lnwshop logo

ทุ่งดอกบัวตอง ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ดอยแม่อูคอ ปางอุ๋ง

ทุ่งดอกบัวตอง ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ดอยแม่อูคอ ปางอุ๋ง
หมวดหมู่ ทัวร์ 4 วัน 3 คืน
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 10 ก.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

ทุ่งดอกบัวตอง ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ดอยแม่อูคอ ปางอุ๋ง

ภูโคลน ถ้ำลอดปางมะผ้า ปาย ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป

5 Unseen Thailand

( แม่ฮ่องสอน 1 คืน ,รีสอร์ท อ.ปาย 1 คืน )

 

วันแรก

- 18.30 น. พบกันที่คณะที่จุดนัดหมายที่หน้าบริษัท...............หรือ ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ/สถานีรถไฟบางซื่อ

- 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางบริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)

 

วันที่สอง

- 05.00 น. ถึง ออบหลวง ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านชมประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบ  กัน 1 ใน Unseen Thailand ที่แฝงด้วยตำนานรักอันหวานซึ้ง และชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตอุทยานฯ

- ออกจากออบหลวง ชมความงามของ สวนสนบ่อแก้ว ที่มีทั้งสนสามใบ และสนสองใบปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง

- เข้า ถ้ำแก้วโกมล ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่ถือว่าสวยที่สุดในประเทศไทย 1 ใน Unseen Natures and Wonders

- หลังอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารใน อ.ขุนยวม นำท่านเดินทางไปยังทุ่งบัวตองที่กำลังบานสะพรั่งต้อนรับท่าน ที่ดอยแม่อูคอ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทุ่งบัวตองอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย

- ออกจากทุ่งบัวตอง นำท่านเดินทางต่อไปยังตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ชมความงดงามของศิลปะไทยใหญ่ และกระจกเขียนสีโบราณ ที่ วัดจองกลาง วัดจองคำ และขึ้นไปยังดอยกองมู ให้ท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พร้อมชมทิวทัศน์รอบ ๆ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) เข้าที่พักบ้านแก้ว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

- 04.30 น. อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่

- 05.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง บ้านรวมไทย โดย รถสองแถวท้องถิ่น ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งงดงามจนเปรียบได้เป็น Switzerland เมืองไทย และเดินเล่นชมพันธุ์ไม้จากต่างประเทศ ที่ปลูกอยู่มากมายในโครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง

- หลังอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 5) นำท่านไปยัง บ้านรักไทย เพื่อชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง

- นำท่านไปยัง ภูโคลน 1 ใน UnSeen Thailand ซึ่งภายในโลกมีแหล่งโคลนเช่นนี้อยู่เพียงสามแห่งเท่านั้น และหนึ่งในสามแหล่งนั้น นั่นคือ ภูโคลน แหล่งโคลนสุขภาพของเมืองไทย ให้ท่านได้ทดลองพอกโคลน ซึ่งจะช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง และช่วยการหมุนเวียนของโลหิต

- ขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม ออกเดินทางไปยัง อ.ปางมะผ้า บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารเข้าชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำลอด ชมหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา ล่องแพไม้ไผ่สู่ ถ้ำผีแมน 1 ใน UnSeen Thailand

- ออกจากถ้ำลอด นำท่านไปยัง อ.ปาย กราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ที่ วัดน้ำฮูจากนั้นนำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศในตัวเมืองปาย

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก  ฮัทอิงปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่

- 04.30 น. อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่

- 05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว และขุนเขาที่เสียดยอดพ้น ทะเลหมอกอันงดงาม

- หลังอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 8) นำท่านเข้าชม น้ำพุร้อนโป่งเดือด 1 ใน Unseen Thailand - Unseen Natures and Wonders ชมน้ำร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินสูงประมาณ 1 เมตร

- ออกจากโป่งเดือด นำท่านเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)

- หลังอาหารนำท่าน ไปยัง เวียงกุมกาม นั่งรถรางชมนครใต้พิภพ ซึ่งเป็นนครในตำนานที่ถูกถล่มฝังลงใต้ผืนดินหลายร้อยปีก่อนการค้นพบ 1 ใน Unseen Thailand                                                                             

ออกเดินทางต่อไปยัง จ.ลำปาง นำท่าน นมัสการพระธาตุประจำของผู้ที่เกิดปีฉลู ที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง ชมรอยกระสุน ของหนานทิพย์ช้าง ครั้งกู้เมืองลำปาง และ ชม เงาพระธาตุกลับหัว ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน Unseen Thailand

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ที่ร้านอาหารใน จ.ลำปาง ก่อนจะนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

วันที่ห้า

- 04.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ....เราจะส่งท่านที่จุดนัดพบเดิม

 

                                    -------------------------------------------------------------------------------

                                                รายการนำเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความเหมาะสม

 

                                                                           หน้าที่........

