lnwshop logo

ดอยตุง-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยแม่สลอง-แม่สาย

ดอยตุง-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยแม่สลอง-แม่สาย
หมวดหมู่ แพคเกจทัวร์
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 10 ก.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
เชียงราย-โครงการพัฒนาดอยตุง
ล่องเรือสามเหลี่ยมทองคำ-ดอยแม่สลอง-แม่สาย
 
(พักโรงแรมจังหวัดเชียงราย 2 คืน)
วันแรกของการเดินทาง (วันศุกร์)
......... น. - พร้อมกันที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศชั้น 2 เคาเตอร์เช็คอินสำหรับหมู่คณะ (เคาเตอร์สุดท้ายด้านขวามือ)
......... น. - ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG......... สู่จังหวัดเชียงราย
......... น. - ถึงท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย นำท่านเดินทางสู่อำเภอแม่จัน
09:30 น. - ถึงอำเภอแม่จัน นำท่านเดินทางขึ้นสู่ดอยแม่สลอง ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลภูเขาตลอดเส้นทางอันคดเคี้ยวและงดงาม
10:30 น. - ถึงหมู่บ้านสันติคีรี (แม่สลอง) เชิญท่านชิมชาเลิศรสจากไร่ชาพันธุ์ดีที่ปลูกบนดอยแม่สลอง
12:00 น. - บริการอาหารกลางวันแบบจีนยูนนาน แล้วนำท่านเยี่ยมชมบ้านเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และสุสานนายพลต้วน ผู้เป็นตำนานแห่งเรื่องราวของกองพล 93 จากแผ่นดินจีน จากนั้นนำท่านสักการะองค์พระธาตุศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนฮ่อ รวมทั้งชาวเขาทุกหมู่เหล่าบนดอยแม่สลอง
17:00 น. - นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักบนดอยแม่สลอง เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบทท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาตามอัธยาศัย
18:30 น. - บริการอาหารค่ำ แล้วเชิญท่านผ่อนคลายอิริยาบทกับราตรีอันแสนสุขของดอยแม่สลองตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง (วันเสาร์)
06:00 น. - ตื่นรับอรุณอันสดใส พร้อมชมบรรยากาศอันงดงามในยามเช้าของดอยแม่สลอง และบริการอาหารเช้า
08:00 น. - ออกเดินทางกลับลงสู่พื้นที่ราบในอำเภอแม่จัน นำท่านเดินทางสู่กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง
10:00 น. - ถึงกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง นำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ดอยตุง นำท่านนมัสการองค์พระธาตุดอยตุง เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง และชมความงดงามของสวนไม้ดอกที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทยที่สวนสมเด็จย่า
12:00 น. - บริการอาหารกลางวันบนดอยตุง แล้วนำท่านเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวไทยภูเขา และชมความงามอันวิจิตรตระการตาของพระตำหนักดอยตุง จากนั้นนำท่านชมความสมบูรณ์และงดงามของสวนรุกขชาติและไม้เมืองหนาวที่ดอยช้างมูบ
15:00 น. - นำท่านออกเดินทางกลับลงสู่พื้นที่ราบในเขตกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
17:00 น. - ถึงอำเภอเมืองเชียงราย นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมในจังหวัดเชียงราย เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบทตามอัธยาศัย
18:00 น. - บริการอาหารค่ำ แล้วเชิญท่านพักผ่อนอิริยาบทตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง (วันอาทิตย์)
07:00 น. - ตื่นรับอรุณอันสดใส และบริการอาหารเช้า
09:00 น. - นำท่านออกเดินทางสู่อำเภอเชียงแสน เชิญท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของดินแดนแห่ง 3 ประเทศที่มาบรรจบกัน ณ สถานที่ซึ่งเคยเป็นเส้นทางลำเลียงฝิ่นและยาเสพติดในครั้งอดีตกาล และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่น
12:00 น. - บริการอาหารกลางวันที่อำเภอเชียงแสน แล้วนำท่านเดินทางสู่อำเภอแม่สาย เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน รัสเซีย และพม่า และข้ามฝั่งสู่ท่าขี้เหล็กประเทศพม่า ชมความเป็นอยู่ชองชาวพม่าและเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย
......... น. - นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย
......... น. - ถึงท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย เช็คอินและรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
......... น. - ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG ......... กลับสู่กรุงเทพฯ
......... น. - ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ 10,000 บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 3-10 ปี คิดอัตรา 75 % จากราคาผู้ใหญ่ (พักรวมกับผู้ใหญ่ ไม่รวมบริการที่นอนเสริม)
กรณีต้องการพักเดี่ยว ชำระค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท
ค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ
ภาษีท่าอากาศยานกรุงเทพฯ และเชียงราย
ค่ารถบัสปรับอากาศทันสมัยชั้นหนึ่งพร้อมห้องสุขภัณฑ์
ที่พักโรงแรมจังหวัดเชียงราย 2 คืน
พาหนะท้องถิ่นเดินทางท่องเที่ยว
อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
เครื่องดื่มและขนมตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ของขวัญและของที่ระลึก (จากการร่วมสนุกในการเดินทาง)
ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยาประจำตัว
เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายระหว่างการเดินทางและเสื้อกันหนาว
แว่นตากันแดด
ไฟฉาย
รองเท้าที่สวมใส่สบาย
ถุงมือและถุงเท้าป้องกันความหนาว (สำหรับช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม)
ยาทากันแมลง
กล้องถ่ายรูป
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ (สำหรับแสดงก่อนขึ้น
เครื่องบิน)
สิ่งของส่วนตัวอื่น ๆ ที่ท่านเห็นควร
การจองทัวร์     โทร. 02-910-0375 , 02-910-0870 , 089-678-2177  
                           แฟ็กซ์  0-29100870                                                                   
โอนมัดจำก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ มาที่หมายเลข 02-5868130
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเดินทางได้ตามความเหมาะสม โดยจะได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทาง
 
หมายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการข้างต้น เป็นบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางที่เป็นชาวต่างชาติ จึงอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในบางแห่งเพิ่มเติม ตามอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละสถานที่ตามความเป็นจริง
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศในกรณีที่มีจำนวนผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน

 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

CONTACT US

089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthai tour group
thai tour group
จัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ นำเที่ยว ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ รับจัดกิจกรม WALK RALLY / MC / Water Spot ห้กับบริษัทของท่านในลักษณะกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถเลือกได้ตามความ พอใจ จากรายละเอียดเหล่านี้.... 1. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 2. รถ (รถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์) 3. ที่พัก (โรงแรม,รีสอร์ท,เต้นท์) จำนวนคน/ห้อง/หลัง 4. อาหาร (ภัตตาคาร, ร้าน, โรงแรม, แบบปิคนิค) จำนวนมื้อ 5. จำนวนคน ทัวร์เหมาหมู่คณะ Incentive Tour, Group Tour, MICE (Meeting Incentive Conferrence Exhibition) Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และองค์แนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบันโดยสอนให้รู้จักคิด รู้จักมองปัญหาในมุมกว้าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของWalk Rally 1. เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ฝึกให้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน 4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ผู้จัดต้องเตรียม ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม LCD เครื่องอำนวยความสะดวก ให้การจัดฝึกอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างให้คณะวิทยากร อัตราค่าบริการ 35,000- 45,000 บาท /ผู้เข้าอบรม 200-250 คน ราคานี้รวมด้วยทุกอย่างไว้ดังนี้ - จัดกิจกรรม Walk Rally 1 วัน - จำนวนคนเข้ากิจกรรม จำนวน 200-250 คน - ค่าเดินทางวิทยากร - ค่าเอกสารประกอบ - ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน - ค่าทีมงานจัด Walk Rally ประมาณ 15 คน หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคากรุ๊ปเหมา+กิจกรรม Walk Rally รบกวนลูกค้า คลิกที่นี้กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี้ หรือ แบบฟอร์มที่ต้องการ ให้เราเสนอราคากรุ๊ปของท่านครับ ส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com หรือ Fax มาที่ 02-9100870 มีข้อสงสัย 089-6782177 คุณบอส โทร. 02-9100375 02-9100870 089-6782177 แฟ็กซ์ 02-9100870 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้ากรุ๊ป เรายินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครับ แต่หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคา รบกวนลูกค้า กรอกข้อมูลด้านบน หรือ ส่งหนังสือแจ้งความต้องการ ให้เราด้วยครับ สัมมนา ดูงาน อบรม ประชุม จัดแสดงสินค้า หรือทัวร์ตามสั่ง THE THAI TOUR GROUP Co.,Ltd. TEL 02-910-0375 , 02-910-0870 FAX 02-9100870 MOBILE. 089-6782177 / 084-4327783 /097-0402021 EMAIL : thaitourgroup@gmail.com : thaitour2000@hotmail.com : thaitourgroup@hotmail.com Line ID : boss692 Sky: thaitour2000@hotmail.com TAT License: 11/4861 Web : www.thaitourgroup.com
เบอร์โทร : 089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
อีเมล : thaitourgroup@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก