ
บางกอกโพสต์
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สาระความรู้
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 5
ITV
ทีวีสี ช่อง 7
ลิ้งค์อื่นๆ
SIA Money Exchange
จรัญธุรกิจ
แผนที่จีน
HOSTELWORLD ทั่วโลก
สำรองห้องพักโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบออนไลน์
จองโรงแรมในจีน โดย eLong.com
แลกเปลี่ยนเงิน Superrich Thailand
วาไรตี้ ดีดีจัง
HSTVL
Linda Exchange

    
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitourgroup.com