 

 

 

อัตราค่าบริการ   ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**  (  จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ท่าน )

 

1.ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,900 บาท   พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท              ( เริ่มที่กรุงเทพฯ )

   เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 4,900 บาท

 

2.ผู้ใหญ่ ท่านละ4,900 บาท   พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท              ( เริ่มที่เชียงใหม่ )

   เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 3,900 บาท  

 

ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง  

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง

- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า

- ค่าอาหาร 10 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ

- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง          

 

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

 

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ 

 

 

เกร็ดควรรู้ก่อนเดินทาง

 

1 .ในการเที่ยว "ปางอุ๋ง" นั้น เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ช่วงพระอาทิตย์ขึ้น

    เพราะยามเมื่อแสงอาทิตย์ต้องสายหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งเหนือผืนทะเลสาบนั้น เป็นช่วงเวลาที่

    ปางอุ๋งจะงดงามที่สุด และถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนพลาดไม่ได้ครับ

 

2. เส้นทาง ฮอด - แม่ฮ่องสอน นั้น เป็นเส้นทางขึ้นเขา - คดโค้ง ซึ่งถือได้ว่าขับยากมากที่สุด

    เพื่อความปลอดภัย เราจึงใช้แต่รถตู้ซึ่งขับประจำบนเส้นทางนี้เท่านั้น

 

3. เนื่องจากในวันแรกและวันที่สองนั้น คนขับรถตู้ต้องขับจากกรุงเทพ-แม่ฮ่องสอน

   ซึ่งทำให้เพลีย เพราะต้องใช้สมาธิในการขับมาก ดังนั้นในวันที่สามซึ่งต้องเดินทางขึ้นปางอุ๋งนั้น

   เราจึงยอมเพิ่มค่าใช้จ่าย เพื่อนำรถสองแถวท้องถิ่นซึ่งชำนาญทาง นำทุกท่านขึ้นปางอุ๋ง

    การให้คนขับรถตู้ซึ่งเพลียจัดในการขับรถสองวันแรก ต้องตื่นตั้งแต่้ตี 4 เพื่อขับรถ

    ฝ่าสายหมอกบนเส้นทางคับแคบขึ้นเขานั้น คงไม่ปลอดภัย และไม่ใช่ความคิดที่ดีแน่นอนครับ 

 

การสำรองที่นั่ง    โทร.  02-910-0375   02-910-0870   089-678-2177  แฟ็กซ์  02-586-8130  

 

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้

    ในนาม เดอะไทยทัวร์กรุ๊ป ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางซ่อน (ออมทรัพย์) 

    เลขที่ 039-2-57576-6  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน)

    และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

 

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว              หมายเลข 11/4861 (หลักประกัน 200,000 บาท)

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

CONTACT US

089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthai tour group
thai tour group
จัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ นำเที่ยว ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ รับจัดกิจกรม WALK RALLY / MC / Water Spot ห้กับบริษัทของท่านในลักษณะกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถเลือกได้ตามความ พอใจ จากรายละเอียดเหล่านี้.... 1. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 2. รถ (รถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์) 3. ที่พัก (โรงแรม,รีสอร์ท,เต้นท์) จำนวนคน/ห้อง/หลัง 4. อาหาร (ภัตตาคาร, ร้าน, โรงแรม, แบบปิคนิค) จำนวนมื้อ 5. จำนวนคน ทัวร์เหมาหมู่คณะ Incentive Tour, Group Tour, MICE (Meeting Incentive Conferrence Exhibition) Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และองค์แนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบันโดยสอนให้รู้จักคิด รู้จักมองปัญหาในมุมกว้าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของWalk Rally 1. เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ฝึกให้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน 4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ผู้จัดต้องเตรียม ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม LCD เครื่องอำนวยความสะดวก ให้การจัดฝึกอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างให้คณะวิทยากร อัตราค่าบริการ 35,000- 45,000 บาท /ผู้เข้าอบรม 200-250 คน ราคานี้รวมด้วยทุกอย่างไว้ดังนี้ - จัดกิจกรรม Walk Rally 1 วัน - จำนวนคนเข้ากิจกรรม จำนวน 200-250 คน - ค่าเดินทางวิทยากร - ค่าเอกสารประกอบ - ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน - ค่าทีมงานจัด Walk Rally ประมาณ 15 คน หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคากรุ๊ปเหมา+กิจกรรม Walk Rally รบกวนลูกค้า คลิกที่นี้กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี้ หรือ แบบฟอร์มที่ต้องการ ให้เราเสนอราคากรุ๊ปของท่านครับ ส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com หรือ Fax มาที่ 02-9100870 มีข้อสงสัย 089-6782177 คุณบอส โทร. 02-9100375 02-9100870 089-6782177 แฟ็กซ์ 02-9100870 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้ากรุ๊ป เรายินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครับ แต่หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคา รบกวนลูกค้า กรอกข้อมูลด้านบน หรือ ส่งหนังสือแจ้งความต้องการ ให้เราด้วยครับ สัมมนา ดูงาน อบรม ประชุม จัดแสดงสินค้า หรือทัวร์ตามสั่ง THE THAI TOUR GROUP Co.,Ltd. TEL 02-910-0375 , 02-910-0870 FAX 02-9100870 MOBILE. 089-6782177 / 084-4327783 /097-0402021 EMAIL : thaitourgroup@gmail.com : thaitour2000@hotmail.com : thaitourgroup@hotmail.com Line ID : boss692 Sky: thaitour2000@hotmail.com TAT License: 11/4861 Web : www.thaitourgroup.com
เบอร์โทร : 089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
อีเมล : thaitourgroup@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก