lnwshop logo

เกาะเหลายา 3 วัน 2 คืน

เกาะเหลายา 3 วัน 2 คืน
หมวดหมู่ ทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 10 ก.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

 

           

                                   

              ทัวร์เต็มรูปแบบ         เกาะเหลายา  3 วัน 2 คืน  ดำน้ำดูปะการัง- เกาะหวาย - หมู่เกาะกระ

 

กำหนดวันออกเดินทาง   ...............................................

 

วันแรก     (แหลมงอบ - เกาะเหลายา )

06.00 น.   พร้อมคณะที่หน้า บริษัท..........   หรือจุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

               บริการอาหาว่าง ( 1 ) บนรถ พร้อมเครื่องดื่ม  เดินทางสูจังหวัด ตราด  สนุกสนานกับเกมส์บันเทิงบนรถ

               กับมัคคุเทศก์ และเพลิดเพลินกับหนังวีดีโอเทป ตลอดการเดินทางบนรถ

12.00 น.   บริการอหารกลางวัน ( 2 ) ที่ห้องอาหาร จ.ตราด

บ่าย         ออกเดินทางจากจุดนัดหมายท่าเรือกรมหลวง อ.แหลมงอบ จ.ตราด พร้อมเก็บสัมภาระลงเรือ นำท่านเดินทาง

               สู่เกาะเหลายารีสอร์ท เป็นเกาะ ที่สวยงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาวละเอียด ซึ่งเป็นเพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออก 

13.30 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำดูปะการัง หน้าเกาะหลายา เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชายหาดนานาประเภทต่างๆ อาทิ

               เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ชักคะเย่อ วิ่งเปรี้ยว 

16.30 น.   รับประทานอาหารว่าง ( 4 )

17.00 น.   แยกย้ายกันเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

19.00 น.   บริการอาหารเย็น ( 5 )ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีคาราโอเกะ 

20.00 น.   ขอเชิญร่วมร้องเพลงดนตรีคาราโอเกะ

21.00 น.   รับประทานอาหารว่าง  ( 6 )

24.00 น.   เข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง (เกาะเหลายา - เกาะหวาย หรือ หมู่เกาะกระ )

 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า  ( 7 ) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และชมทัศนียภาพอันสวยงามบนเกาะเหลายา 

09.00 น.  เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชายหาดนานาประเภท โดยทีมงานของรีสอร์ท เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ชักคะเย่อ 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ( 8 )ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

13.30 น.  นำท่านลงเรือ เดินทางมุ่งสู่เกาะหวาย หรือหมู่เกาะกระ เพื่อดำน้ำชมปะการัง ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงาม

              ของทะเลตะวันออก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

16.30 น.  ถึงเกาะเหลายารับประทานอาหารว่าง ( 9 ) พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.  บริการอาหารเย็น  ( 10 ) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีคาราโอเกะ 

20.00 น.  แค้มฟ์ไฟบันเทิง สังสรรค์สนุกสนานกับเกมส์ การเล่นต่างๆกับมัคคุเทศก์ในการละลายพฤติกรรม

              ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพที่เป็นข้อขัดข้องหรือขัดแย้ง

              ในการทำงานร่วมกันให้หมด สิ้นพร้อมรางวัล แจกจ่ายเพื่อเป็นกำลังใจราตรีสวัสดิ์ พักค้างคืนที่รีสอร์ทอีก 1 คืน

21.00 น.  รับประทานอาหารว่าง ( 11 )

24.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์  

 

วันที่สาม   ( เกาะเหลายา-แหลมงอบ-กรุงเทพฯ )

 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า  ( 12 ) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท เตรียมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ 

08.00 น.  เตรียมพร้อมที่ท่าเรือ อำลาเกาะเหลายา 

08.30 น.  ออกเดินทางจากเกาะเหลายา มุ่งสู่ท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ 

11.00 น.  ถึงท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ เก็บสัมภาระจากเรือ

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (13 )  ที่ห้องอาหาร จ.ตราด  หลังอาหาร ออกเดินทางจาก จ.ตราด กลับสู่กรุงเทพฯ

18.30 น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน นำส่งที่จุดเดิม

 

                            -------------------------------------------------------------------------------------------

รายกานำเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ       

1. พักห้อง 2-4 ท่าน               ท่านละ  6,399     บาท     ( จํานวนสมาชิกผู้ใหญ่ม่น้อยกว่า 30  ท่าน  ) 

2. พักห้องรวม 10-18  ท่าน    ท่านละ  5 ,999    บาท     ( จํานวนสมาชิกผู้ใหญ่ม่น้อยกว่า 30  ท่าน  )  

 

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ฟรี เด็ก 3-7 ขวบ คิด 50 % เด็กโตคิดราคาผู้ใหญ่

 

อัตรานี้รวม

 

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  / ค่าเรือ Speed Boat ไป - กลับ 

ค่าห้องพัก 2 คืน เกาะเหลายารีสอร์ท ( ห้องละ 2-4 ท่าน )  หรือ  ( ห้องรวม 10-18 ท่าน )

ค่าอาหาร 12  มื้อ

ค่านำเที่ยวตามรายการ  / ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ 

ค่านำเที่ยวเกาะหวาย หรือหมู่เกาะกระ เพื่อดำน้ำชมปะการัง

ค่าธรรมเนียมเข้าชมทุกแห่งตามรายการ /

ค่าประกันการเดินทาง 200,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวมด้วย 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / เหล้า โซดา น้ำอัดลม / ค่าหัก ณที่จ่าย 3% / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%/ ค่ารถ

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย: สบู่,แชมพู, ยาสีฟัน, ครีมกันแดด รองเท้าสวมใส่สำหรับทางทะเล ชุดเล่นน้ำสีสดๆ และของใช้อื่นที่จำเป็น

 

จองและสำรองทัวร์    

 

โทร. 02-910-0375 , 02-910-0870 , 089-678-2177    แฟ็กซ์  02-586-8130  

                           

-  มัดจำ 50 % เมื่อยืนยันการจอง  และสำรองทัวร์ 

-  ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

  

 


 

 

รายการ แพคเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน พักเหลายา รีสอร์ท 2 คืน

 

วันแรก แหลมงอบ - เกาะเหลายา 

 

 

09.00 น.  ออกเดินทางจากจุดนัดหมายท่าเรือกรมหลวง อ.แหลมงอบ จ.ตราด พร้อมเก็บสัมภาระลงเรือ นำท่านเดินทางสู่เกาะเหลายารีสอร์ท

              เป็นเกาะ ที่สวยงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาวละเอียด ซึ่งเป็นเพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออก 

11.00 น.  ถึงเกาะเหลายา รีสอร์ท นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ( 1 ) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

13.30 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำดูปะการัง หน้าเกาะหลายา เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชายหาดนานาประเภท

              โดยทีมงานของรีสอร์ท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ชักคะเย่อ วิ่งเปรี้ยว 

16.30 น.  รับประทานอาหารว่าง ( 2 )

17.00 น.  แยกย้ายกันเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

19.00 น.  บริการอาหารเย็น ( 3 ) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีคาราโอเกะ 

20.00 น.  ขอเชิญร่วมร้องเพลงดนตรีคาราโอเกะ

21.00 น.  รับประทานอาหารว่าง ( 4 )

24.00 น.  เข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง เกาะเหลายา - เกาะหวาย หรือ หมู่เกาะกระ 

 

 

07.00 น.  บริการอาหารเช้าที่ ( 5 ) ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และชมทัศนียภาพอันสวยงามบนเกาะเหลายา 

09.00 น.  เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชายหาดนานาประเภท โดยทีมงานของรีสอร์ท เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ชักคะเย่อ 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ( 6 ) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

13.30 น.  นำท่านลงเรือ เดินทางมุ่งสู่เกาะหวาย หรือหมู่เกาะกระ เพื่อดำน้ำชมปะการัง ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงาม

              ของทะเลตะวันออก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

16.30 น.  ถึงเกาะเหลายารับประทานอาหารว่าง ( 7 ) พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.  บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีคาราโอเกะ 

20.00 น.  เชิญร่วมกิจกรรมร้องเพลงดนตรีคาราโอเกะ

21.00 น.  รับประทานอาหารว่าง  ( 8 )

24.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม   ( เกาะเหลายา-แหลมงอบ-กรุงเทพฯ )

 

 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ( 9 ) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท เตรียมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ 

08.00 น.  เตรียมพร้อมที่ท่าเรือ อำลาเกาะเหลายา 

08.30 น.  ออกเดินทางจากเกาะเหลายา มุ่งสู่ท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ 

11.00 น.  ถึงท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ เก็บสัมภาระจากเรือ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ 

 

                            -------------------------------------------------------------------------------------------

 

RE:PACKAGE TOUR - เหลายารีสอร์ท

การสำรองที่พัก

ระบุจำนวนผู้เข้าพักที่แน่นอนและชำระเงินทั้งหมด 100 % ในวันจองโดยการดอนชำระผ่านธนาคาร

ราคาต่อท่าน

3 วัน 2 คืน

2 วัน 1 คืน

คืนต่อไปคืนละ

ห้องพัก 2-4 ท่าน

5,500.-

3,000.-

2,500.-

ห้องพักรวม 10-18 ท่าน

4,800.-

2,500.-

2,300.-

* เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ฟรี เด็ก 3-7 ขวบ คิด 50 % เด็กโตคิดราคาผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก
 • ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่าง
 • ค่าเรือไป-กลับ (แหลมงอบ-เกาะเหลายา)
 • ค่าเรือไปดำน้ำชมปะการัง (ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ) ฟรี

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เย็น
 • ทีวี UBC
 • ห้องคาราโอเกะ
 • โต๊ะสนุกเกอร์

 

 

 

เวลาเดินทาง

ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือกรมหลวง แหลมงอบ เวลา 9.00 น. (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.)
กลับออกเดินทางจากท่าเรือ เกาะเหลายา เวลา 8.30 น.

* ท่านที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมีที่รับฝากรถตรงข้ามกับท่าเรือคิดค่าบริการ 50 บาท/คืน/คัน

 

* มีบริการเรือ Speed Boat ให้เช่า

 เหลายารีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นเกาะโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ และความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ฟรี เด็ก 3-7 ขวบ คิด 50 % เด็กโตคิดราคาผู้ใหญ่

 

ค่ารถตู้ปรับอากาศ    ท่าน 950  บาท ( จํานวนอย่างน้อย 9 ท่าน )

 

 

องและสำรองทัวร์    

 

โทร. 02-910-0375 , 02-910-0870 , 089-678-2177 แฟ็กซ์  02-586-8130                             

 

 

 

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

CONTACT US

089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375

เช็คเวลาทั่วโลก

 • - Bangkok
 • - Australia
 • - China
 • - Hong Kong
 • - New Zealand
 • - Japan

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthai tour group
thai tour group
จัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ นำเที่ยว ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ รับจัดกิจกรม WALK RALLY / MC / Water Spot ห้กับบริษัทของท่านในลักษณะกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถเลือกได้ตามความ พอใจ จากรายละเอียดเหล่านี้.... 1. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 2. รถ (รถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์) 3. ที่พัก (โรงแรม,รีสอร์ท,เต้นท์) จำนวนคน/ห้อง/หลัง 4. อาหาร (ภัตตาคาร, ร้าน, โรงแรม, แบบปิคนิค) จำนวนมื้อ 5. จำนวนคน ทัวร์เหมาหมู่คณะ Incentive Tour, Group Tour, MICE (Meeting Incentive Conferrence Exhibition) Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และองค์แนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบันโดยสอนให้รู้จักคิด รู้จักมองปัญหาในมุมกว้าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของWalk Rally 1. เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ฝึกให้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน 4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ผู้จัดต้องเตรียม ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม LCD เครื่องอำนวยความสะดวก ให้การจัดฝึกอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างให้คณะวิทยากร อัตราค่าบริการ 35,000- 45,000 บาท /ผู้เข้าอบรม 200-250 คน ราคานี้รวมด้วยทุกอย่างไว้ดังนี้ - จัดกิจกรรม Walk Rally 1 วัน - จำนวนคนเข้ากิจกรรม จำนวน 200-250 คน - ค่าเดินทางวิทยากร - ค่าเอกสารประกอบ - ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน - ค่าทีมงานจัด Walk Rally ประมาณ 15 คน หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคากรุ๊ปเหมา+กิจกรรม Walk Rally รบกวนลูกค้า คลิกที่นี้กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี้ หรือ แบบฟอร์มที่ต้องการ ให้เราเสนอราคากรุ๊ปของท่านครับ ส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com หรือ Fax มาที่ 02-9100870 มีข้อสงสัย 089-6782177 คุณบอส โทร. 02-9100375 02-9100870 089-6782177 แฟ็กซ์ 02-9100870 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้ากรุ๊ป เรายินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครับ แต่หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคา รบกวนลูกค้า กรอกข้อมูลด้านบน หรือ ส่งหนังสือแจ้งความต้องการ ให้เราด้วยครับ สัมมนา ดูงาน อบรม ประชุม จัดแสดงสินค้า หรือทัวร์ตามสั่ง THE THAI TOUR GROUP Co.,Ltd. TEL 02-910-0375 , 02-910-0870 FAX 02-9100870 MOBILE. 089-6782177 / 084-4327783 /097-0402021 EMAIL : thaitourgroup@gmail.com : thaitour2000@hotmail.com : thaitourgroup@hotmail.com Line ID : boss692 Sky: thaitour2000@hotmail.com TAT License: 11/4861 Web : www.thaitourgroup.com
เบอร์โทร : 089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
อีเมล : thaitourgroup@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก