lnwshop logo

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ไปเครื่อง-กลับเครื่อง

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
หมวดหมู่ แพคเกจทัวร์
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 10 ก.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!


ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ไปเครื่อง-กลับเครื่อง 

วันแรก    รับจากสนามบิน / ทัวร์รอบเมือง / อาหารกลางวัน / อลังการภูเก็ตแฟนตาซี (อาหารค่ำ)
07.00
      ออกเดินทางจากกรุงเทพโดยสายการบิน.THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 3021 มุ่งหน้าสู่ไข่มุกอันดามัน
08.15      ถึงภูเก็ต    เจ้าหน้าถือป้าย....... รอต้อนรับท่านที่สนามบิน   
              นำท่านเดินทางนมัสการพระพุทธรูปทองคำที่โผล่จากดินเพียงครึ่งองค์ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระผุด” หรือ  ‘พระทอง”   
              จากนั้นแวะชม โรงงานกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่ร้านศรีศุภลักษณ์ออร์คิด จากนั้นนำท่านขึ้นสู่เขารังชมทัศนียภาพ
              ตัวเมืองภูเก็ตโดยรอบ, นำท่านนั่งรถชมบ้านเรือนแบบเก่าในตัวเมืองภูเก็ตที่ผสมผสานระหว่างศิลปะของยุโรปและจีน
              ที่เรียกว่า “บ้านแบบชิโนโปรตุกิส”
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (1)
บ่าย         แวะชมร้านจำหน่ายเครื่องประดับและสินค้าที่ระลึก, เดินทางสู่ วัดฉลอง นมัสการรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง
              และหลวงพ่อเกลื้อม ที่มณฑป พร้อมทั้งกราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนที่กุฏิจำลอง ซึ่งหลวงพ่อทั้งสามรูปเป็น
              ที่นับถือสักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นนำคณะสู่ แหลมพรหมเทพ จุดที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต เป็นสัญลักษณ์ของภูเก็ต  
              อีกอย่างหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ รู้จัก จากนั้นเข้าเช็คอินที่โรงแรม*
เย็น         รถรับท่านไป ภูเก็ตแฟนตาซี บริการอาหารค่ำ (2) พร้อมชมการแสดงโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตา
23.00 น.  รถรับส่งกลับเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง  ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ( Join Tour ) / อาหารกลางวัน / อาหารค่ำ
เช้า          อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า บริการอาหารเช้า(3)ที่โรงแรม
07.15 น.  รับลูกค้าที่โรงแรม เพื่อเดินทางสู่ท่าเทียบเรือรัษฎา
08.30 น.  เรือออกจากท่าเรือรัษฎามุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพีเลย์โดยเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง                       
10.00 น.  ชมทัศนีย์ภาพรอบ หมู่เกาะพีพีเลย์ ชมอ่าวโละสะม๊ะ เกาะบิดะนอก เกาะบิดะใน อ่าวบิเละ ถ้ำไวกิ้ง   อ่าวมาหยา                           
10.30 น   ชมความงามของ พีพีดอน ชายฝั่งหาดลองบีช หินอ่าวโละบุรี หินกอง เล่นน้ำดูประการังที่ หาดสามหาด
12.30 น.  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟห์ที่ (4) บนเกาะพีพี ท่ามกลามวิวธรรมชาติของชายหาด พักผ่อนตาม อัธยาศัย
14.30 น.  เรือออกจากหมู่เกาะพีพีเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือรัษฎา
16.00 น.  ถึงท่าเทียบเรือรัษฎา  เดินทางกลับสู่ที่พัก
เย็น         บริการอาหารเย็น (5) ก่อนนำท่านเข้าสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัทธยาศัย

วันที่สาม  ทัวร์อ่าวพังงารวมอาหารกลางวัน (JOIN TOUR) + เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
เช้า          อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า  บริการอาหารเช้า (6)ที่โรงแรม อิสระให้ท่านใช้ชื่นชมบรรยากาศรอบ ๆ โรงแรมระดับสี่ดาว  
               ใช้สระว่ายน้ำในโรงแรม เดินเล่นริมชายทะเล check out ออกจากที่พัก อิสระอาหารกลางวันร้านค้าบริเวณหาดป่าตอง
13.00 น.   รถปรับอากาศรับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือสู่จังหวัดพังงา นำท่าน ทัวร์อ่าวพังงา นำท่านเยี่ยมชมวัด 
               ถ้ำสุวรรณคูหา ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ในถ้ำแก้ว และชมหินงอกหินย้อย   ภายในถ้ำมืด   
               ต่อจากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ ลงเรือหางยาวท้องถิ่นเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับภูเขา    
               รูปร่างแปลกตา เช่น เขาช้าง, เขาหมาจู, ถ้ำลอด และแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ เขาพิงกันและ เขาตะปู ที่เคยเป็น 
               สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง James Bond 007 และต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่   เกาะปันหยี   
16.00 น.   บริการอาหารเย็น (7) ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี ถึงเวลาอันสมควร หลังอาหารเป็นเวลาที่จะได้เดินเล่นชมความเป็นอยู่
               ของชาวมุสลิมเกาะปันหยี พร้อมเลือกซื้อของฝากจำพวกอาหารทะเลตากแห้ง  ถึงเวลาอันสมควร
               นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือและเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต
18.00 น.   ถึงสนามบินภูเก็ต
21.50  น   มุ่งหน้าสู่กรุงเทพโดยสายการบิน THAI AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD 3028

23.10  น.  ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพเก็บความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ  เพียงท่านละ   13,900   บาท ( พักห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน )               
                        เด็กต่ำกว่า 11 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เตียงเสริม  ท่านละ10,430  บาท
                        พักเดียวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
ราคานี้รวมด้วย
          - ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – ภูเก็ต 
          - ค่าโรงแรม  2   คืนตามโรงแรมที่ท่านเลือก
          - ค่าอาหาร  7  มื้อ เช้า 2, กลางวัน 2, เย็น 3
          - รถรับส่ง พร้อมอาหารค่ำ + โชว์ที่ภูเก็ตแฟนตาซี
          - ค่าทัวร์อ่าวพังงา
          - ค่าทัวร์เกาะพีพี
          - ค่ารถรับ – ส่งสนามบินภูเก็ต
          - ค่าประกันอุบัติเหตุ  200,000   บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
         - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่ามินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
สิ่งที่ควรนำติดตัว 
         - รองเท้าสวมใส่สบาย / การเกงขาสั้นเล่นน้ำ / ชุดว่ายน้ำ / ยารักษาโรคประจำตัว


หมายเหตุ       - ยกเว้นช่วงเทศกาล ,เดินทางตั้งแต่สองท่านขึ้นไป,พักคู่,สงวนสิทธิ์กรณีจองล่าช้า,หรือห้องพักเต็ม
                     - รายละเอียดของทัวร์แต่ละรายการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศและเวลา
                     - ต่างชาติเพิ่มค่าอุทยานแห่งชาติ 200 บาท / ท่าน

การจองทัวร์    โทร.  02-910-0375   02-5910-0870   089-678-2177  แฟ็กซ์  02-586-8130      
                    -  มัดจำ 50 % เมื่อยืนยันการจอง  และสำรองทัวร์ 
                    -  ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนเดินทาง 15 วัน 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

CONTACT US

089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthai tour group
thai tour group
จัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ นำเที่ยว ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ รับจัดกิจกรม WALK RALLY / MC / Water Spot ห้กับบริษัทของท่านในลักษณะกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถเลือกได้ตามความ พอใจ จากรายละเอียดเหล่านี้.... 1. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 2. รถ (รถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์) 3. ที่พัก (โรงแรม,รีสอร์ท,เต้นท์) จำนวนคน/ห้อง/หลัง 4. อาหาร (ภัตตาคาร, ร้าน, โรงแรม, แบบปิคนิค) จำนวนมื้อ 5. จำนวนคน ทัวร์เหมาหมู่คณะ Incentive Tour, Group Tour, MICE (Meeting Incentive Conferrence Exhibition) Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และองค์แนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบันโดยสอนให้รู้จักคิด รู้จักมองปัญหาในมุมกว้าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของWalk Rally 1. เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ฝึกให้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน 4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ผู้จัดต้องเตรียม ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม LCD เครื่องอำนวยความสะดวก ให้การจัดฝึกอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างให้คณะวิทยากร อัตราค่าบริการ 35,000- 45,000 บาท /ผู้เข้าอบรม 200-250 คน ราคานี้รวมด้วยทุกอย่างไว้ดังนี้ - จัดกิจกรรม Walk Rally 1 วัน - จำนวนคนเข้ากิจกรรม จำนวน 200-250 คน - ค่าเดินทางวิทยากร - ค่าเอกสารประกอบ - ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน - ค่าทีมงานจัด Walk Rally ประมาณ 15 คน หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคากรุ๊ปเหมา+กิจกรรม Walk Rally รบกวนลูกค้า คลิกที่นี้กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี้ หรือ แบบฟอร์มที่ต้องการ ให้เราเสนอราคากรุ๊ปของท่านครับ ส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com หรือ Fax มาที่ 02-9100870 มีข้อสงสัย 089-6782177 คุณบอส โทร. 02-9100375 02-9100870 089-6782177 แฟ็กซ์ 02-9100870 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้ากรุ๊ป เรายินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครับ แต่หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคา รบกวนลูกค้า กรอกข้อมูลด้านบน หรือ ส่งหนังสือแจ้งความต้องการ ให้เราด้วยครับ สัมมนา ดูงาน อบรม ประชุม จัดแสดงสินค้า หรือทัวร์ตามสั่ง THE THAI TOUR GROUP Co.,Ltd. TEL 02-910-0375 , 02-910-0870 FAX 02-9100870 MOBILE. 089-6782177 / 084-4327783 /097-0402021 EMAIL : thaitourgroup@gmail.com : thaitour2000@hotmail.com : thaitourgroup@hotmail.com Line ID : boss692 Sky: thaitour2000@hotmail.com TAT License: 11/4861 Web : www.thaitourgroup.com
เบอร์โทร : 089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
อีเมล : thaitourgroup@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก