lnwshop logo

กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน (TG) ต.ค.-พ.ย. 59

กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน (TG) ต.ค.-พ.ย. 59
หมวดหมู่ กวางเจา-เทรดแฟร์
ราคา 27,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 4 ส.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน (TG)

กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน (TG)

พบผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีความชำนาญกว่า 10,000 ราย

*** รับโชค 2 ชั้น ***

$...ชั้นที่ 1 SIM CARD โทรศัพท์มือถือ หรือ ตุ๊กตาแมวกวัก
$...ชั้นที่ 2 อาหารระดับฮ่องเต้ กุ้งมังกร+หมูหัน+บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี

(ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยว

Phase1:  15-18/16-19 ต.ค.

27,900.-

26,900.-

25,900.-

5,500.-

Phase2:  24 – 27 ต.ค.

27,900.-

26,900.-

25,900.-

5,500.-

Phase3 :   1 – 4 พ.ย.

  27,900

26,900

25,900

5,500

 

กำหนดการเดินทาง    15 – 18/ 16 – 19 ตุลาคม /24 – 27 ตุลาคม /  1 – 4 พฤศจิกายน 2559

วันแรกของการเดินทาง         

กรุงเทพฯ กวางเจา ตลาดเป่ยจิงลู่

08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ Dโดยสายการบิน THAIAIRWAYS INTERNATIONAL  พบเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยต้อนรับและบริการท่าน

10.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา  โดยเที่ยวบินที่  TG 668

14.35 น.

เดินทางถึงสนามบินกวางเจา เดินทางถึงสนามบิน ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1 )

 

พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  ไทย เกาหลี  ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิด อาทิ หู ฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค้กหลากหลายชนิ ด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง นํ้าผลไม้  เบียร์ท้องถิ่น ไวน์ แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม เป็นร้านอาหารที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตกแต่งเป็นรูปเรือไม้ ที่เก่าแก่

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆอาทิเช่น U2, G 2000, GIORDANO, BOSSINI เป็นต้น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า

*** คืนนี้เพื่อความพร้อมในการทำบัตรเข้าชมงานรุ่งเช้า รบกวนให้ท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม

หนังสือเดินทาง+รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป+นามบัตร***

วันที่สองของการเดินทาง       

เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ – ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว

เช้า

รับประทานอาหาร  ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 2 )

 

นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120 เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 10,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

 

(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)

เย็น

รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 ) พิเศษ...หมูหัน

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อนพระราชสานักราชวงศง์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะ แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกวางโจว เป็นถนนส้ันๆสองสายมาเชื่อมต่อกัน ชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช็อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้ือมากมายอาทิเสื้อผ้า, กระเป๋า, สินคาแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆ ย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง    

เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์

เช้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 4 )

 

นำท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู กำไลข้อมือ และอื่นๆ ซึ่งหยกเป็นอีกหนึ่งสินคาโอท็อปของจีน ที่คนไทยนิยมซื้อหาเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน

 

นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120 (ต่อ)  

 

(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5 ) พิเศษ...กุ้งมังกร

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง             

กวางเจาเทรดแฟร์ศูนย์ค้าส่ง กวางเจา กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ  โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 6 )

 

นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120 (ต่อ)

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 )

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ค้าส่ง สนุกสนานกับการช็อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิด ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, กิ๊ฟช็อป , รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้ อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาส่ง

 

***ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน***

21.00 น.

ออกเดินทางโดย สายการบิน  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยเที่ยวบินที่ TG 679

23.00 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

     

                            หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

********************ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ********************

โหลดโปรแกรมทัวร

เอกสารวีซ่า 1.หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   3.  รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ

1.         หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม  300 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)

2.         หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)

3.         หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,650 บาท

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ

ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก

นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า

นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

>>   การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 081-3528261

>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ

>>บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

>>   กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ถ้าท่านไม่เดินทางตามรายการ ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน)

เมื่อท่านทำการชำระค่ามัดทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณีข้างต้นทุกประการ

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120  เดือน  ตุลาคม – พฤศจิกายน  2559

สถานที่จัดงาน : PAZHOU COMPLEX : 308 Yue Jiang Zhong Road, Guangzhou   09.30 – 18.00 น.

วันที่  15 - 19 ตุลาคม 2559

วันที่  23 - 27 ตุลาคม  2559

วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน  2559

Large Machinery & Equipment

( เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และอุปกรณ์)

Small Machinery

( เครื่องจักรกลขนาดเล็ก )

Bicycles ( รถจักรยาน )

Motorcycles ( รถมอเตอร์ไซด์ )

Vehicle Spare Parts ( อะไหล่ยานพาหนะ )

Chemical Products (เคมีภัณฑ์,วัสดุเคมี)

Hardwares

( อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์,ฮาร์ดแวร์ )

Tools ( เครื่องมือ , อุปกรณ์ )

Vehicles

( ยานพาหนะ , เครื่องมือลำเลียง )

Construction Machinery

( เครื่องจักรก่อสร้าง )

Electrical Appliances

( เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้าน )

Consumer Electronics

( เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค )

Computer & Communication Products

( อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดต่อสื่อสาร)

Lighting ( อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง )

Building & decorative Materials

( วัสดุและเครื่องมือก่อสร้างและตกแต่ง )

Sanitary & Bathroom Equipments

( เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาด )

Importing Products ( สินค้านำเข้า )

Kitchen &Tableware

( เครื่องครัวและภาชนะใส่อาหาร )

General Ceramics ( ผลิตภัณฑ์เซรามิค )

Arts Ceramics ( เซรามิคสำหรับศิลปะ )

Home Decorations

( อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน )

Glass Arts ( เครื่องแก้วศิลปะ )

Furniture ( เฟอร์นิเจอร์ )

Weaving , Rattan & lron Arts

( เครื่องเรือนที่ทำจากหวาย / เหล็ก )

Gardening Products ( อุปกรณ์ทำสวน )

Stone and lron Products

( อุปกรณ์เกี่ยวกับหินและเหล็ก )

Household ltems ( ของใช้ในครัวเรือน )

Personal Care Products ( ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย )

Toiletries ( ผลิตภัณฑ์ภายในห้องน้ำ )

Clock , Watch & Optical

( นาฬิกาและแว่นตา )

Instruments ( เครื่องดนตรี )

Toys ( ของเล่น )

Gifts & Premiums ( สินค้าพรีเมี่ยม )

Festival ltems ( สินค้ากับเทศกาล )

Men’s & Ladie’s Wear

( เสื้อผ้าสำหรับบุรุษและสตรี )

Kids’Wear ( เสื้อผ้าสำรับเด็ก )

Underwear ( ชุดชั้นใน )

Sports & Casual Wear

( ชุดกีฬาและลำลอง )

Furs , Leathers , Downs & Downs Products

( ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์และหนังสัตว์ )

Fashion Accessories & Fittings

( สินค้าแฟชั่นและอุปกรณ์ตกแต่ง )

Home Textiles

( สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน )

Textile Raw Materials & Fabrics

( สิ่งทอ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และอุปกรณ์ )

Carpets & Tapestries

( พรมและผ้าม่าน )

Food ( ผลิตภัณฑ์อาหาร )

Native Products ( สินค้าพื้นเมือง )

Madicines & Health Products

( ผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ )

Medical Devices , Disposables & Dressings ( ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา )

Sports , Travel & Recreation Products ( ผลิตภัณฑ์กีฬา , ท่องเที่ยว )

Office Supplies ( อุปกรณ์สำนักงาน )

Shoes ( รองเท้า )

Cases & Bags ( เครื่องหนัง ,กระเป๋า )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.cantonfair.org.cn

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

CONTACT US

089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthai tour group
thai tour group
จัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ นำเที่ยว ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ รับจัดกิจกรม WALK RALLY / MC / Water Spot ห้กับบริษัทของท่านในลักษณะกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถเลือกได้ตามความ พอใจ จากรายละเอียดเหล่านี้.... 1. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 2. รถ (รถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์) 3. ที่พัก (โรงแรม,รีสอร์ท,เต้นท์) จำนวนคน/ห้อง/หลัง 4. อาหาร (ภัตตาคาร, ร้าน, โรงแรม, แบบปิคนิค) จำนวนมื้อ 5. จำนวนคน ทัวร์เหมาหมู่คณะ Incentive Tour, Group Tour, MICE (Meeting Incentive Conferrence Exhibition) Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และองค์แนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบันโดยสอนให้รู้จักคิด รู้จักมองปัญหาในมุมกว้าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของWalk Rally 1. เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ฝึกให้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน 4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ผู้จัดต้องเตรียม ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม LCD เครื่องอำนวยความสะดวก ให้การจัดฝึกอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างให้คณะวิทยากร อัตราค่าบริการ 35,000- 45,000 บาท /ผู้เข้าอบรม 200-250 คน ราคานี้รวมด้วยทุกอย่างไว้ดังนี้ - จัดกิจกรรม Walk Rally 1 วัน - จำนวนคนเข้ากิจกรรม จำนวน 200-250 คน - ค่าเดินทางวิทยากร - ค่าเอกสารประกอบ - ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน - ค่าทีมงานจัด Walk Rally ประมาณ 15 คน หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคากรุ๊ปเหมา+กิจกรรม Walk Rally รบกวนลูกค้า คลิกที่นี้กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี้ หรือ แบบฟอร์มที่ต้องการ ให้เราเสนอราคากรุ๊ปของท่านครับ ส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com หรือ Fax มาที่ 02-9100870 มีข้อสงสัย 089-6782177 คุณบอส โทร. 02-9100375 02-9100870 089-6782177 แฟ็กซ์ 02-9100870 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้ากรุ๊ป เรายินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครับ แต่หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคา รบกวนลูกค้า กรอกข้อมูลด้านบน หรือ ส่งหนังสือแจ้งความต้องการ ให้เราด้วยครับ สัมมนา ดูงาน อบรม ประชุม จัดแสดงสินค้า หรือทัวร์ตามสั่ง THE THAI TOUR GROUP Co.,Ltd. TEL 02-910-0375 , 02-910-0870 FAX 02-9100870 MOBILE. 089-6782177 / 084-4327783 /097-0402021 EMAIL : thaitourgroup@gmail.com : thaitour2000@hotmail.com : thaitourgroup@hotmail.com Line ID : boss692 Sky: thaitour2000@hotmail.com TAT License: 11/4861 Web : www.thaitourgroup.com
เบอร์โทร : 089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
อีเมล : thaitourgroup@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก