lnwshop logo

TG01_CAN กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 120 4 วัน 3 คืน ต.ค.-พ.ย.59

TG01_CAN กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 120 4 วัน 3 คืน ต.ค.-พ.ย.59
TG01_CAN กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 120 4 วัน 3 คืน ต.ค.-พ.ย.59 thumbnail 1TG01_CAN กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 120 4 วัน 3 คืน ต.ค.-พ.ย.59 thumbnail 2TG01_CAN กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 120 4 วัน 3 คืน ต.ค.-พ.ย.59 thumbnail 3TG01_CAN กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 120 4 วัน 3 คืน ต.ค.-พ.ย.59 thumbnail 4TG01_CAN กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 120 4 วัน 3 คืน ต.ค.-พ.ย.59 thumbnail 5
หมวดหมู่ กวางเจา-เทรดแฟร์
ราคา 26,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 4 ส.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120  (TG)

4 DAYS 3 NIGHTS

เดินทางเดือน :   ตุลาคม - พฤศจิกายน  2559

  ไฮไลท์

•        เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก  (CANTON  FAIR) ครั้งที่  120 

•        ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศ แสง สี เสียง  2 ฟากฝั่ง  ยามค่ำคืนอันตระการตาริมฝั่งแม่น้ำจูเจียง

•        มองหาแนวธุรกิจที่แหล่งช้อปปิ้งของเมืองกวางเจา  อี้เต๋อลู่  ซ่างเซี่ยจิ่ว

•        เต็มอิ่มกับหลากหลายเมนุสุดพิเศษ    ปูขน   กุ้งล็อบสเตอร์   ห่านย่าง+หมูแดง  อาหารจีนแคระ

           อาหารแต้จิ๋ว 

•        เดินทางโดยสายการบินไทย   พักโรงแรม  4 *   

 

นแรก               ท่าอากศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ กวางเจา – ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว

08.00 .        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

10.45 .        นำท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจาประเทศจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668

14.35 .        เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีน นำท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่วซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือ พระราชสำนักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้น จัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมายและสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้เห็น ชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง   บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางเจา

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  *** พิเศษปูขน  + ห่านย่าง ***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HJ  GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า  4*http://www.hjgrand.com

เพื่อความสะดวกในการทำบัตรเข้าชมงานในวันรุ่งขึ้น รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.หนังสือเดินทาง , 2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป , 3.นามบัตร

(ภัตารคาร旭璟餐厅):  大闸蟹  ปูขน  ท่านละ 1 ตัว 老火例汤 ซุปต้นตำหรับ   烧鹅中牌 ห่านย่าง 叉烧中牌หมูแดง  烧肉中牌 หมูกรอบ 清蒸多宝鱼ปลาตาเดียวนึ่ง   酸辣鱿鱼ปลาหมึดผัดเปรี้ยวหวาน 蒜蓉蒸带子 หอยเชลล์นึ่งกระเทียม清炒时菜   ผัดผักตามฤดูกาล 白饭 ข้าวสวย 水果ผลไม้  21เบียร์ 2 น้ำอัดลม 1 

วันที่สอง          ร้านบัวหิมะ – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120th ***ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง             

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเลือกซื้อสินค้าประเภทยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิงหรือ บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  *** พิเศษอาหารจีนแคระ ***

                        พิเศษ Night Life!!!!! นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตาริมฝั่งจูเจียงที่ทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม ปัจจุบันสองฝากฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารสูง โรงแรมระดับ 5 ดาวและแหล่งช้อปปิ้งมากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยิงเลเซอร์ลำแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้รู้จักเมืองกวางเจายุคใหม่ได้ดีขึ้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HJ  GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า  4*http://www.hjgrand.com

                       ภัตราคาร胜苑: 盐焗鸡1  ไก่ต้ม1ตัว 客家酿豆腐เต้าหูผัดจีนแคระ 梅菜扣肉 ขาหมูพะโล้ผักกาดดอง 猪肉丸 ซุปลูกชิ้นหมู胡椒蛋角 เกี๊ยวไข่พริกไทยอบหม้อดิน盐虾กุ้งทอดกรอบพริกไทยเกลือ  铁板蚝爽  หอยนางลมกะทะร้อน工夫蒸鲈鱼 ปลานึ่งซีอิ้ว   清炒时菜  ผักผักตามฤดูกาลข้าวสวย 水果 ผลไม้   21เบียร์ 2 น้ำอัดลม1 

วันที่สาม          ร้านหยก – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120th *** (ต่อ)

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากหยกเช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู กำไลข้อมือ  ถือเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปของจีนที่คนไทยนิยมซื้อหาเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท  ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูกุ้งล็อบสเตอร์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HJ  GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า  4* http://www.hjgrand.com

                    (ภัตราคาร鲍鱼港): 焗龙虾 กุ้งล็อบเตอร์อบชีส 青橄榄响螺汤ซุปหอย 姜葱炒蟹 ปูผัดต้นหอม 清蒸鲈鱼 ปลานึ่ง   蒜蓉粉丝蒸元贝หอยเชลล์อบวุ้นเส้นกระเทียม  ไก่ต้ม   酱爆珍珠蚝 หอยนางลมผักซอส   尖椒炒圣子หอยหลอดผัดฉ่า  清炒时菜  ผักผักตามฤดูกาลข้าวสวย 水果 ผลไม้   21เบียร์ 2 น้ำอัดลม 1 

วันที่สี่              ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120th*** (ต่อ) -ถนนอิเต๋อลู่ – กรุงเทพฯ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท  ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, กิ๊ฟช้อป, รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการ ให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูอาหารแต้จิ๋ว                

                        (ภัตราคาร 华安): 紫菜蛋花 ซุปสาหร่ายไข่  卤水鹅肉  ห่านพะโล้   明炉乌鱼ปลานึ่ง  盐明虾 กุ้งทอดกรอบพริกไทยเกลือ  蚝仔烙หอยนางลมทอดไข่ 葱油猪手 ขาหมูตุ๋นต้นหอม 萝生炒骨ซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวาน 沙尖 ปลาไข่ทอดพริกไทยเกลือ鱼炒芥兰คะน้าผัดปลาเค็ม ข้าวสวย 水果ผลไม้  21เบียร์ 2 น้ำอัดลม 1  

21.00 .        นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679

23.00 .        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**************************************

โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อควรควรทราบ:

vตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ, หยก, ซึ่งจำเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

vสำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******************

อัตราค่าบริการ   

กำหนดการดินทาง

PHASE

ผู้ใหญ่ พัก

ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี

 

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง

15-18  ตุลาคม  2559

1

26,900

26,900

24,900

5,500

16-19  ตุลาคม  2559

1

26,900

26,900

24,900

5,500

23-26  ตุลาคม  2559

2

26,900

26,900

24,900

5,500

31ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน2559

3

26,900

26,900

24,900

5,500

01- 04 พฤศจิกายน 2559

3

26,900

26,900

24,900

5,500

อัตรานี้รวม

Rค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ

Rค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

Rค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)

Rค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)

Rโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า

Rค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

Rค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 10-15 วันทำการ)

Rค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

Rค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน

Rค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

Qค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

Qค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

Qค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)

Qค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Qค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก

Qค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 4 วัน x 3คน = 120 หยวน

เงื่อนไขการเดินทาง

vบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน

vบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

vบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว

vบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

vกรณีผู้เดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กำหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริษัทฯ เรียกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน

 

การจอง การสำรองที่นั่ง   โทร.  02-9100375   02-9100870   089-6782177  084-4327783แฟ็กซ์  02-9100870    มัดจำท่านละ 7,000บาทต่อท่านพร้อมถ่ายรูปหน้าPassportของทุกท่านส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com  / Line ID : boss692 เพื่อยืนยันการชำระเงิน โดยระบุชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ หรือ Fax หน้า Passport มาที่ 02-9100870ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันล่วงหน้า มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเพิ่มเติม  www.thaitourgroup.com  / http://thaitour2000.lnwshop.com

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

Øยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง

Øชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน

o   ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท

o   ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท

o   จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 7,000 บาท

Øค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง

Øหากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

Øหลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 

การยกเลิก

Øยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน

Øคืนเงินมัดจำทั้งหมด

Øยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน

Øหักเงินค่าทัวร์ 50%

Øยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน

Øหักเงินค่าทัวร์ 75%

Øยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง

Øหักเงินค่าทัวร์ 100%

Øกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)

Ø  หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

Ø  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

vตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกำหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

vค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก

vห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ

vโรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น

vโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)

vหากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย

vโรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

vในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

vน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม(สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้

vกระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว

vในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

วีซ่าประเภทปกติ ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ

 

·        ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว

·        หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด มีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย

·        รูปถ่ายสี ขนาด 2นิ้ว  48x33 มม. จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ไม่ยิ้ม ห้ามใส่แว่น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น)

·        หลักฐานส่วนตัว – สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

·     กรณีเป็นเด็กอายุ 6-18 ปี ใช้ สูติบัตร (สำเนา) และสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา

อายุต่ำกว่า 6 ปี ใช้ สูติบัตร (สำเนา) และแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/และสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา

·        เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่

·        กรณีทำงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆเช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรียมหนังสือรับรองการทำงานโดยระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่สื่อหรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทำตามกฎอย่างเคร่งครัด เป็นภาษาอังกฤษ

·        กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง เท่านั้น และอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน ท่านต้องไปโชว์ตัว ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง

·        กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยื่นวีซ่า

·        ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตรAPEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทำทำวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง

·        บริษัทฯ รับยื่นวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตัวที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพิ่ม 500-800 บาท เอกสารที่ต้องใช้ยื่น ดังนี้ สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน มีเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท

·        บริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานฑูต

·        กรณียื่นวีซ่าด่วน(ใช้เวลาดำเนินการ 2- 3 วันทำการ) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

Øผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลเท็จจริงกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

Øหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน

 

Øแผนกวีซ่าไม่รับยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกจากเข้าออก 1 ครั้ง เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามีทริปเดินทางต่อกับทางบริษัทฯจึงจะทำการยื่นวีซ่าประเภทอื่นให้

Øโปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น

การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

หนังสือเดินทางต่างชาติ

·        หนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป+รายละเอียดที่อยู่ +ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

·        ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

·        หนังสือเดินทางไต้หวัน (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดที่อยู่+ใบอนุญาตทำงาน

·        หนังสือเดินทางอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท

สถานทูตจีนไม่รับยื่นวีซ่า ในกรณี ดังนี้

·        ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก

·        รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง

หมายเหตุ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นวีซ่าโดยสามารถยื่นเอกสารขอวีซ่าผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มีการปรับเปลี่ยน ค่าวีซ่าและค่าบริการ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120  เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  2559

สถานที่จัดงาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX:

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 .

Phase I

วันที่  15-19 ตุลาคม

เครื่องจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เครื่องจักร , เครื่องจักรขนาดเล็ก, จักรยาน, รถจักรยานยนต์, ชิ้นส่วนรถยนต์, ผลิตภัณฑ์เคมี, ฮาร์ดแวร์, รถยนต์ (โชว์กลางแจ้ง) , เครื่องจักรก่อสร้าง (โชว์กลางแจ้ง), เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และ ผลิตภัณฑ์การสื่อสาร, อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง, เครื่องสุขภัณฑ์, ฯลฯ

Phase II

วันที่  23-27 ตุลาคม

อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัว, เซรามิกที่ใช้ในครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน, ผลิตภัณฑ์กระจก ,ผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าและงานฝีมือเหล็กหวายเตผลิตภัณฑ์ในสวน, ผลิตภัณฑ์หิน (โชว์กลางแจ้ง), ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, อุปกรณ์ห้องน้ำ, แว่นตาและนาฬิกา แว่นตา, ของเล่น, ของขวัญและของพรีเมี่ยม,  ของฝากของที่ระลึกตามเทศกาลต่างๆ ฯลฯ

Phase III

วันที่ 31 ตุลาคม -                04 พฤศจิกายน

เสื้อผ้าบุรุษและสตรี, เสื้อผ้าเด็ก, ชุดชั้นใน, ชุดกีฬาและชุดลำลอง, เครื่องหนัง, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภัณฑ์สิ่งทออาหารยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย์ , อุปกรณ์สำหรับเดินทางท่องเที่ยว, เครื่องใช้สำนักงาน,รองเท้ากระเป๋าฯลฯ

***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.cantonfair.org.cn***

เอกสารที่ใช้สำหรับทำบัตรเข้าชมงาน

1.   นามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ

2.   รูปถ่ายท่านละ 2 รูป พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริง

เงื่อนไขของการทำบัตรเข้าชมงาน

1.  กรณีที่เข้าชมงานเป็นครั้งแรก ให้ท่านเตรียมหนังสือเดินทาง, รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป, นามบัตรภาษาอังกฤษเพื่อทำบัตร (Badge)ใหม่

2.    กรณีที่ท่านเคยมีบัตร (Badge) เข้าชมงานแล้ว ให้นำบัตร (Badge) เข้าชมงานเก่าไปด้วย  หากท่านทำบัตรสูญหาย ทีมผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ ท่านละ 200 หยวน

ข้อมูลและรายละเอียดสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

  ** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่า **

กรุณากรอกด้วยภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

ชื่อ-นามสกุล(สะกดตรงกับหนังสือเดินทาง) 

MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................

สถานะภาพ         โสด   ระบุชื่อบิดา....................................................... ชื่อมารดา...............................................................

แต่งงานจดทะเบียนสมรส         แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส

         ระบุชื่อคู่สมรส  ...............................................................................................................................

หม้าย                หย่า            

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.................................................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มือถือ........................................................

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน).............................................................................................................

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถือ.....................................................

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา..............................................................................ตำแหน่งงาน...............................................

ที่อยู่สถานที่ทำงาน/ สถานศึกษา...............................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์.................................................

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน

ออกค่าใช้จ่ายเอง         ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้    อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่      มี               ไม่มี

ถ้ามี กรุณาระบุชื่อบริษัทประกัน...............................................................................................................................................

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่             เคย            ไม่เคย

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่..................................................สถานที่...........................................วัตถุประสงค์..................................

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่         เคย            ไม่เคย

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่................................................ประเทศ.............................................วัตถุประสงค์..................................

รายชื่อสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพันธ์:

1.ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................

2.  ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................

3.  ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................

ชื่อผู้ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์...............................................................

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

CONTACT US

089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthai tour group
thai tour group
จัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ นำเที่ยว ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ รับจัดกิจกรม WALK RALLY / MC / Water Spot ห้กับบริษัทของท่านในลักษณะกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถเลือกได้ตามความ พอใจ จากรายละเอียดเหล่านี้.... 1. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 2. รถ (รถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์) 3. ที่พัก (โรงแรม,รีสอร์ท,เต้นท์) จำนวนคน/ห้อง/หลัง 4. อาหาร (ภัตตาคาร, ร้าน, โรงแรม, แบบปิคนิค) จำนวนมื้อ 5. จำนวนคน ทัวร์เหมาหมู่คณะ Incentive Tour, Group Tour, MICE (Meeting Incentive Conferrence Exhibition) Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และองค์แนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบันโดยสอนให้รู้จักคิด รู้จักมองปัญหาในมุมกว้าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของWalk Rally 1. เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ฝึกให้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน 4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ผู้จัดต้องเตรียม ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม LCD เครื่องอำนวยความสะดวก ให้การจัดฝึกอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างให้คณะวิทยากร อัตราค่าบริการ 35,000- 45,000 บาท /ผู้เข้าอบรม 200-250 คน ราคานี้รวมด้วยทุกอย่างไว้ดังนี้ - จัดกิจกรรม Walk Rally 1 วัน - จำนวนคนเข้ากิจกรรม จำนวน 200-250 คน - ค่าเดินทางวิทยากร - ค่าเอกสารประกอบ - ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน - ค่าทีมงานจัด Walk Rally ประมาณ 15 คน หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคากรุ๊ปเหมา+กิจกรรม Walk Rally รบกวนลูกค้า คลิกที่นี้กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี้ หรือ แบบฟอร์มที่ต้องการ ให้เราเสนอราคากรุ๊ปของท่านครับ ส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com หรือ Fax มาที่ 02-9100870 มีข้อสงสัย 089-6782177 คุณบอส โทร. 02-9100375 02-9100870 089-6782177 แฟ็กซ์ 02-9100870 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้ากรุ๊ป เรายินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครับ แต่หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคา รบกวนลูกค้า กรอกข้อมูลด้านบน หรือ ส่งหนังสือแจ้งความต้องการ ให้เราด้วยครับ สัมมนา ดูงาน อบรม ประชุม จัดแสดงสินค้า หรือทัวร์ตามสั่ง THE THAI TOUR GROUP Co.,Ltd. TEL 02-910-0375 , 02-910-0870 FAX 02-9100870 MOBILE. 089-6782177 / 084-4327783 /097-0402021 EMAIL : thaitourgroup@gmail.com : thaitour2000@hotmail.com : thaitourgroup@hotmail.com Line ID : boss692 Sky: thaitour2000@hotmail.com TAT License: 11/4861 Web : www.thaitourgroup.com
เบอร์โทร : 089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
อีเมล : thaitourgroup@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก