lnwshop logo

ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60

ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60
ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 1ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 2ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 3ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 4ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 5ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 6ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 7ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 8ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 9ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 10ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 11ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 12ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 13ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 14ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 15ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 16ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 17ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 18ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 19ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 20ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว ก.ค.-ต.ค.60 thumbnail 21
หมวดหมู่ ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์-เซิ้นเจิ้น
ราคา 17,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 11 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
CP CTSEK18
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

  

ฮ่องกง...นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์...หรืออ่าวน้ำตื้น

ช้อปปิ้งที่...City Gate Outlet Mall

จูไห่...หวีหนี่...ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย

มาเก๊า...เจ้าแม่กวนอิม 600ปี...โบสถ์เซนต์ปอล…เซนาโด้สแควร์

 ชมโรงแรมสุดหรูระดับ 6ดาว The Venetian Macao Resort

กับบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย

กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

กรกฎาคม

14-17 / 21-24 / 28-31 ก.ค.

สิงหาคม

04-07 / 25-28 ส.ค.

กันยายน

01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 ก.ย.

ตุลาคม

06-09 / 13-16 / 27-30 ต.ค.

 

วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

    10.30 น.      คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) **สังเกตป้าย SMILE TRIP ** พนักงานต้อนรับและหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง

สายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน ทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางบริษัทไม่

สามารเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือต้องการอาหารพิเศษ ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วัน หากถึงวันเดินทางมีลูกค้าบางท่านไม่สามารถเดินทางได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการเช็คอิน

14.00 น.      ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384

ติดป้ายชื่อและรับเอกสารการเดินทางบัตรที่นั่งบนเครื่องบินและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

18.05 น.    ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง..."ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากัน ที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุดของแผ่นดิน

เย็น            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Grand หรือเทียบเท่า
โรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย สามารถเดินออกจากโรงแรมมาช้อปได้
http://www.bestwesterngrandhotel.com/en/

วันที่สอง       วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – หมู่บ้านนองปิง – ไหว้พระใหญ่ โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง City Gate Outlets – จูไห่

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซำ )

บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นตำหรับรสชาติกวางตุ้ง แท้ๆ หลังอาหาร     นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “วัดแชกงหมิว” หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ จากนั้นนำท่าน โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา

ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้ นำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำ อ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม,เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆและสิ่งก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ เกาะลันเตาเกาะใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง นำท่าน นั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้ำทะเล 371เมตร จากนั้นนำท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์พระใหญ่สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12ปีจึงเสร็จสมบูรณ์รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กำลังถวายสิ่งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ่งทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสัตว์สู่นิพพาน ด้านล่างของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น3 มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิงในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

จากนั้น นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ห้างดัง City gate Outlet Mall อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับ Outlet สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess, หรือว่า Burberry ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างอิสระ

นำท่านเดินทางสู่จูไห่โดยเรือเฟอร์รี่อันทันสมัย โดยใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม.

การเดินทางโดยเรือเฟอรี่ผู้เดินทางทุกท่านต้องลากกระเป๋าสัมภาระลงเรือด้วยตัวท่านเอง  

เย็น            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Golden Palm / Phoenix Valley / Land mark Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – วัดดอกบัวขาว – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย – มาเก๊า – ชมเวเนเชี่ยน

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังจากนั้น นำท่านชม “หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก “ผ้าไหมจีน” ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน จากนั้นแวะชมโรงงานผลิต “หยก” ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่นตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม

นำท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่สู่มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊า มีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชมและยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็นชื่อ “มาเก๊า” มีที่มาจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า “อาม่า” มีพระนามเดิมว่า “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ “เอ้าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรือลำเล็กๆ ที่ยอมให้หลิงม่า โดยสารมาด้วย ในระหว่างที่เรือล่องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุขึ้นอย่างรุนแรงทำให้เรือหลายลำต้องอับปาง แต่ด้วยปาฏิหาริย์ในคำสั่งฟ้าของหลิงม่าทำให้เรือที่เธอโดยสารมา เข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย ทันทีที่หลิงม่าก้าวเท้าขึ้นสู่ฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน นำท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิงและช้อปปิ้งที่แกรนด์คาแนลช้อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่งเพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ **อิสระอาหารเย็น** ท่านสามารถนั่งเรือกองโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) หรือจะเสี่ยงโชคที่คาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่  

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Fortuna Hotel / Pousada Marina Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่        มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม 600 ปี – โบสถ์เซนต์ปอล – ช้อปปิ้งเซนาโด้ – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊ามีอายุราว 600 กว่าปี นำท่านผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป นำท่านสู่ จุดกำเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่อันทันสมัย โดยใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม.

การเดินทางโดยเรือเฟอรี่ผู้เดินทางทุกท่านต้องลากกระเป๋าสัมภาระลงเรือด้วยตัวท่านเอง

21.50 น.     ออกเดินทางกลับสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385   

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี)

23.45 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.....พร้อมความประทับใจ
****************************

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

มีเตียง+

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

14-17 ก.ค.

17,900

17,900

17,900

16,900

6,000

21-24 ก.ค.

17,900

17,900

17,900

16,900

6,000

28-31 ก.ค.

18,900

18,900

18,900

17,900

6,000

04-07 ส.ค.

17,900

17,900

17,900

16,900

6,000

25-28 ส.ค.

17,900

17,900

17,900

16,900

6,000

01-04 ก.ย.

17,900

17,900

17,900

16,900

6,000

08-11 ก.ย.

17,900

17,900

17,900

16,900

6,000

15-18 ก.ย.

NTBA

NTBA

NTBA

NTBA

NTBA

22-25 ก.ย.

17,900

17,900

17,900

16,900

6,000

06-09 ต.ค.

NTBA

NTBA

NTBA

NTBA

NTBA

13-16 ต.ค.

NTBA

NTBA

NTBA

NTBA

NTBA

27-30 ต.ค.

NTBA

NTBA

NTBA

NTBA

NTBA

 

** ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋า **

อัตรานี้รวม

ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ü  ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก

ü  ค่าอาหารที่ระบุในรายการ

ü  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ü  ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ

ü  หัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ü  ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ต่อ 1ท่าน 

ü  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

û  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

û  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)

û  ค่าทำหนังสือเดินทาง

û  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว

û  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)

û  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ 120หยวน/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก

û   

û  การสำรองที่นั่ง   โทร.  02-9100375   02-9100870   089-6782177  แฟ็กซ์  02-9100870    

û  เงื่อนไขในการจองมัดจำท่านละ7,000บาทต่อท่านพร้อมถ่ายรูปหน้าPassportของทุกท่านส่งมาที่E-mail: thaitourgroup@gmail.com / Line ID : boss692 เพื่อยืนยันการชำระเงิน โดยระบุชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ หรือ Fax หน้า Passport มาที่ 02-9100870  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

û  ข้อมูลเพิ่มเติม  www.thaitourgroup.com

 

เงื่อนไขการให้บริการและการยกเลิก

1.                  กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 7,000 บาท ทันทีหลังทำการจองพร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจนและหลักฐานการโอนเงินมัดจำมายังบริษัท   ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน หากไม่มีการชำระมัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน

2.                  เงื่อนไขการยกเลิก    2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจำบางจำนวน หากมีการเกิดค่าใช้จ่าย เช่น ทางบริษัทได้มัดจำตั๋วกับสายการบินแล้ว หรือ ทางบริษัทได้มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์ทางเมืองนอกแล้ว

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บมัดจำ 80% ของจำนวนเงินมัดจำ

2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี ยกเว้นกรณีหาคนมาเดินทางแทนได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วเรือ ได้ทำการออกแล้วและต้องทำการแก้ไขชื่อ

3.                  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.                  *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิง ในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจากทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาติให้ขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ***

5.                  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.                  หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6เดือน บริษัทไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้)

7.                  ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน,คืนเงินได้ หากมีการเปลี่ยนชื่อและมีค่าใช้จ่ายทางลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วทั้งหมด

8.                  ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนใขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจ

แล้วจึงวางมัดจำ

9.                  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

ü  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน

ü  รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ü  บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษัทจะแก้ไขให้ดีที่สุด

ü  หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์

ü  หรือคณะที่สูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล

ü  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจําเป็นและเหมาะสม

ü  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง

ü  กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย

ü  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  หาผู้ร่วมเดินทาง

ü  **** ออกเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)

ü  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้

ü  การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว  คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

ü  ***ในกรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งข้างต้น**

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

û  การสำรองที่นั่ง   โทร.  02-9100375   02-9100870   089-6782177  แฟ็กซ์  02-9100870    

û  เงื่อนไขในการจองมัดจำท่านละ7,000บาทต่อท่านพร้อมถ่ายรูปหน้าPassportของทุกท่านส่งมาที่E-mail: thaitourgroup@gmail.com / Line ID : boss692 เพื่อยืนยันการชำระเงิน โดยระบุชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ หรือ Fax หน้า Passport มาที่ 02-9100870  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

û  ข้อมูลเพิ่มเติม  www.thaitourgroup.com

CATEGORY

CONTACT US

089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthai tour group
thai tour group
จัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ นำเที่ยว ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ รับจัดกิจกรม WALK RALLY / MC / Water Spot ห้กับบริษัทของท่านในลักษณะกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถเลือกได้ตามความ พอใจ จากรายละเอียดเหล่านี้.... 1. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 2. รถ (รถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์) 3. ที่พัก (โรงแรม,รีสอร์ท,เต้นท์) จำนวนคน/ห้อง/หลัง 4. อาหาร (ภัตตาคาร, ร้าน, โรงแรม, แบบปิคนิค) จำนวนมื้อ 5. จำนวนคน ทัวร์เหมาหมู่คณะ Incentive Tour, Group Tour, MICE (Meeting Incentive Conferrence Exhibition) Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และองค์แนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบันโดยสอนให้รู้จักคิด รู้จักมองปัญหาในมุมกว้าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของWalk Rally 1. เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ฝึกให้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน 4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ผู้จัดต้องเตรียม ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม LCD เครื่องอำนวยความสะดวก ให้การจัดฝึกอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างให้คณะวิทยากร อัตราค่าบริการ 35,000- 45,000 บาท /ผู้เข้าอบรม 200-250 คน ราคานี้รวมด้วยทุกอย่างไว้ดังนี้ - จัดกิจกรรม Walk Rally 1 วัน - จำนวนคนเข้ากิจกรรม จำนวน 200-250 คน - ค่าเดินทางวิทยากร - ค่าเอกสารประกอบ - ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน - ค่าทีมงานจัด Walk Rally ประมาณ 15 คน หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคากรุ๊ปเหมา+กิจกรรม Walk Rally รบกวนลูกค้า คลิกที่นี้กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี้ หรือ แบบฟอร์มที่ต้องการ ให้เราเสนอราคากรุ๊ปของท่านครับ ส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com หรือ Fax มาที่ 02-9100870 มีข้อสงสัย 089-6782177 คุณบอส โทร. 02-9100375 02-9100870 089-6782177 แฟ็กซ์ 02-9100870 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้ากรุ๊ป เรายินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครับ แต่หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคา รบกวนลูกค้า กรอกข้อมูลด้านบน หรือ ส่งหนังสือแจ้งความต้องการ ให้เราด้วยครับ สัมมนา ดูงาน อบรม ประชุม จัดแสดงสินค้า หรือทัวร์ตามสั่ง THE THAI TOUR GROUP Co.,Ltd. TEL 02-910-0375 , 02-910-0870 FAX 02-9100870 MOBILE. 089-6782177 / 084-4327783 /097-0402021 EMAIL : thaitourgroup@gmail.com : thaitour2000@hotmail.com : thaitourgroup@hotmail.com Line ID : boss692 Sky: thaitour2000@hotmail.com TAT License: 11/4861 Web : www.thaitourgroup.com
เบอร์โทร : 089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
อีเมล : thaitourgroup@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก