lnwshop logo

โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60

โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60
โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 1โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 2โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 3โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 4โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 5โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 6โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 7โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 8โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 9โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 10โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 11โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน มี.ค. - ก.ค. 60 thumbnail 12
หมวดหมู่ ญี่ปุ่น
ราคา 31,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 18 พ.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

CODE: TZ93 Super Golden Route Osaka Tokyo 5Days 4Nights

โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES บินตรงสู่คันไซ (โอซาก้า) 

เครื่องใหม่ลำใหญ่ DREAMLINER  B787-8 ทันสมัย สุด ๆ 340 ที่นั่ง พิเศษน้ำหนักกระเป๋า  20 KG

ราคาเริ่ม 31,900 บาท พักคันไซ1คืน กุโจ/กิฟุ1คืน มัตสึโมโต้/นากาโนะ1คืน นาริตะ1คืน

พิเศษ*Free Wifi on bus*แช่ออนเซ็น*บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์*บุฟเฟ่ต์ BBQ ยากินิคุ *เดินทางกลางวันไม่เหนื่อย*  

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก2-6ปี

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

24-28 มี.ค.

34,900

 

 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก

(Infant/เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ราคา7,000 บาท)

8,500

34

31มี.ค. – 4เม.ย.

35,900

8,500

34

7-11 เม.ย.

35,900

8,500

34

14-18 เม.ย. สงกรานต์

39,900

8,500

34

21-25เม.ย.

34,900

8,500

34

28เม.ย. – 2พ.ค.วันแรงงาน

36,900

8,500

34

5-9 พ.ค. วันฉัตรมงคล

35,900

8,500

34

12-16พ.ค.

32,900

8,500

34

19-23พ.ค.

32,900

8,500

34

26-30พ.ค.

32,900

8,500

34

2-6มิ.ย.

32,900

8,500

34

9-13มิ.ย.

31,900

 

8,500

34

16-20 มิ.ย.

31,900

 

8,500

34

23-27มิ.ย.

31,900

 

8,500

34

30มิ.ย. – 4ก.ค.

31,900

 

8,500

34


วันแรก     กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – โอซาก้า - ชินไชบาชิ      

              ä อาหารเย็น (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku)

06.30น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ 7สายการบิน Scoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

09.35น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ298 ** ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **

16.45น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทาง เมืองโอซาก้า ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ถนนโดตงโบริ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งแบรนด์เนม ของมือสอง ร้านอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดช้อปปิ้งที่ร้านดองกี้ และมัตสุโมโต้คิโยชิ ร้านค้ายอดนิยมในใจของคนไทยทั้งหลายที่ต้องแวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ปุ่น

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่1) เมนูบุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku

                   ที่พัก: Plaza Osaka หรือย่านคันไซ (โอซาก้า, โกเบ, เกียวโต หรือคันไซ) หรือระดับใกล้เคียงกัน 

       (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สอง     ปราสาทโอซาก้า - เกียวโตศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ – กุโจ/กิฟุ

                 ä อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่2)

                 นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปีต่อมา  แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukakuก็ถูกทำลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ใน  สมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมด ก่อนจะทำการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งและถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน  (ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งใน อดีต มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง ไปชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)  

บ่าย             นำชม  วัดคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เป็นวัดที่ดังวัดหนึ่งในญี่ปุ่น หากมาเที่ยวเกียวโตแล้วไม่ได้มาที่วัดนี้ถือว่ายังไม่มาถึงเกียวโต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ศาลาสีทองที่เห็นในปัจจุบันเพิ่งได้รับการแปะผนังทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะท้อนในสระน้ำอย่างสวยงามวิหารสร้างในปี 1955 จำลองแบบจากของเดิมในศตวรรษที่ 15 และเพิ่งหุ้มทองคำครั้งหลังสุดในปี 1987 วิหารมี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมีลักษณะเป็นพระราชวัง ชั้นที่สองเป็นแบบบ้านซามูไร ส่วนชั้นที่สามเป็นแบบวัดเซน คินคะคุจิตั้งอยู่กลางทัศนียภาพอันเหมาะเจาะ ผืนน้ำในสระกว้างเบื้องหน้าสะท้อนประกายระยับกั้นโอบด้วยแมกไม้ วัดนี้เป็นวัดดังในการ์ตูนเรื่องอิกคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา ก็จำลองเรื่องราวเหตุการณ์ของศาลาทองในวัดนี้ให้เป็นปราสาทของท่านโชกุน (โชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ ( Ashikaga Yoshimistsu ) และบุตรชายของเขาที่เป็นเจ้าของพลับพลาหลังนี้ ก่อนที่จะยกให้เป็นทรัพย์สมบัติของวัดโรกุนนอนจิ (Rokuonji : อีกชื่อของวัดนี้) ในเวลาต่อมาพลับพลาหลังนี้เคยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ในวัด พระรูปนี้บวชเข้ามาแล้วเกิดความหลงใหลในความงามของพระวิหารและคิดว่าการที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของความงานต้องเผาทำลายวัตถุแห่งความงามนั้นไปด้วย จึงได้มีการสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ก่อนทางออกจะมีการขอพรโดยการเขียนขอพรที่แผ่นไม้ อิกคิวโดยส่วนมากจะเขียนขอให้มีสติปัญญา หลักแหลม ฉลาดแบบอิกคิวซัง จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่กุโจ หรือ กิฟู เพื่อเข้าที่พัก

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่4) เมนู Japanese Set

                   ที่พัก: Gujo Kogen HOTEL /กิฟุ/ย่านนาโกย่า หรือระดับใกล้เคียงกัน 

       (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม     หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – มัตสึโมโต้/นากาโนะ

                 äอาหารเช้า,เที่ยง,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

เช้า             äรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5)

                  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995  บ้านสไตล์กัสโชสึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้าจึงเรียกหมู่บ้านสไตล์ นี้ว่า กัสโช และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน

 เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6)

                   เมนู Japanese Set  

บ่าย         นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนำท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้/นากาโนะ เพื่อเดินทางเข้าที่พัก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่7) เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

             หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

               ที่พัก: Tateshina Park Hotel/ Matsumoto Tokyo Rei หรือระดับใกล้เคียงกัน โรงแรม

                   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่     ยามานาชิ – โอชิโนะฮัคไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ
ชิจูกุ -
นาริตะ     อาหารเช้า,เที่ยง

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่8)

                 นำท่านเดินทางไปจังหวัดยามานาซิ ชม หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก ชมบ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมากในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย  อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับ บรรยากาศ พร้อม ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางไป ทะเลสาบคาวากูจิโกะเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9)  เมนู Japanese Set 

บ่าย         นำท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ที่ Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ จากนั้น ให้ท่านเลือกท้อของฝากราคาถูก   อาทิเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องไฟฟ้า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่โตเกียว เมืองหลวง เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้  หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการ ช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น Made In Japan  แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) ได้ตามอัธยาศัย แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุสะ จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบ เป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก ชมและซื้อ สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100เยน(อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋าสมควรแก่เวลา  เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆ  จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ

ที่พัก: NIKKO NARITA HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า     นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง     อาหารเช้า

เช้า          รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่10)  

               สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

10.00 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองโดย สายการบิน  SCOOT   เที่ยวบินที่ TZ291
14.55น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 *************************************
โหลดโปรแกรมทัวร์ 

หมายเหตุรายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,

สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

อัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง30ท่าน

- หรือส่งจอยทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน

**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

การสำรองที่นั่ง   โทร.  02-9100375   02-9100870   089-6782177  แฟ็กซ์  02-9100870    

เงื่อนไขในการจองมัดจำท่านละ15,000บาทต่อท่านพร้อมถ่ายรูปหน้าPassportของทุกท่านส่งมาที่E-mail: thaitourgroup@gmail.com / Line id: boss692  เพื่อยืนยันการชำระเงิน โดยระบุชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ หรือ Fax หน้า Passport มาที่ 02-9100870  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

ข้อมูลเพิ่มเติม  www.thaitourgroup.com

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน

กรณีต้องการระบุที่นั่งติดกันทั้งกรุ๊ปหรือริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน แจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง

*กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจะต้องดำเนินการแจ้งพร้อมจองทัวร์ หรือก่อนเดินทาง15วันเท่านั้น*

- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ชำระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีและผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไป**

- ที่นั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**

-       ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท

-       ซื้อน้ำหนักเพิ่ม15กก. ชำระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,200 บาท

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1.       ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

2.       สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น)

3.       ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)

4.       กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1.       หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 2.       กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

 3.       ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

 4.       เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

7.หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง รวมจำนวน3ขวด

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QDmRXhpZgAASUkqAAgAAAAFABIBAwABAAAAAQAAADEBAgAcAAAASgAAADIBAgAUAAAAZgAAABMCAwABAAAAAQAAAGmHBAABAAAAegAAAAAAAABBQ0QgU3lzdGVtcyBEaWdpdGFsIEltYWdpbmcAMjAxNzowMzowOSAxNjowODoyNQAFAACQBwAEAAAAMDIyMJCSAgAEAAAANjQ2AAKgBAABAAAA7QEAAAOgBAABAAAABgEAAAWgBAABAAAAvAAAAAAAAAACAAEAAgAEAAAAUjk4AAIABwAEAAAAMDEwMAAAAAAAAAAA/8AAEQgBBgHtAwEhAAIRAQMRAf/bAIQAAwICAgIBAwICAgMDAwMEBwQEBAQECQYGBQcKCQsLCgkKCgwNEQ4MDBAMCgoPFA8QERITExMLDhUWFRIWERITEgEEBQUGBQYNBwcNGxIPEhsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsbGxsb/8QAugABAAICAwEBAAAAAAAAAAAAAAUGAQcCBAgDCRAAAQQBBAIBAwIEAwUEBgcJAgEDBAUGAAcREggTIRQiMQkVIzJBURYkYRcZM4GRCkJScRg3oaTE1CVDZnaxwfAmNDZTYmOGk5YBAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMEBgURAAEDAQQIBAQEBQQCAwAAAAEAAhEhAxIxQVFhcYGRobHwBCLB0QUTMuFCorLxI1JiksIUM3KCFdIGo+L/2gAMAwEAAhEDEQA/AP1T00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RYVUROV1hTFP66InceeOfnTsPP50RO4/0XnWPYP9/wAfnRFnuHKpynKfnWFdBE5VdERHAX8Fyv8AbXLsPPHP40RYUh0UxHRE7gq8c6wrgp/XRERwF/Bc6yhiv4XRE7h/fRSRNMUTsP8Af86x7AUkTn8/9NEWe488c/OncFX4XUmEWeyc64q4CflU/wCuqiz3D54JPj/XTsP/AD0RO4Ki8L+Pzp3HnhF/H50TKVlCFV45+dZ0RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNEWmfMi+usY/S43Mv8aup1RaQMffeiToMk478dxOOCBwFQhX/VF51+Vs/dLPKD9Pfa3dLbDzS3SyXejIMgSHLws80K3AURx4W/8A6PXsf3KEdOjvYT9nCCqKiaNBLvLUy2m0mVuAWgOwM12AQv0u3W8w8G2ErcOxvcOmyK93EyiI061iWJVv7hZOGo8OELfdB6IaEKcn2LqvVC6lx3NlfNHZfeyvysYrl3h9tg4G/kNJl0JK6fXMAiqT7gdiFATqSEqEqgqJ2Qew8iWkuIwE8seC4NkNbOJjnhxWs1/VI8fhELs8H3UHB3bP9qHOixZUoCPlU7e32e3j4Vevq9nwv2a1L5V3FTN/7R14338SzjPVb1YExmWLyKybKuPkjon+FDr89vxx86xB+ZZOP81dXlJWnHyWjRmDHGFtDMfPvDdw/FjdW72b/wBoFPBwIAaez+LjtfPgA6r4AP0zMiUH1CmKr8EI8CvZevI9pM/O3b3ZfwC2m3E3etswyoc/jOI3cs0ESI8Stknd2RGbfUGk4JPtaVz8a22gk0m7umevotFs0GU74jvqprYH9RPx78i/KKTtNgiZJFtAbedhSbSC3Hi2QtcqXpVHCNFUEI0RwAXqi8pynGoK/wD1Otka3IMpDFNtt186osPd9VtkuL443Lp2fj5JXzfDqPKEiGSIJdVUVIeFWYRsnYMOqoBJI0GF6I2a3Wx7fHxlot1cXg2MWqyBgpEZixbAJIILhAvcQIxReQX8Evwuvyg3r3v30n+XW8eK5pvLvJjG5tVbRoe22IYhKfZr7BopCr0NmOP8VVjG2Yl9qmnPKmvAajgWW1zODG2R90YQ6yvnCk7Mz0X6ceN+5kjMdgKTGc9zjGLPdKoqmf8AF9VX2MdyXAlccEkhhol9R8pwSdRHt2REROE15x/VhzzcHBfHLbxzb7PslxSRZZOsSTJorV6C662rJfaRNEKqiLwvCrxzrq5rHWouHykiNhOnZ2Viy+muIB6LWu50ndTxL/V42XwTbTyQ3Qz+PnEhuPfY/mN+t0QRTktgriAoijaEHsUTQUIfSf3KKkmvXW8XmVtptBvpG2uj4pnO4GZuRfr5NBhFGtpMhxuPteeRSARFeU+EJSRFRVREJFXE3rIEisuG4V6SUA8xrSAeKr7H6iHjWXg7K32lX1pDgwppVT1FJg9bgZ/UiGL6eVHuQiqoXf18c8mnUuJ/avzCxTcvcydjF1tRultu7CpZF+knPMeGpjPRWDbF4mz9pc9Pc2pKvCIi/nR1LxJoKzkaT0r91cIpXRvg81rxz9T7YNp1i4cwvdJMHk2aVbOenixBjzhqqopI8po4qIolyPq7/aX2/GpXd39SHx32S8jbLbXNgydZsCrC0anQILUqFNRxkXmmmTF3spmhIgqQiHK/JInzrJoK8NECVoCXEDbzg8FLePfnptD5Gb7yducaxvM8fuGaZL0EyKFHjBIjEjaiTatPuKqqDoGnKJyKqvPxqOpP1DNp8n2Bv9yMW283JuaqlyJjF4zdfTx35FzMdVeqQ2xf/iIidSXsolwY8IqqqJXC73ru9VBFSaR7Xui7GD/qAbW5hvVP20tNuN0sOzFmsctK/HsnxtIU+2FttxxW4zaOF2cUWi6oaghLwgqq60d4XedW6e43kFmWKbmYLuhlceXk7VfTyq7EI7cbGGTcdFW7FxnorKinTlT7qnrP5+F501smMox3x78QsuN1t44g8onnTgtk+KnlfV3fjpujuTuxvjc3dFhNsjMixvcSh0v7e2vKI00EN15X+xdURV4MiVEQVVdSGLfqVbI3ucY3XX+Dbn4XT5g+sekyXJcdSJTTi5REVt8XSVRVVFO3XqPZFNRTlUNF9waMwOJHUrTwWS7QTyx4KR3t/UZ2D8fvJu32q3Er8vZtaivCcsiJXNPxpJG0jjbLZI6hewkJERTEQRfySJ86ktsv1BPHPc3xJyjelu6tccosOebYt2LuIIS2Fc4RlRBk3EP2FyIoKqqqi8omsAywvGH3iOKrmlrg05+0yue0fnHiO7e7GMY1H2T3ixeNl4mtNeZJi4xKmaqRnJIo3IF40JSaaMh6oqEif2+dek+488a6Fl0DvUsTWE7JzxrOsrSzpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImsL8Joi015jUV3k36XW5mP43Tz7W0n4++zFhQI5yJD5qicCDYIpEq/2RPnX5hvbdTci/SIo9gqLwC3Ha3fflNRzzCXt6Ne0CrNVzsdgSI51VpUbVXOoCirySIKLqAEyG0dLYOoEz6LZIAaThWeAjvJbovtjvITx082di/IzIcDyHdWJi+Is41ksXGmFsrWHJSPIa5Brns4KC+KI4i8L6z7KHYVLlg/jrvR5I+WvkNvlN2+uds6fcXE5OMY9ByZlYM6Q8TbDaG+wnJg3/lUU1VOF9qdFPqS609wtCS3IPG28SR15alzaSy6T/RyieEb6qizYXkDP/Rai+CbPiRuUOcMWv0h3JVApQesZ5SvaM/t6lVeOnbnovKqhr8Isx5HeGefZp5eeOm0FjR5XNx6mwiLjOQ5NR17zsWEYI4Jqr3rUAHlE+D45FePjnWXn5j7w/G6dgDSK7z3ggcbNsRVoPNw9BVdTFsY8g8H/Sg3q8NMu2Oy2VMqOXsVuqbFpDkO6BZbROiLrTSi4fCI4JKqkoqQrwraCve3e2Z3cs/07PEWir9q8vlWONTjO5hs0clx6tT3MrzIBA7NJwi/zIn4XXZrgXB2Rcw8JnvRCXbgLAcL9dMgEey2rvJtLn+Sf9p/wbMqzB8j/wALLiEiBMyKNWPFBjOnCsG0Q5CD6xPlxtERV55IU/qmvPmDHut41/o+73eNG5Hjzn7dhLOZMbyiLWh+w+o2WRU3JhmAl8N/agdyJSQOEJONcSYYQc2nk4mu4005LqYNqwjIt3yI70Zr3l+n6zI/3Lm2jAqrDp1bygSh8pzKeUS4X8/Cov8Arr85l8bMwwzD9ztqt8PGfdrJ85l3KXGKbjYXRlaKshRPhXpPdEVlxVEyFSU/vJSQDAVTdveFu+7iZjUQZ3A56lysY+QA7Ck6xBnhz3L0J+nLjO7uzvmhuHVeR20m40TNcyWM5/ilyvcn1D6tiRK25KjgTIuF7O3tVxRVRUVUDTg7v+rDtrnO53jlt7U4NgmRZSUbJldms01Y9MNllWSRTJGhVRH+nZeE/wBdV3yyWBv001RUTsRktc4nGu+RT2Wr8u8aMz8D/wBUDG98/HLZ+4zfbu5Ba+0o6yudt7KoEh4eRnlCdFCFO4OKX5QmzJBJO0RvTsduZjf6rN95Bs0nkJJ2+3HhNPR7DaUnIWRxHPQ3/AlxHQR4AQmvkTFtE5Beewq3rmCYa934bzY21B35xgl3ED8UHhAI4VGxdCLsBtq74oZa3beLHlXfY3kuUwnpVhajHLMGJbbEgymMQUYTu2RPK0ZuE4Je1STgw41N7IbNeVe5Ezdvb+qut5K7aK9xCRSUzW8CFHntTVZBGABpSMhbQiNCcaFAVv4VFJBFKRV7cojfdpHrrWg76XHEGR/dX3WqqDZHI6HxTd2Z322r82pljVG42dFhjzVhiMhUP3NE3/CNsU7kikoe1EJFJFVV6j6J2V2d3Dw7/tC1Lcv7Z5XW4rWbdQatLOZFOTEZdbrWG1YOaDYsOOCQqKqPCKQqqIn411DpeXjAydclpB9NupciCBdOz8wPodi+X6je028mNeXWMeRXj9hF9kdzaUNhit1Hpat6abIuR3Gmn1BkFJF6Pufeq8cst/8APOX7TeTHjV+gDhGGeN1TfM5PNcGVmn7PB+oumUlgROIw2id0MDNttSbT2AjYqip1Ik87YFmRnIG6ST1Xcw61aTkJ3gQOi1rtHtXudK/XK2g3HjYV5Iz8ZYr30lXm7EU35cRxGpragRh2GOypKnUHFElU+yIqGKrsvw7kbmeNXnpuxt3n3j1ufLjZ5mTbtZkdNQnLp2mjdeX3PyeUEWkF5suwqap9yEgqPGuwILQzCQ4avqEffiuL6S7GI5B0/Zau2i8TN7tw/wBJvf3bT/BF3juRW2UxbWnh3sF2uS0Fhz2KDZPCKKhIioJc9e/XkkT5Tubp0u+PlV4ObN+KuPeMO42JW+Iuw272+ySkWBTxgix1jK4y+S/xBVDU1REQuBRARxV51LKjg05lh4ATvXZ5DXG0FYviNpMHfyW68e2z3Agf9qbm5yeF5IWKpigRAyB2re+gccSE2HX6jr61NSRU45Veef660ntpsxk9XjvlpC3O8a9xr/F8oymCseDWVrsOfJipYTC+rrkcb4kOM92nBAeRJOOy9VXWZaWCdB3eeelVB5BdBmC3fDRymmxWHxTwjyFoP1KMVr9mGfIij2Wp68mbys3eYSIywJC4vSKz29ZckLairQCQKq9vsVef07QV5/1/v/fW3EuaL2NcNvVcQIcQ3Ci5cL2+U1yT4HWF0zTRFRfwuiJynPGs6ImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImsEiqHx+dEWvd6dhdqfIXayJhe8GK/v1NBsAtGIyTpEXpIBtxsT7MGBLwDzicKvH3f3RFTRNr+mr4AUVOtjd7RxYEQDBsn5OWWjTaEZCAJ2KVxyRkIon9VJE/K6KGlV20/S98F+P8A1H88/wD2mtU/+K18Z36ZngVWUz9hZbNMRYkZsnnn3sqtAbbAU5UiJZXCIic8qvxqEwJViaLWeH+Jv6bOdeQTe3VH4+5O3OkQnrKJLspd5Xxpsdr1ITrHvkAbrfLwihgCgqivzwoqW0v9174L8/8AqR4T/wC89t8/+9f+erhXT+yTOCf7r/wV7fGx/PH/ANp7X4/961n/AHYHgsqqv+w9E4/P/wC0tt/8zqTkk0WF/S/8FU5T/Yfx/qmS23/zOtdp+jl4nrnv71+9bhLD+r+p/aFtY/0nr79vp+30/u9fH28+3vx/3+fnVzSclFeQ/hR4QbW7K3C4fsQtxnP7U9NpqkJ2RWQmQJ8HJGK+pMsKX2+1wmw5/Jp8qk9sn+n34ZbmePFXuLa7BQYUfJGksauHFyq2cKPDMU9SPOfV9TdJPuLoiAKl0FXED2HGuvhzsh1P7HsFR1AB3FIV8/3YXguR9f8AYfz/AP5Na/P/AL1rH+6/8F1552O44/vklsn/AMVoScSVVH3v6bngFjGHTMhvNm/p4MFlX3nUyG3cJERPwIjIUjJV+EEUVSVUREVeNVvbLwh/TV3horObgO1j8z9ml/QWEeXZ30CTEe6oSC4xIebdHlFRUVRRF+eOeF4AyS0ZV770KE6c1cx/S+8F1T52PT//AKW1/wDmdfCw/TP8BaejfsrfZ1iFChtE/IkyMqtGmmmxTkjIllIgiiIqqq/CcKuoXBokrWJoovJP0+v03sN2+TLcwwKioqJVBP3Ozzawixfv/kT2nLQfuVfj5+efjXTwnwR/TI3KCWe2+KYxlYV6iMwqTPJ85I6nz0Q1amF1VepcIvHPC8fhdbg8FJETpWLXwQ/TXoc/lYzd7Zx6+bBgHZSnJWR3DUSOyAqZqckpCMgSAJOdFND6CR8dUVdTtT+mn4D3uJQ7ur2TM4k9gJLBHkFw0ZASciqgchCFeF/Coip/VE1kGajvuD1UNDB7z9R0xXc/3Xvgqi/Ox6Kn5/8A4mtU/wDitP8Adg+C/wAimx3/AD/xLa/H/vOkqzCqtr4I/psUO4UrGbvbWNXS4dednJclZHcNRY7ICRmpySkekSRsScUCNDQBI+OqKqT9P+mp4EX2Kw7qs2TNyHOZCSwTmQXDRKBCijyByEIV4VPhURU/01QZBI7qfZJrHeXuF2k/TB8FevK7HcJ/95rX/wCa1y/3X/guKIn+w9eU/r/ia2T/AOJ0LlMMVKYl+nR4ZYVujTZtimzqQrigsGLWulf4hs3PTIYcRxo+pyFEuDEV4JFRePlF1vTLc+xLAxgHlNp9GNhISKwox3Hvnj5M+gl62xT+Zw+oByikSc6l5DSSV3qHLccyc7FMftmZ41M5ytluM8k2Ehvj2NofHUlFV6l1VepCQrwQkiSiOtqqIhc8/wBtXWqtLbveTGLYPXu1GM/V298F3X03UaiUderr8xhl1hZvUIqPi24a+tX0NCRE6qv2ruUXRX7iVP8AprIhzL/fZnppUmHR336yMl9EMeiLz/10VwE/r8/21Vc0RwFHlF55/GsoYr+F0lFnWdVE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNEXEv5NebPOTFqi08YqbJZj9okumyugSO21bSWYh97eGJK7GBxGXl4/lV0DUflR4X51PxN2jqEOB39F6PEk68prVHlbc3tD+nJuFaYxUxbSxapHhCLLgDNZIC4FxTZMSExFsjJUMSHgeSEh5Redp9J2LbIvCV5z25wa0w3fnGsY2qg7Y1OSZFtXcWrF/jtHWNtSn/roiRXUmsQA7D6XRRTFj1GXDnoVEQNWDB9/N4rXZbYeXfZDHC2yXcC1xfI3GY7JjOYifuLYopekUQlKK0Sm2DXZUXgAReidwQQBrjdfcI4R+8zx/AXZ1/Re6jVvysNDceQdP8AqC1mD7p7ivxWsqC3tMbZoJFfLqSZiOB1jSmHaxqW2qNPtKpBLPuYHwTaKgpZod3uPtp584Zt3kG51rm1NndLayjG1r4Md6BKg/TkisLFYZ4aMZBIouewuQDgk+7nk03WicweV7rGUe23eZzgMMtndDM6V5wqfNjJ7MImawdzLV+5ZlQ7G3wtIFV+yxK+TYMxEidkH9yGSLMpl73qSsK7yPPz6U9GeQVtuhtJiLu8lTupPkV8G8q4zuKu1kJKxyJJmMRTTv6Vle1EeU0NJCD2FPt6/brpFW7Y2/TU8TEasYMnYmD9sT7A74xEa6zfDFyH9Wq7od4sD28zOhscImXNA5b4/Bnyq8YrscBaQjhi42PaQ8SiTz6Eq9h9XyC9KHvJuZiX6MOyeVY7Alh/iEaqtup2N11YzLr2X+GmkhRHlbioZvEw0KdFBsTIun2prFnL7MCc2jeXPB6c9qOo4nbya0jdWvcbS28t90Mkzzc3ZWz3SsBn4ZYVxxMrGsg/ujsSXHR/oYIz9KjwGLgIfoUVDryClySU273f3lw3xp8hMerskkZRk21rkcaS7kVrCS3WJUNmT3eaZaBgjZR13ghZEOrYqQlwXMMAEH+Wf08qnLRoM1lXNnCeXcYR7Tu32abhW3lJgu3Gb5lT5bS5Ftza3U9YgxpsOyL62KEdxHwjtI8P0z6ipA2025ypetOUQaRt7V5zH8VN7cr2jtIVFlTec2Fe0/8Awo7bFdVGMaPFZ7Rn2mhCO1wI+g0+4uOil2DFqbrS9uh3J8cYkCtJNarLKxOlvNs8zGjJW3bDe7cbMd8tg41pasNws921l5JeQWIjYtvTBbgmBiSopgg+93gUJE4L554TVr81cWqso/TE3GK1etG0rMasJzKQLaVCE3AjOcI6jLgI83/dtzuC/wBRX4108QA1ro/q5OcB0C34etq0f8eYH39F2812ps92/DDDKOkyuNQWFPLpsgiypNYU9j2w3GnxbcZF1kiElBEXhwV4VddvZ7crNb7fPPNptx2ah/IcHOC/+6UsR2LBsIsxszZJGXXHSacH1mJD7DT4QkXguqdHUtHtOZJ2YDoOK89n/tMI0Ad7zwWrvJjbx7FLYfJTJJGP5HYY9kFTFrqmdidZIYiwHZ7EfqMlyMUxHxJ9x8TCQ2IuKn2cIqHPHnO9WOfqh32B3uRQZWI2+HTciomGkbJyGcZ2K0nCJHAg5V5xSQ3ZCEqCo+pOQ157zgwf9uN29MbZ3UOlemAXT/xG6Y6R6RRUSr3t8gE8OvHjeP8AxPW2EDKJVTV5Uy8DTBznbCQ0wjnrGOvPRDMkRpyP1JEUkeFeg2Ta7yLyK38mN2G8pt3W8RqaMMpxWwdjNPxpNYhyGjlMtstg96+0dfh1xwnuO7Sg2QovR8MLjkC7kA4cpGuIqariJLW6fLzMH02bjOuG8ho8g8m9rNxszqpWU22SXMKsGs3Bw+g+phwpbD8uFYVkqG0TjYNusGiAch0k7GhoBqJrsjPd8s0sPJ7bLItq85gzNv7bMCwfIKt2ErEoJ4hL9wOtvRkdRRVptRVHGeqtqqi+Loq3sUc0ZAkHfEnbJAOUjPAnOBYXaWzvh0UOUNoDxUZvFuzkm0OQXVvXeSVvfX+O2rU6bhs7HYbFTIrnZTInEYfGILyvMR5kclVJThIXrJwEF1BS9eQVvudtThzm8tTupYya+HeVkZ/FDq4SVjkKRMYiuD39KyvciPK4hpIQe4p9nX7dYZgyaiQNokCeu2hwx2TLnBv7Yx99+eEFm2b7uZd59Zrtbi2Y5LhlTh2LRreNZUtfVzYz0l9HF4nFKB1wU5b4bZaFsiQXSI0RW1T6MYpa+Zfg9t/mOV3lXU1lrj7F1Iq2ccrrQDs3ARO/FjGkiDYJ7EHoCGvsXk+E+7Ej5ZfmK7ZvU3XRu0YjR8jwBh9m+5G3SMaFB3a3gjeHnjzung5Y5j+M3c6posgooEVqNF/zUtqLwyysc19QirnRG32Oi9VX2p9o3Us23wzY9/6HDsxZiWWH5JBi0DjwR46RYqw4j77aOFFfTkkN3gnWXf5uPtThR3aOLb5moLuRbzukjassswC1hrN0fq9RwotDV9xjGY4Bgm/FXtdt1Fua6zxIsmnt4ZWm9dW9s/HKV2eNhXWjaakMvCbRCXskJyqoHBehqrfW/p9gt8MxzLI3RbwrMpdPVus1TTzrDCNxkZaBpFbFwlceVEJw+OSRSJBT409kOLBgL0cWRqwO/E6FyDi6645xP5pmNmWrWqLg+Ybuu/qW47it/unmMusmVdyxGoMkGvanVdnGjxHEemjXR2GHmybmL0bFx9v4BxHO69GujH3x8g8e8N8vDLstiLl2Jbp1WInYMNx5XuhvvV5OiRfSstnyEtwEIY7ainX8kncjSC9odnH6wDjqIHsaLbvoka+TT68aZK97pbq2c7zjttmMU3ryrGcih0iWMKJU09Q9AZNY7rqfVpKFyW+i+pVUo4tNCJttqYuEhLuXYbcGZux4a4VuZOiMxpWSUsexkMMEStNuGCKYj2+eELnjnn+nyv51lv0Gco5lwPCOGtV1HDf/AI+6vw89vnXPVAgQqmmqiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaIuJ/LS/OtXb1bJNb3YpEx+x3Iy3HqyLKZmuRqRIHWS8y+2+wZlJivF9jjQqiAoivyhISfGpg5p0GeFe+wmkKYk7by7A8Qen7mZm7JxSUUtx5qYxF/e1Vsg6Tm2GQbcbTt2QAAEQhFf6a++622tLu/473e2uRTbCFXX0dI78ivMG5LaIQkigRgYovIp+RVP9NZdBB11QEgg6lV8P2ITH/JSNurkG6+aZfeQ6WRQxhuWqxlliO8606fUYkNhVLswHySlwnPx86qUHwi2fgWdDZjKyCVYY7fyL6FMlymZDrZPS/qzjtqbKow17uC5YRt1URUVxUI0LZMFpH4cOJPqRvWDVrhp9o9VcmfHjCB88V8iHZVq7kyVx1zbLjjKxmxMGwIkX1+5fsaFEbVxWhUnCEENwyWxXu2lHkHkTim5k6TPC0xCLYRILLTgpHcCYLIu+wVBVVURgOvBJx888/HFBgADL7+/ZWyZJPeXfdKPC8U9sq/xOt9m66RdRKS6yBckkvNPtJJ+pWcE1EQ/X1UENsG05FV9YonPP3avW6e21Du5snLwXJJk+LAlyYktxyC4APCUeS1IBEUxJOFNkUXkflFXjhflIKARkRygeifiOuedfVVfc3xw273c3fjZbmjty8rFFLxxyujzfTDlxpJtmaPCI9zVCZBUFS6fHyKrxxVD8K9pX8f2/qZcu4fi7dT3rOuaVuC0LzzkoJSqohGFGBR1sfti+hFHkSQhXjUsyWXYyM8yep3ZRWTjeqdfSPT3lbTxzbahxffTL9wYEuc5Y5osJbBp5wFZbWK0rTfqRBQk5FfnsRfKJxx+NVHLvGnCMzotzYE64vow7rLDK3ciyGUOMsZhpltY/ZokHkWhVe6H888cJ8Jm75Y1R3wVBumQvtiWw3+HfJKPutf7sZpl93DpZFDFS4bq2WWI7zzLrnAw4THJdmA+SUuE5+Pn4hqzY/Z3a3eHJ8hjyZtbP3fmHAfYBptROU42666omDPciPq65zINwQXsjfRDUSOAcLuojiZKyPKDGo8P256YXWwDw32l263FwvK6OVePW+EVg1MWbOkMyJEtkGTZbF11WvYAgDriI2yTTS9k7gXUOt93h2vb3h2WnYBNzjIscrrZl2JZFSfRq7LjuNkBsksmO8giqEq8gglyicFrdofm0dr59+prVGH5br41d99KKNTZy6HY+nw+JvfuBGlUctJEW8ZWtCaYI0bSR3W0hfTOtIJr9psKvYRLnsKKkhtjtJRbXuXdhHt7e+v8AJpiT72+uHW3Jti6I9Gu/qBtoAbbQWwBtsBQR/HKkq29Uk597MR7LIEANGVO+PJRG83j1ge+eT4zPzd+eo4pOGfGjx1YVt8kdad6n7WjIPuYBFNlW3FFTDt1MhXG5njbt5u5u5Gy3NnLiR6aKXjrtdHm+iJLiyTbM0eEUQz4JoFRFPr8fIrwnHO7AA0EniI7yywougdBnZyM9+9VC2niTtrdeFVZsPYWF5/hytswtkcinHiPuODKWT1RGWQaabU1VOrLbaIP8vVeF1ZrPYXA7bdG5yiS1NH96xEMJkV7Bi1FCvE3SRAERQhP+MQ8oXHCDwicKujx8yb2cni27+yyKRqjkZ6qj4p4T7R4ljOAQIVheuu7b3Z3lPLX6RgyM2kbNpwGI4NeskECXoAERj3IlIjUrJP8AGfBbPynZ3TKxuoxBaM379Gw8yNZJs2ozkZuaYK0rqPI071Xo6Il0bUhJR510JrPeXqAdo0UWboiNIjiTzgkfeq+u8HjNtTvTRSwyWgarrSa5HN69qmGGLMxZJFFtXibJSDjsKiXKcEvHC8Klq3S20oN3NkZOCZLKnR4EqVEluOQnAF5DjSWpAIikJJwpsii/H8qrxwvCpkSI1GenrXaSt/ivZ997F14e02PQN58yzpiZYlPziJDhzwN0FaZCM24Dasogciqo6SkpEXKoPHGoAPHXCm/AiB47DZ2647WwI9e1JeKO9JIGTEw9guMkw7yoohA40QEnKEKousXZaRpjkT7qz5g7R9vZdaf4x7fTfD7Ftko8++q6HDpFfKr5ECYDUxXIboutkTnT4UjHklARXlV6qPxx99uvG3bfarIsusMNZlxQzHr9awpMoDaorpEqELaG4ZE84Sm+Tp/KChCAiKacL14H8UzvA9vUyQCIDEao5V9ewTMLifiHtth3iBT7K1txkj1VTXEK7CfJksFPkPxZDT7IumjKAoIjDTXCAK+sBRF5+ddC/wDCnZ7Icq3EtJL92ym5bChbMMLGQWjImTVxs1YVw19kds0B43WxVTQQEXDEtON43jnPMAegUAu0Gn1J9T6VqpnDvFPbXCd6sP3Appdx+8YZSyaKMqmw2xKYeJSVXWW2QAVBVJARkWwAS6oPURQYTMPCbaHOrHJ5uQy7+S/k15/iA1dfYfbgSFYCOf07LrJtD2abQe5ATg88gYEIKNDiHB2iebr3Xfog1QUEDvywrBfeOY2G92RZzje8GeYnKyqFEgWkaqSseYfCM2bbXH1cJ9wS4M+VQ05Vef6Jq77V7dUm0Xjxj+2eNyZ0mrxqA3AivTjApBgCcIpqAiKl/dUFE1kG60jT9/dSBTV9vZWwTRflf6ayrraKicr8/wCi6sKp7W+eO3z/AG09jf8A4tSQFdSyhCX4XXLVRNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RcHF4b+V1rDdjF8xnxbHJanfu6wCsraoz6V9ZWvMA4KGRyJBy4zxECJ0+0Fb4QC5VVJFHlaOuNLtC00SY0r6eN+4mQbteCuEbkZTCjxLbIahqbKaYAgaUy5+4BL5QSREJE/sqfK/nXf3k3ZxzZTYedn+Uwpcmvgm0241FdjtEqmaCn8SQ60yCcr+TcFF/CckoivW3iycRoMc4XOyHzABpWkdu7q/sPI3Eq97fS8usW3RjSM9oojFK5FkJHYVhwWJEx6Y4TbZDJY7MMMMgStcJ6hJwHb0x5W4a9Oi2gYRmCYTOukx+NnCx4v7M7JJ30AqIkhZXpKR/BR5Y/r7Ki9ui99W7dhvdDdHGNeklAZ8w7z73LjvVvnkOFbeZqFXtduDFhY/ENs8zjRK86+EpMA4soGnZCyHmmfYimQRXURWzRBPqqa+1vvdL2z2ahXWXYlluWVdVSsWF/mFTFhft7LaginIUTdZdeRB5cL6ZgvhfgRX7E5gwJcdG4VqeydQWi0uIAznfhTnqFc8tl31lKe2VsbrF3SfkuVzkmvNpr2K4fRVbVBVF7crxwnHzzrzx437jW11Ax5NzN8tznM5DGwt7vDcnw+LSMuO+pEk/ToVVHdeBp0vyy8aJ9nZVQvuSWF4OIFODp6A+ilHtBbgftHVQ2Obx7sxdiNsPIy63AkWdLuLkMKBOxUq6ExArINg6rMcmHUaST7WiJhTJx4xLlz7R5HpuLf3KMqqHMFxbE8ikY45meUt0sq6jMMOyILX0z7/8ACGQ24yhuEwDSKYEnDvwirxrRaWm4Dg67OnAk81AQZc3+Ukfmgclq6n8gsunbT47jFjnECuthye4Yu8smDGZZZoaawcZfnO9hRgDe6MR1XoA+x90gEEBEH01jeT45mOFxclxHIay9qZokUafWywkxnkQlFVBwFUSRCFUXhV4VFT+mmLS+KTwnI7w5ad5XkZVHA+0HeqNkO/eIUNzuNWyIVp9RtnVxbW0c6Mi063IaccbRsjdFE4RsuxOK2A88qSDySeS9vaOLl+7GzPkNk+8LmWhlGVvwYgJjkhXXJjbE9EA/ZcSIcZto23+pwmeCVE6qQmpKZPzA84COZjX7xMTlHtmyI0zyE4d68QvU2b+QMbAFsbbINq89TE6Z9GbLKghxRgRBQ0A3lZOQMw2QVeScCOQ9UIxUgTtrVvltmsa93ywHYqt3MOnLMm3zlQG4bxtT2TNplpTej2kCSodjNVbjk6qihk4KNgq653fmXWaTHrXbzqI0avCzLicAPtypqGMwonYTfvbjZfYnAcDyW/u7qTm+UW1XDtHK+PBBJI2rkbqrBTHXjD2qgITavkg9XHvX251uW58ltvKHC90b21i3DEXaaQEa6X6ZtVkuHHbfBI/8T7uUebHk1BELnlUFO2ujn3wbQYCeUD11BZ+WWvuaTHEnjhrWiMT3dsIGWO5BfbvZRZ4lbVlhuNHq41eyEpGIMsGCjOWRWTzHpUnG1VIyMxjFrujjTROC7u/HfKvbXKds9ucqpItzIhbmXL9FVKLbJ/TymRkK4jxC6oKCLFdFDaJwSXqoqor21Q2AGjUN8lvUVmvoJxftPK90MCKLhlPlLiOMXeSujheX3GN4VKCFk2TV8aMVdTuqgE4Lgm+Mhz1A4BOKwy6goXC/IkiTW5W+cXbOvlXVhtzmVtjVVEGwtsirGYhQq9hfknCF18HnkAE7l9O06qJ8fzfGs3sCcNOgRIO/Jag3iBX3wI3cFXc28tdvsQ8iK/a2tqbLJ8jsYMafHhwLaphE6ElTRkW0nzYyvGXrJerKOKide3XsPMhmPkO9gbFxa32x25I45jotOW2QNMV5RIjRNNuuuo39Wkh5tkXFRw2GXE5bc69+umXmpjyWW1N1tTTnh3qViyTdKRVOQAw/bPL86/cIozkcoghtMNMl/ISvzJEdolL5XoBmaJwpCiEKr9cd3iw3LPFZ3dyn/cnaiPDkypMVYRpPjnHUxfjkxx2R8HGzBQTn7h4Tn4XUcYBccu+o7lGeaAM+xy9dBXw2Q3sxHfvY8c9wtqWzCSbJrnGZLjDhg8w4oHw4w66y4KqnYTbcMSQk+fzqQ3E3Oo9s4VBIvoVg8OQ30PHoiRAAlF+SfRsi7EPAIv5VOV/si/jWiLl1ozgcSAOvZULqE6J5An0XDDt0qDN7LM4lVCtGzwa5OjsFdjoavPDHZfUmRbUiMer4InwhKqKnX8KtcieQERrdWlxjL9s81w5nJpBwqK2ughfR2EgQVwWP4El11lw2wcMBkNtKvQh/n4BYCHAHIgHjhv5aclSRB1Tyx/bE5TBXUxfyk26y3OpWN1EazOxZylzE244lGdN59sXScdRG3jUGxBlwiFzo6KIik2ncO2ufJ3yFl1u3zGBxsE3BoJeV28Wro7/66NWx3HPq2QV1xW5g2DEbuYAbqsCn8QU+5HBQ6AXOA0kenvHFUUnUCeEz0wW0cp32ibe5bGgZTgOas4+VhGpjy91iJ+2jJeIW20IPckrqTpg37Ejq32JF5QOSSHf8r8Nf8tLLZnFsYuMlyGnkjFmtwLemjm2atA6ajHlTmZLggDiKRtskPwSIqqKohsviM53QBPUc9BWfoGyN5r7b1K5x5BRtvysrO+2sz0cRpn/TZZWMOKMCIKGguPKycgZhMgS/c4Ech6ipoqgnbXf3y35xDYDYA9yMwiWU6sF1GhGuKP2LkDPnu8620nwC8djRTJRAEIzESze8t89z3huxWmtvOud6+Hqoef5Mbbl5P4zswM2zj22b1CWVNYB9OjRAbT7gcNOH7uekdxe/pVpF6iR9iQdac2W3NyGHaWNfc53m+fJirkaXQ0lTR/SPX7NiTwMSvqJFjIKRH/gyDBX3o4tp2IxURY9ewHNcTEjDfUe50UqsyHMnVO4juM8wCtr2/lht5jGxOSZpltPd0ErE7aPRW9HZHEamRpkj1Kw2TqSFiIJg+0fsWR6xElUyHqSDjxSuc2yrZqdmOb5PkOSPW0sjgWs4qhuE7EQz9bcRqrmSWOoKpiTpn7TL+ZVEQEDRMuGFOcEcvXMITl3Ap1W8G+e/86r/AMtfXUGCuCaaqqaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiLiSdm1T++vNvkzS7s5/uVVbaNbS5NfbTvRhn5K/jllWNTLl4XPsrTGXMYVqN9om6Y9icRUbTondVz+ITh7V4TjqKo05rZ8TJ87j0+Gs4/sdYV0CxlnCtoc61gRnsciNgfrd9bDrzbyEoAKNtOKqI4irxwopjfYNwy8Usgi7X481b5BLjJGjxXVbXkXCQHCQXHmQJRBSLgngT4/JLwJS1BLXAV9tKWUNe0GgC0Tsds9v5i+8GyMfcXFaluu28wCbQyrasshUFdebgo0y4yRKaOj9O4BE2rjZ9EcRW+6NN6srPC/eBnx4sfdjxR7mmCDjdTWjNgmdnCj37UpJav/ztNpEZaUWSeX70cLoJr9/ov3bRrmnAk/mdHIzrw1Lm3/bgjRwFfQDfOS9EeS+zG7+cVltk22e4EwT/AMOSaz/CREQRrQnG3QMexPiwBGLvwbjREJstdXGx9qHM3e3eYy/0dp21keo7ZS7t0dCEH6hvhZiwFaRr2KXT/ifHZS6/154+deO4RZPbjPu739qYdgR81j9Ez+X2PdTdsdi5RiPiBWw4WOpZZFTY602zUlNBhJMpphERhX/uEeTTr3+UTnn51qyXim4+9Hmjg2aZLtba4Jj2AR7F41u58B+baSZkdY6NtBDkPgLQApEROEiqStoIrwRJ3tA21c4HAzvkHDlM5SuNmDZsbp/b77wFSMf2X3bl7DbY+Ol1t9IrKXbrIoU+dlhWUN6BZQa91XowsNC4slHnSFhDFxkBDh3gy4Hv6kynDsYznCXsbzXGam/qZSisivs4bcqM6okhCpNuColwSIqKqfCpymhN9taSSY0SBTlktVDqYCg3E/Zea7nx9zWXgsvOa/CI0K4jZTSyqzEoRxGEi4/UTEOPXsqhJHEzT2yUHuII66IKYiCEm1fH/EMqx7HMwvcroHsedy3Kpl/GpZEll16vZMW20FwmDNruatE6SAZIiuryqryuowHF2NeJuzzaTv2rD23nSKfa8ByI4agqDbYz5EYT+orn+dbfYXWXeP5ZjsM2TfcZRUmQ40kWmuxSmiEldJtOnqVsxc5V9lQVF11tfsj5M0+FbP0eb4TTHFodwbHLrB+HNaZkVjMj9xVW5DKvOAaqUtshJh5zhDUCH+F7HTKEE6v1E9AM85GgdXHyujOf0kdT+2cRnexe8blh5EyGNms4yLIdzG7GpoLGNZ0AVqQnmGQZ9puym5n2q11QDQxbFF9YCpn227kGMbrYr5p4HuFVbV5NkUCpwh2mtHKCwqxkvyDcaVI0hJ0poVaHoriGz1NTQUUiBVHWbIFjGA5AD8rp5kBc3tLpGs9WxwA2TqoqjF2Y3ob/AEyMSxyPt8aZVXbmDlT9HKtIrZNRf8QOzuTfBw2uUZMVVAI1T5REJU4107HZHyBk7J+RtZeYRT3djuE/Gn1MeI+EaPKeEBZ6smUrsqAyzHLs99Py6hp0NtUVaW+V7RnIG8M9qDjr6E+edc83e/HethYHQ7p5D+ojjWeZLtll9HUUGAzsflWuTTaY5M+Y7KhuCXrr5LgopCw4RKgNgi/hE5RNasxrYnyXgRtro0nDqqJWYXuNbX77H1bMiU+1KnSlF900fAGWUiy3lQW0fd9gtIoIKn02KFoyrP8AcT7bp1TzIlhHf0Ed8VaLXxryt7xr8n3YO3kAM03Ol2DFM6y5FZcsof0jYRkUkJAbRXFeVe6iSkqkfKrzrc+5WF5Xkf6aGU4DW1xycissLl1UeKskBV2UcQmxD2ESCnJqidlJE/ryn51wcCbEtzutHAGe811aYtA4/wAzjuJEcgtY7+ba735R4V7c7VYNiUCUqyKf/EMh99r21ixJER1DEieBEFPU6pONo+f2CAtF7FcanPJnZjeDOa22yPbPcCYJJjkir/wkSkEa0JwHQMe6viwBELqcE40RCbLXVxoVcQ9+IF9jruZdTSCAI7w2wVLCGXQdArog49+61rd7Lbmxt+tlMmuNr8vySr2/wiNFchY/YUqORLcHI5EKrNkB1FRZ6k5GMSNBQFIgUhWVwXaHf6g8MRvKaDdY3m1Hnttl0PGXLphG7iDJmvOlAkqy8cdVdZdXqpEqNuoBdkTlddJMknS47ZfPNozXFjSLMM1Dd5SORM7t62x4y4JluF7Q5FJzGkdp52T5fcZGFbIfZdfiMypZm2DpMuONd+nVV6GaIpccrxrqeWOBbj5vsFQv7XVzE+/xrK6zIGorgtmroR30U0EHH2AcJEXt1J9pFQVRDReNcnAgMjK7yI9l0gPvzS9e4GduR+y1vtzt35PVl9vLSXWPVdPE3BhSLuvsocoB+ltnq6GwLYPjIJ1EFxt7lFYFB9YkLrvfgKJt340750uK7Lupt3U43HossjWGV0sL6WIAJGhuNN2KNNynmvcftcB0m3CJ5BZcUAXsAbYAx40AN/KfaDrMUGCy8FwOu9+Ye8jVJxxWy9ttvd9a7zjyi3u9t8fpxn35Sns7bYqTfs6dA5bgtkw0ErlSSMKpIElBGXCR9xVbFNLRvF3yVa8TbKgDA6tm/eyiN+8ExKjsOZLDS0GYU15z6oxffaVoFB55GXVbdebVpFEVNZ0LDhhu+mRrzNKYRBAWnAFxOWO01PsK68QSV6y8pMCyncTwvssTwqp/cLaRZ1MhuOj7bPIMWUZ51exkIpw22Zfn544RFVURavvphW8Wc+am0bONY3XlhuL3wZBY3Cm0j7DgR5TZNqpPCYiouNiggy73U17Eyjf8Q0CgP808h7RwwxFP0GDWDxP7rR2d7FbyFZ+Q8iPsxnGSZDuU3YVFBZx7SgCtSC6wwDKum9KbmfaTPCAaGLYp/DAVM+2yt7Nrd9/9mlg3gkK7ymJmu38nDbvGlumRbrpyxjGNYM/UPC0KdiJt5G15JFA0FxRVF5taTZBrsYA3wQTuJnSQMyq0xaAnIk82wNsCNAygL6eSGyG7eUbDbQ4ltzA+sn45ZJBtZ7UxlhK6O9VyILkwUdIVP1q+hoAopLx8D/a+YPtZf4f5/ZXklfjzcXEnsLo6KncSS31VyI7NU2kBFUxQQeZ+VHhefhV4XjuSJJGZPCDHMrkGm41pyaB+YE8hOtVrYrEt/aOXvFuXnWIVUPLcvmsSaip9zbUZ04te2w2hG2+/1aJweqGpIaoKmrbXZGxsHiNgG4mCeOluO5tQzVXV7lVtfLBaRoEjtyZRuCnraefbb557dBedQeyIpqvOsAQdQaB0np+9Y27zRtPCCB1+wwW8BEkLlVX/AMvzrnqqppoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiLH4TVAzvfXbrbnLjoskfyF6czCGyfap8Wsrf6aORGIuPLEjuo0JK25x3UefWXHPVeMlwbUqgEq2Y5k2P5hgMDKcWuItpUWjAyYc2K4htPtknIkJJ+UXXfUuRX5+Nbc0tddKwCHYKEyS8sKcqwa+ikWSTrBuG+rPb/LNlzy8SoK/aPCc88fn86mxXleeP8AprAN4E6+VFrB0LPcV+EVOU1Qd5t68E2M2nbyrO7NuOzLlBAhMrKjxilSDRVFsXJDjbIL1El7OOAKIPyX45y+nemgVAnBU3xn36Tfy+3Bv6t9k8dqbuPXVTYzYso2OILBvATsUnGT/imZIQPPIvbjsnHUd4+1tOfu/H511dDY2DmFkGaqOyTJaLE9vrLKcjsmYFVURXJ02U9z0YZbFSM1/rwiIq60Hs15p4Xvd5Wf7OMSo2EYdrZFrGnBkUCe45Ha9KdjZiOvelSN0kQHTBzgEVR5UhCNlzro7x9lXeUSe8PcL0YjgKX5+U1lTBR+FRf66iKqDuLWJ5Nf7Lv2iz+tSmS6Wfw19J0V1W/V/P7e/Kc8+vpxwnft9urX7W+P5tJBEpgsoYr+Of8AouuKuNryPbVUlQw5VWpu4uHeuSs1K79xVzonqVv2dOOeee3Pzxxxx/XnU0jzSrwhc6gIcJHcGOqSJjuqz3D8ousI82q/Cr/0XVRPYHH82se5vn+b/wA1/toqnsAhVEVf+aLrg662DZEbgigpyXJcIif15XUJABKmMLRm2fmdslur5AMbfYpex3ZM9X0qpP7vXPJZK0KkaNx2ZJymvsEy/wAwy1ygrxz8c747Dx+dWIaCVa3iCsewFHlF/OiOgq8Iv/s0NEWfYHH82se5vnjtqSihI+dYnL3ml7exrlpzIYFe1ayYIiXdqM6Zg2ZLx1TsTRoic8/bzxxqlyfJXapjca4xSKWYWthQTf26z/Z8GubJiNI6A56yfjxDa7dHAJU7fCEmjTeMDXyMHmoTdmcvaeiu2Z5dU4PtNbZjce1YNNDcmyEbRO3QEVV+SURH8fJGQiKcqRCKKqU/avyB253nBh7bme7csfRrJnyoihIi1zvZBSK8+2ZNK/8AzL0bI/tBDVUA2iOipjvv9lTQSVsruKn1ReV1y1AiaaqJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaIuDn/AAl1Vs7r85ssBfibf5FVUtma8fVWFccsenVUVAQXA6Oc8cOEjgj+VbP+XXK1q0jv7ba7CqKLX3h1LxGw/TRwFzB6mVWU7daUdmNJkpJdQ2nXAdNXRbbRzu4Jkho2CEhcoA/ypO+RO4cTarwryzPJLk5ArIYqKwpQRnVM3BbD+MYGLQ9jTsfQlEexIiqiJrrbCXOBzpoj2WW0MZ98V5Y2vIJH6qGGtwsysJJWuPXKRK93MJuV11Wox4px7WBLmPOK/wC4XpLftRtkeok16+QM3NmsnD22/UmxDZzDd3citXclxq2PJIlvlT1xLjPsBGKJM9Uhw0jEXskKiNi02f8A4VQBQR88NzII0V807IPCIBrWiDXKR6df8qhaatdxs52t8NczxXLt8Jjttjm8VVQV9k7byIsiRE71r77QFIkOvkHrdfIxJ5xEBT/DaII7E3jzLc7Z/wDUikFR55Lto+4mNSGqGjkFIOPCsfqKyHGPoTxM9Bckm4vqaZVRI/YTi9SGMAtLh/mnnZtM7jPGVJDQ4nKv5z6aNmFFV7vcHINs6e/qLTdq/Zo8S3voqw7e6yB1XArnYsN+Q3IkuGnLCk64SiS9EElThBRES25zuBl+2/6i1vGZ3Pn3tHuNhUifjtXCU3XRsRfhxogRu7xM8qsky7NNsj1VTe9nT2DgS8U/FTebNpGWkHiVB5Hlp1HhaGeUTuyoq7Qb2ZFhn6WzMPdG7dW/j59JwOxmDmUmtgC8Ex0CIrd9HpjMZGwVVdVSeRU4FQHjrO7T7ov03kRuDhUe/wAujUdTgrWRz66dfnkM+kshcfaeSJLmk4TrbjTbDzaOKTZIQGgB3MVj7RsOc2lCdwYHbJqMNeQQAjymtY/Pd2mgOOrMqD2r3HvGrzZjcmni59QRtw8ifx+yqciyq0u41jEcrHJbMlsbAWyaMXWxRDZbbBeHevtbVsl9C+SmK2uSeOz86JuPaYbX0BFb28mq+qGVJhtNGTjbbkeTHcbP+qL3IORRCA0+E3bkWdmXHBvpB+3VWyN94/q9Sd2QNKTgtEbQRMqzXe/amm3Nv7OwsrbaabdwrEZ5fXU6uSIzZep8eEN5yLJabN4xJxFZ7AYqZqVyZocwrPMPcHx8wDc/JqiBdbfxbmqsbiylX0mlnOyJMdx5lyU8TyoottqjauoIkHKIikXNcLpu6bw4F53VGUY6IWLNwDS7GLsb7o6HsrVFfbz3PF3e3HaTeZ+RkeG20Coi5NX5Rk9tAsCcRh4WBjhPly47ntU2HFjGpp1LlFETDVk3Jzjdyp8UpDNZuPEuc3yPJsdpJlZT3UqMzGiShbEI8SwKOnrffDs8chGmyBHl6ohA0pSaYYlu69EjfOOvUtO/hgE5Xt8DRqgasYxV2xLI7LbTyn3W21dyfK3MepcJr8tjDKuHbydWPuJLbkJGkzlMzRUjNGIOqQIaKvAoSjrXm1e5F6zebMbkU8bPaCLuHkT+P2VTkWVWl3FsYrla5LaktjYC2TJi62KIbLbYLw6g+1tWyXTa2myOZLfSduqVH+QOG3k0HqdVMclH7j5ln2zmI+VNBf722DoVuMQrjG5r9k9Fegy56T+jbDjr7hC6qssiIsq22qgnrabVV5vea55Cynf/AGn259e4GSpk2NM2r0nHctsqqNFYJ1lspau14d3lX2KRLJfbZEG06KTjnU8QHEN0wPyuPpOuhMrdqbjidEnjc3ZxqrdGAUGm9l5A/S1Yl5XZZfkdlCz6TgjJV1k/AsLUWrJ6Mx9TKhsOSkX1ABGcVr3OGCIiL3Lmx7eZtluFbublYZFtL2JBh7fVmbVsHLrWVbPUcx9uUL7ByXVckG0hR2yUSU1QvZ1REVATLnkse8Dd/wBb1OmwpdAdd0H/ACu1++ca4qW1N9uJiuNeOu42Q32UtXW6VicDJYVhl8q6hWDL9fIlNviw7wzEc9jLRoEYARsTJtVNPjX2st9shoPG/wAiwqNxRcyvGs4NiIzInjKl0la+cJj3tsGqqDTYuPGKKPTsK/C/KL0tGTbFgMCCObK7gTXGFzaT5DjJE6DN7gDApgvnspnt7/6dddgdFPzyqqrpnIMfs42RZNYXpJKrhiGzMZcsA5aeT6p0HAZ7MKqCqE51EkqFruNm+1/hnmmLZhvdMdtsd3iqsfrrN62kRpD8PvWvyGwN+S6+QdHXyISec4BTT4bRBG2fmtWEj6oP/wBjeNDtIxqtOaLhg6eTXD0nROE0K2JvDmW52z/6k7xY/nsy2Y3ExqQ1QUsn6g48Kx+orIcY1AniZ6C5JNxVaaZVRI/YTi9TG07L4VJzK93P22yrcPcCfT4ZmgsV7o5XNjTnG3KyI8onMZcCQoI686aAjiDyXHCiIiMsm3rIVyPFr45jH91p7hfkaRzZ9j+6itvt5ZtL4wTcLzfJspT6rPrrbWpy4PXKdqlGQ61AdlOOEhkXw22jpI4pOIHsXkuVuXhpMy6R43ZJQ5plkvIpuN5tdUTU6W6+6ZNMSzERQn3XnlFPlB9jzhIiIKkvCaNN+XHMDjQ7qOyjfSMvF2GtyceHmAG66o/b3D8Sw/8AWtz5nFMXqKNuxwWpsJoV0FuMkmS5OnqbziAKIbhcJyS8qvCfK6jN8MZyDxp2wzryD203MvRWTdx8ht8TsmID1XZOOLHiG0B/TjJaI2xbQFF/hDQeRVFVFyyQGO2jdew2mAujgHPc00w3G6K85W/s0xM87wIaJ3IrujjPPtuzDqJxwpbrQF2VpJDao40hKiIRNkJdeUQh5515ZpZtzuBtNv1txttvXZP0+EW8N2gu276XavttrDakSIpTG5QSnOH0eHn6lCFV6LyA+vWH+UOjITwLcDlScNOdEsvPdvZ+s46dh0bVz2i3oucm8tfHGnu9yTlWWQbUybW8rUskD6uW4xCcaeejiqCriokghVR54RxR+ELXstCFfwuvW8Rxd+p0cqLiw9B0Czyms65LommiJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoi4mnZpU451rbO/H/bjcTNJeQ5HGyFubYQAq5y1OV2dSE2OCuKDb7cSQ0DqJ7nUTuJLwapzx8ayWg4iUkgEDNSc3Zvbix/wd78QiMhgEj6rG2IpHGZrj9RNJ0bbIRVPWRCgkiinP45RFSVzTBsd3E2wssLzGqCwprZr0S4ymTamPKKiiYKJASEiEhCqEKoioqKnOq4l8l1ZM98FAA0gjL0/cqu02wm1eP7lY/mVbiype4tAk1tZYvT5D8gWZBqbyOmbhK8RmpEpu9y7Ga88kXPfi7QYDD8iH91mKEhyeTHOMctZr5NiJiyLhAwp+oDMY7Ak4IIZI0CKSonGrJEHRPMknqadEAAEDvvvEqAs/GPZG4uMjsZ+CtlOyycljbTWp8lqS+6jYtKiOi4htgTadCbBRAxUkIVQiRZy/2Z26ynfDF9x77GAk5DhgPt0kpJTrYREeFBcT1CSNnygjx3Euqiijwqc6y0Ft0D8OHCO9ZnGShF6Zz/ddG78f9qsgqb+HZYy8qZLcR7+e6xZyo8j69gGgakMvNuC5HMRYaRFZIP5V/wDEXPaj7JbZxt0cYzRnEmhuMLqzpqCSr7hfQRTEQIAFSUeVEEHuqKXHKc8KvJouYd0u9FTWZ7rPVR1n467S2+3c7F5eKvBAsL9zKXVi20uNIbsjdV0pLUht0XWT7qv/AAzFERVFEQVVNdqPsLtRDyqyu4uGRmJtxj7WKznWX3W/fXNCotsqiHx9okooaJ34RE7cCnEuCLuX2u9KfdM57xvde8lBUPins3jmTY3aQa7J3zw50XqCPYZpcT4laYtE0KtR35RtDw2ZCidPhF4TWw8zwyiz/a2zw3J2JTtTcMLFmNRZz0Rx1tf5h9rJg4KL+F6knKKqLyiqmtPAe0tdUH1RvlIIy9FTcC8cdq9tNxY2WYrXX37pBqio4b1plNlajEhETZKwyEqQ4DY8tN/yon8qJ+OU1amtv8Wb3ykblBUcZHJqm6V2ar7i9ogOG6LfTt0Tg3DXt17fPCqqIiJSS6p185nqVmAARs5R7BUxnxb2Ka2Uybbk9vWJGO5g4B28OVNkSPd62wbaEHDcI2gaBttGxbIRa6D60DjUlA8ftqa7byrxaPiplAp7lnIYxPWUl2Qc9lUVp918nFdeIeoIntM06gI8dRFEmc7OWHCB91XC+IOvnjx7hSk7aTAbLcS+yudQey1yemDH7WR9U6P1EIFcUWuqEgjx7nPuFEL7vz8JxUMf8U9m8bybG7OBV5O+uHOi9Qx7HNriwiVxC0TQq1HflG0PDZkKJ0+EXhNGi6ZHdSR1VPmme6AHkFNX/j9tPlO6dtnF5hwP39zBYrpNkkx9qQ20yRE0rBgaLHcEiVUca6Gi8L25RFToWnjPtNbWtLOWqv6uVj1QlDXSKPK7OpdbhISF6SOLIbVxOwiqqakqqiKq86gpur19yskXsc/t0gLA+MOzTexDG2zWN2jdJFuVyFnpkliMwbBXVd+p+sR9JHs9hEXPs/PzrsY345bWYveX9rCrbyZOyesGmtZdzk9lbPyIid+GUclSHCAU9jn8qp/MupdBaWnA+0dKLUmZ7xnrVSxbMbduUOF1bmO8xdvHW3sab+sf/wAibbBRxXnvy5/CMh/idvzyvK8KkPa+Nmzl3Y5bJtcN93+OIzsW8ZSxlAxIF0WxeIGhdQGTNGGe7jQgZq0CkSqiLrTpcSTiZ549BwRouRdyjlh1PFTVXs7t1T5Fi9rW4u3Gk4XGlxKQwkOcRQldPqOU7cOE4rYqRmhEpclzySqsFZ+MWyNxcZFZWGDAU7K5qWFvNbnyWpL7vrFpUR0XENsCbToTYKIGKkJCqESLayDo9568qYUWQLrA0YDv1U3f7Mbc5RvhjG5F7jDcnIcMB9ujlfUuthER4UFxPUJI2fKCPHcS6qiKPCpzqXxzAsYxPJchuMfq/pJmUzxs7Z1H3D+pfFltlD4IlQP4bTY8CiJ9vPHKqqhI58zJ5gJdGOzlQciVBnsbtg5tHkuCO4s2dHl06TZ28YpLyq/JkOex10T79my9n3Craj0VEUOqonExgu3uK7b4COM4jWuxIKPvSzJ+Y7LfffecJx11194zcdcIzJVMyJfn8/GsgQOW4dhUjqTvPZVWrfHTbSr8hnN14YZYGTPcI7JczW3dbcBDMxZJgpSsqyJOGosqCtj2XqKa+f8A6NO0Rbihksmjt5jrdu7fNQJmR2EiqanOOG4Uga9x9Youexw3EVGk6mvdOC4VKJEEZd8ZrOlHeaQc/aOlFsxWBJpWjDsJpwXPC86pWGbJ7b7f4Hc41iuOHEr78lKwB2fIkm8npFgQRx1wjEBZbBsAFUEBFEFBRNZuiCNNNyoOfff20UjcS8btl8Gm48/imCs1i4syrFaLMt/oidDBCdBXFF8xFxxBN5DIPYfVU7FzsxBX+uul4nHvv7YKAQuXHz+NZ1FU00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNEWNOUTRFjuHPwqf8AXRTFF/P4/OiJ3HjlNFMU+OfnUkFMFhHAIeUXn/kusqYon99XOET2B/fRTFPyuiIrgprCOAqfC8/+WmFURXm0Rfu/Gse9lV/4if3/ADqwlFlHAVfhdZ7jxymsyiwroIvHOs+wPn5/GkhE7j/Rfx+dY9gd+vPzqontD+i6yjgL+C55/toix7A4+F5/8tPaHCrz+PzprRZVwUbUv6JrHsBfwSKv/noie1tfhC+f7L8a5dkXRE5T+q6x3HnRFhXBReNZQxVPjRFnsnbj+us6ImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoixrBIqiqcc6Iq5mmNXWT4mFfSbg3+IyAfF1Z9MzCdfMUQkVtUlxn2+qqqKvAIXIpwSJyi+IPFnd/yC3V8BN1N48x3+yeRZ4JYXEGBAYp6ZmE+MeELrRPIkH2KaG5z9rgIvUUVOOeeTnFrHnQ2eYXQAGNoHVVTIPPnJo3/AGemvz6p8gsXXfBw2/qGQdrSsuFsVAuYHVRT/L8f/VJ9v3f662HvP5F53jv6lu0W2915Af7NsIynDjtryyVqqZ4lIDqgXvnR3Qb7EAD1REReeETlddnNHzSD9N4jddJ6hcWzA0xP5gOhXqjbp2Dk3jsZ4tvjMzlieL7cXLY71XIebJeR5bKLGGKStlzwhNEnI8GhfjXlrFss39u/1x8u8Zpnkvm4YvQ4m3expTdPQfXk8SxuRM1rVbUP45/CAi/A/Pwuo0EvAdr5Anqq36Ce8YX12d8wXoXlV5CYZvhvpjdbHxC6SBiTF5Lr6171j70NA+1tXl5BrlV7cKqf31w2K8uNwC/7PLd+R+6mUN22U17Vg3GmORGIwuyEfJmKHraAA/nVtPgfn5551xvF1mX/ANDSNpxWw3+I1ml5G5dvwN323x3fwncTaHyCy2whbkY+kWazYMQIUaVGhzYwm0oNowrCkCohfe0f/ERCRfxqY/Tp3X3e3t2VzTNN2dzbLIn6nJ5OPw4rtfAjMNMtNsmLv+Xjtmriq4SKqko8InAovyvpc1oeQ3C6D0HUlcQZs518jJ6Ksbl5hv3iH61O2XjnVeSualjOa08uxnSHqahKaybTUkxRo0rkBBVWA57AS/K/P9rPjW6e6u7v6muV+O2Lbs2+OY3tVUxv3jIo9dXuXV5PeEVTt7opRm2x5XlG44qqgvzwSIPJvna1uZvH+0kDjT0hdXm647o348MucrVtx5l74VX6dXkDRWGSRWdztj7qFUDk8SrZFuyYenAyEgo5obQukLb3YUHqiEPCIqauG9fkbvLiWxfirc4/maRZm5VnVR8ncWvjH9e2+3GVxODaVG+VcP5bQVTn444RE3ZBryDFCWU1OiQo4QYGV/lEdVT7Hfrf+5f8rr9PIe2xmPs1NNMaiR6WoOKScv8ARh73QzdPsrQAKo4i8n89vhNelsR8gMkr/wBHiJ5G7p4qEW4j4sd9OrY/LIvEIqraChISto4nRU556ofzzxrnN2wv4kNadstJK0G3rQNwkkcCI6rTuA7rbi5J4bUW8G7Xmpiu1+V5wwV3QY5Kapo1GzGQkRtkwlNLMeFUTkyGQJCrvCL9qKvCw3c3oy/9WfcHakt/JOGYriuBR8lYepa2rfjNvqzHJxwnZcV0jY5dMuOwrwifKJq2jfllzRlNdYBNd4y1rAN4TGMU1FzQI3HPUqdS+cu/Uf8ARtwXObelq/8AaRuBk44jRWc2ETUWQ2pKH7gbI8D2+CFETgVLgkHr9q7Pz3dbeLxf84tpMYzTc2buRh26Mn9gmLa1kGJNrbBCAQfjlEZZRWjJ9tFBxDUUbLglVddC3+JBzcBsoPUgblnFhjQTtgnqGk0zIUbsL5Cbv5puB5WwsnzFJjG2trLjYwH0EZtK9sFmII8g2iucelv5c7r9v+q86exXyv8AI/L/ABL8Zpz27cyDabn5lYUWQ2cOnrUkOxwmC030FyMbQEIL8KgfP/e51hgLnXTmLP8ANM+i3am7eIyL+QMc6r0H4sbxbt5D+oNvTsfmeWLm2P7fy4y1eRvwI8aU2TzfKxHvpQbZNRUT+UbEuwHz8Kgh0Not0d5PK/yg3Qk4vutO25wLArY8XqY1LWQZE6ylt/8AEkyHJkZ5EBOv2tgI/DiIq8gqmDb91wpLZ30955YKUYXanRux9IWyX9/Ze2WTY7sllMC63R3VOmOzso+JQY0dXIrRKCTHRkPstNezgf4Ymq9lVBRU683zZLevBN/Ng4O4u382S7XylJl6PLYViVCkB8OR3m/nq4C/C8Kor+RUhVFWiHkuAj2mOtP3ClbMBrjXDfE9KqpeZu4+X7Vfpj53uFt/c/td/TQmnYUz6dt/1EshoFXo6JAv2kSfcK/nSFurmNX+kfB3kOvPIcmawVm+dbEGm0kyViC4RkPZoEBCVSJBUV6oqCnPCa4vcRZPeMREc/bgugALmjTPp7rWO1/nS47+nTi+8m9G293XWGSvNV9Y1SsxnWshmuvuADMBn6tx1FEW+S+o9SfC8Kvwmo3x63N3CzH9dnemhyZMvpKivoqp2Di13ZtPhWmTDPchajvvRwU1XvyBqqof3cLyid3Nu25AwF4bwJ5U4rljZE/8f1AT1C9ktknZB/8Az19dTBbTTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RY0/poi+Z8K0qJryP42+JW4+z/6d26u0uS3WOSLjOLK0mVz8GQ8cZsZMQGW0dI2RJFQgVS4EkRF+Ofxrk9pLXj+ZpHEj2W2vDS06CDuEz1VfvvCnda2/wCz51/ihHyDFRy2GTZFMcmSErl62KyV4NGfZ/IvHy3/ADf6fOrJnHjdvV/vHNrt98EjYXZMYDih0MusuLyTXrJdNt0FJs2oj6ICI4i/Ioq8ccJ+ddiZtnPGF6d10t9VwDfKGnIEfmB6L0viEnM5mHo9nlDTU1p7CQo1Rbu2UdB5+1UecjRy5X+qevhP7rrReL+OWc0n64uWeTEq1o3MYvsUboo0YH3Vng8P0vJGCt+tA/gHwqGq/KfH51kUcDqPMR1W5NwjvEHoF8difGzO9svIrfzL7+1o5EPdO3GfThDfdJ1gER/4kITQoJfxR/lU/wAL8/30pU/p/wC8hfpc7d+M2QZNh/7XW5iV3mL0Kxlf52v96uCxHX6cVI1Q1Ve3REIAVFX+kaGhwnABg/tInjHZlVxkkjS4jeCAtmB4k5/th+qdG382PsYE6lmYu9SX1RluW2UiZNfTlWSGU83KNA7BHReVXqLa9RXnjUr4LePO73jZtlleH7j/AOEZca9v38gjTKS4kSXAN0GgVg2nYrSIiI3z3Q1VVLjqnHK6BoZxgj8xKhgYaQeAhdzcfxsznLv1odsfIuutaJvGsLpplfYRnn3RmuOPNSQFWhRpQUUV8OexivwXwv4XjM8eNxNuP1Ish8iNlDxi0bzqtag5LjeQTnqxr3MiItSmJTMd9e3A8K2TX/eNe3yiDlvlDdIvcyT6jhCOF4mdDeLe+aqeLeBJ2Xhzu3i26ObR3s43rnjb39rUxzWJAfbe97DTAOKhOMtuqS/d0UhLj7eEVPhH8UN6s/e2Mxvdx7BqjHdlVYmK9j1tLnS7qRHBkI6K27GZGO2vqVS4N1V/CcflNMIa4RgLn5BA4wNmtVxvAuz835o6Ab1Wrf8ATYXPcw32uM8mY21aZ5dt3WD3terp2FI42TpJ7SVsFESUwQwAiQkTnlCEVT0Lgu2G6WY/p4StnfKWXQWttPrHaKxs8emvPJYRyb6jIJXmQUJHC/PwYqQ90VO3QebWfwTZHQBsIEHdQHWVouh98Yyesjh0Xn3K/DvyZyH9Mg/EKbkW31njUSbFZrMwfny4tizAakNvIDlekY2zcHqYDxJFFHpzwqKqzGS/p7w9yPPDNsy3Q/w5b4bkOExMcrDFDW1gTWW44pLbQm+jSp6j4VHC5QuqookSa07zFxwLpJ23YpprX7rI8jhdwbAGsXgegjXsK6jXhdvzmn6esDZfdjcbGXr7bm6ZtdvsugFIkvELKl62pzDjYdUQeB5Bw/jp8KrXLt6vvHbd/fLzN243K36fw6lpNsFWygUuM2cqwKysyUVV91x6Ox6mwJpkgBEcX4NFLhdbv3rS+cJvb4AjZIB5LBbFndboLd09YJHBQa+K28u2O8u91lsseE3dTvSyslz/ABLbyoEmnnGL6OcIzFeSQzy+pInZok/l5+Oy126/TvnsbL+Pm29LaY5fUO1t69aZOl62aDatvvNuvC2x63BJCVDT1mQjx1RV/K6xZi7E/wBIOxs9ZW7Q3i4jO8d5Ecl7CxPBMK26w46Pb7DKXHa1XCkfQU8BmEwTioiKXRsRHsvA8r/XhP7a8e4Fjm7Xj15O7hZDslhreQ4duFNW0co8hbkVT1Rdkq92GnWGJCOgXJckQg0nAIjv2qpc3WjmOFJkEZ4UPKBoXt8P4T/UtIDgIINTrM8iV8P8K7z415xVfknQ4+GSZnaYmWJ5VXWEKTVV5zlMXACK423IP7OrbfJAjRCCEr6ES8Q+zW22/wDsDt1t7j23t3OSEWQzLvcxhyhVG7GW/wCjiuhKbThJ6xacD3qTTZdkJXU54DIt2WdYMDpeLjOg4DcSvS74ZaObJtGTj9WYbdHOqjbbO96fJ39PreKluAtpsHcG3WBt6AVLaV8NhqQBNRzfjgrhOuiKqrh92U6oiuAqkibGwTOt0D8NWdiNwdmXqqrZxNcO/e6ebKnvuWSRkYGP9M5CZFDX5JXParCfj3F+U8z/ABDXWbrOHeYDLO6Z5ytn4a5rw4WrPKT+IYSI5BaLZ2q3le8Itp8ClYMMXJNkckj2NDOa+sfiXE1JJOu1skFiiUc+PWqPD7mCUVRXB7cjc6XFPJ6380N2t1sMCrwHLdya6rpqSXJaflQqawiehH4shx6HwZKwy6iOiyTSkYoJcqip2PjBaWl66RN4/wBwA9Oa5n4cLNvmtGkADMSQ117DX12kj3rhkbIoW19REzCwjz75iAwFrKjJw0/JRtEcMEQR4FTRVT7R/wDJPwk4jgfjt8p+dexxEmF+PZhwYL2MBPYPXlF+F1lHAX8LqLUrHsD+/wD7F1lDBU5RfhdFU7jxzzp3H+i6iLHsD+/+ms+wf6aqLHsD/wASa5IQr+F1JlE5TnjWdVE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNEWP6awvKpwn/AOOiKu5pKz2BiwPbeYzQXdkT6C7Hurt2rYRrguSR1uLIJSReqIPREVFVeycIi6TwjyO3Yybx/wAm3TttoMTrsdxhLpqSkfNpEma49XG+0Qg0taAdDdYVEJXEVBLt1VU665PdcY5xyBPBaDbxAGZjjPspqLu/vlF2Df3QybaPBouOx8fevzSFncqTNUBjE8DaNlVNhyRIAqvsRBRVJO3HVds4pfFlO1lPkww/p0toDM30+zv6vYCF17cJzxzxzwnP+mupADi3RHOfZcQ+QCM59PdUfNN2cgrN8HNudvsHYyW9rqpu9tQlWq17MeG44422LZoy6rkgyZc6NkgAqNkpOB9qFAvb5Z/lOy1duXs/tbUZBik/Hmr/AOsusqSqkKpoZFGbaCNIRXQQEQ1cJsEUxRDLglHm511l84CZ54acM4xC6xL7uznGOjHkVsHB9xsbznxqpt16s349Hc1LV0yUoEFxphxtD+8U5RFRF+eFVOU+FXWsMR8mbu6ssEvMl23apMK3QfKNilw3drJmE4TRvRkmxPQCR/cy2ZCrbz3C9RLqq/HZzS20LDkY3kkDjC5h02V7VPCp4K14JvrV535TZxtpCxu4r28HhwZD0+zhvwUmHIOSJI0082JK0H03w8iqDiqXXlB7FA4r5JuXdtht1bYUFZhW5EtYGI3P7ojkuQ56XHm1lxVaFI4vAyatdHXlXkEMWyLqOQATqpzw6LbvKXavQSVeN0tyh29p6diBTrb32TWY0tJAV/0NPyibcd5de6krTINtOEZoBqgivUDJREqpS7xbgZTUXVDi22dW/nOLXDVRfVM7JljQInsipJCQEsYxuuMmBtoP+XE1IuCAUEiTIJcDT9gQD1Eaa4KEwY7zjoQdy+GHbxboZ9hl7HxjbHGgy7Echdx++rbLLXma9tRaB4HY0xuA6T6E26wvU2GlFSJF/lTtS5HlluHCg3MOTs9jb9pX5vW4JFKHmL7tZLmShRXOZBV4uD6FNsTRGS5IiRF5FU0kSBpAO43f/YI43QTonlJ9FvjBbHcSfVPubj4tjtFKF3rHapb561bcDj+YzdiRlEueftQSThEXn+mrOpgvwi/OqgMiVrDNt2L6t3uc2628wiPk17XVLd9bBKtFrmY0JxxxtsGjRl1XJDhMudWyQA4bJScD7UKvPb5Z/lGy9duXs9tbUZBik/Hmr/6y6ypKqQqmhkUZtoI0hFdBATurhNghGKIZcEo8y8Bl84DHZXDSZBEGMirBLruf7Y7jPFbBwfcbG858aqbderN+PR3NS1dMlKBBcaYcbRxO4jynKIvzwqpynwq61hiPkzeXVngl5ku27VLhW6D5RsVuG7tZMwnCaN6Mk2J6ASP7mWzIVbee4XqJdVX47uaW2hYcjG8kgcYXOZsr2cTwqeCteCb61ed+U2cbaQsbuK9vB4cGQ9Ps4b8FJhyDkiSNNPNiStB9N8PIqg4ql1+B7FA4r5Jnd22HXVthQVmFbkS1gYjc/uiOS5DnpcebWXFVoUji8DJq10deVeQQxbIuowV2U54Lo4XS7V6CSrxuluQG39NTxoNKtxe5PZjS0ler/oaflE247y691JWmQbacMzQDVBFeomSiK64sPKN6uhli8jBmh3FHK42GFROXKJX/AFr8VJbbqTfSp/TLH7Eh+hHFIVD18/OsAl2Gn1A9RpzUI6SdleOHGNalcW3i3QzFvJcdodscXbzPC7hurvq+dlr7VYIOxxkNOxpjcBwneW3G+QNhtRVSRfwilXqbygyyTaXuO3G2FSmQxcmZw6kCoyVybXWdkUYpLwHJchsmy3HAVV00Zc44JBQzHoupBO0AjeWivEYTwUPlBO3kCegzzxwWzdrdznc8n5Hj1zQpR5Ph9gFbeV7c1JbDbjjDb7bjD3QFcaNt0VQibbLlCRRTj5ndwcr/AMCbF5HmpQPrUoKuTZ/Te31+/wBLRH07cL1568c8Lxzzwv41ztHfKs7+qeUrTGl7rutVHbXM96MxhVF5lm22E0uPWsIZv1FfmUqwmNobaE2KsHWsgq8qiL/F+PlU544WvbU+Rh7r7rZ7h1RhC18jGCMqCRLsv8vkTAPvxjfFRaVWm0kxnG1XhxeOpcLyia6PBaSBkDvIy3iu5ZBBbf2cD911KbyiHI8DxSFSYK4e4WQ27tLNxKRZC2dO9FJP3ByQ+LZcMsgokLiB/F90dBRPcPGwN0Ny12+qKeLDpDtr3KLMKWjgFJ+naflE047/ABnupK00LbLhmaAZIIL1AyVBWO1YEwNY06utEqCRoBPCZHJVar3mz7Jqq4ocU2wrZOdYvdN01/VTMn+mroSORUkhKGWMc3XWDAmxDiMhqZKhACCRJObQbryNyoOS11zjoUmQ4ddOUV1Cjz/rowvI2DoGw/6wVxs2nWy+5tskVSEhRU5WgA8J3GMeIpt0ITB3xvr7Km5p5KXlDZ51a4ptqzkOJbXuA1llmV39JMEkZCRISFG9BDIVlhwDLu8xyqqI9lTVgyHyEo6jyO2628rcfuLItwnHSZtUgyGa6MwMJ+UBJIJr1OOGjHCMiaGiEpFwiIhRtWzsO4iRy50WtJ1HiMVHZ35DT8Wvc0lUGBJe49tmyL2Yz/3T6aUzzGGSoQmPUQyTBghM0N1hE7CgkZcoPXyvyVOqTKr7EcMDI8U2/itTcrsxtfp3wByKEpEhM+ohkkLDgOGhusIiGKCRl2QR15CTsy27FQ0lwaM6DbnwlRuYeU1pXyM5t8EwKuyXFts4cedk9hIyL6GUTbsYZZfRMfTuA+oxyEv4jrCES9UX4UkkNzt6t1MB2ct906zbjCbDDK+uGzjyJ+ZzIVjJAmxUQ+lSrdQXSMkAQ9q9lUflFXhDgWzp98I256N6yyLS7/V3Xj65L4W3knf1WO5DfN7Vk7W7e1zEzOkK5QJda45ECU5HhtoyoS3GmjQj7OMD8igqZdhHeVZYwrahjW1bJB+JMaF9h5teRcAk5EkX+qKi8/8APVIie6HA7xVZBNJzHtPCV3EX5ROdctFtNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RYX+XXlvbzDsth/pL7pY5Mxe2j21hOzE4cB2G4EmQj06abKg2o9iRwTBRVEXshIqc8prjbAus3gZgrowgFp0OB5H3VUo8e2GZ8M7Oh2+8drOj3Em4LMr/q2tnrKqkOvrBP2NrMOA2KkSio8K595KiJ2UkRd4bGboY/dbW4zgwUOcwLaFSx2pA2+DW9ZHAm2hQxWRJigzzynCJ35X+nOu5ravOmI/N7rzAFrGXsgZ/L7FV7JUstrv1Cb/dKbiuQ3NNlmK11PFOjrH7F0J8R6WfpcbZAiaFwJI9Xj4aFQJDMPt7ablxdwNv8AxFwHxTuKXNKSHNpFnZzlGPYpY3IsNSHnHHquCUGO8KSCIjAnTUUbb+4fYZD05wHC67A05uJG+g36l1JdfLm4xTgAOc7hrC9IVeCx8kx+hscQzzMscw6NXsxGsQSkhw4j0YOR9bzMyCsxvsH2KPsbVEROOq/K6LxzZn9z3929wjbvJ91nMC2vv3LpyHlVGlfW1YtMyGo0WE6/CZlS/veVBL2vgDTa9jRSa56Sb5nTJ3VHsI01osgD5ZDcIgbxH3M6KK44vfxrz9UjceMeN5zEg5HjdTRQrOVhlpGhOyIh2ZSU+pdjCygiLzXUyLo53FAUl+NU/EMFzG92M2O2IkYxf1NttVbQZmT2D9a61AabgxnRaKLKMPTK9zisqKNE4oiRewQIVFIBzLT/AGkz1VfHmnQRxaByIVo3bwi8wnKsDzm93VynO2sJyI8lsY1rHrRlxa0YMmLIfYZhQ2DeQFlNGQ8GXUeARSVBKIx3cTDqTcvcvdXL2cpZx7dNyGlcFPXTDs4tRGrlBLF5iN/nYzTjvuEXEASBfUq9OUVORtGgODjH3u/fZC5l7GvDZAOFSP6jnqI1Hio3brcey2y8QNyrXCK+ylx59s9Z7dVVo04tq/FkI0Kz53sT6hIxTCkOrIl/xEa5Iz468XZ2v8fdqPCbG9udyamHuHUoylraqNB/iJZDjiOPvWz8Ztt1xWjfU19otkgk6PPCcqkdaWbaPI/CMqECThrIwpIosi2s3HyuGZx1wPXXWq4+LE3G8aaz6RUFGxXb60skyDDqKaowTh1f07YyJQRCVCixXZIvuABCHHYiUR762fjm9GG5b5NXG1tC69KnU1REuJE1txkobrcjn1g2SH3M0BBMuA6oLja9vuTnXzB5QSJgTXOPdUWtm6bpFZz1qiZMljtd+oVf7pTMWyG4pssxSup4pUdY/YuhPiPSzRlxtkCJoXAkj1ePhpFAkMw+3nTcuLuBt/4i4F4p3NLmlJDnUizs5yjHsUsbkWGpDzjj1XBKDHeFJBERgTxqKNt/cPsMx6AA5t12BpulxPERx0grs4uvlzcYkcABzncNYXpCrwWNkmP0FjiGeZljmHRq9mI1iKUkOHEejByPreamwVmNdg+xR9jaoiJx1X5XRmObM/ue/wBt7hG3eT7rO4HtffOXTkPKaNIFbVi0zIajRYTr8JmVL+95UEva+ANNr2NFJrntU2hnTJ3VHsI01phgAXIbhEDeI+5nRRXDF7+NefqlbjxTxvOYsHI8bqaKFZycMtI8J2REOzKSn1LkYWUERea6mRdHO4oCkq8aqOIYHmd7sbsfsO/i9/U221VtBmZPYP1rrUBpuDGdFoosow9Mr3OKyoo0TiiJF7BAhUUyIIBGZaf7S73WnRWdBHFoHIhXbczanOMcyDAtwZeeZruPGwnKkup7E6DXlKjRCgyozhx2YMJk3yFZAGraIZkLaoCKXAlqLdXbC53CyDJdwcx22ye32xzvNagbyiYqJCXDtLDriaZlfTCKTG/8+YGQNiL6NN89OFJNZkE1pBHVvsTTCNi0KEFuggbfMfbGldque3j+bbTbD7sXG12DZhYU9tctuYBAvKyYVtKnyWwbkPy0kD9UkZJKoSuyvvQG3F56evmeyLZKZtfsts9LpYk/IB2zyM73I3ojBPzrD6iJLbmTRZEVcecV+UrytgimSdkASJBFdDyxqujgK+mFKUXMQGkD+rnIHqrlsXj9vN8g90N4p9TY1dfnM+vbpoljEOJKKJDhg0jzrDiC4ypuk9wDgiaCIqqJzq4b5Vthb+F2eVdVBfmTZeNWDEePHBTdecKOaCAiiKqkqqiIiJyqr8a42rS+xIGJbzI912syBaAnStUwtpsL2Z8EVz7a7YHHIW5MbFAYhlVYuyzZuTXWRBBcJtpHePYQq5z+EQlL8Lql1e1m7vjvnW0WSz7CszKhxeK9h1ozi2FzW7BuDJZRz6p/iXJKRxJjMEXVoF5cMvjlU13e4C0LzhNPzDo5edrT8oA4gV5GN5GzSvhhmObk4f5XRPLyxwKeLW6UgKXIsZiUKFaUNZ1Ea2U4IB71eEgFZQcl1R9E44jIutw+QmM28rJNt9w6yosLSLgOUFb2kWCyT8n6RyDJjG40yCKbpAr4n6wRTJBJBEi4Fc1Y1rf5SAdGIJI1VXV8Fz4/ED0ujoCdq1faZjuHt05uhvlim2eTWM/c27q6rGIbuPT3jhR48FG/3GfEZaOU0wjnuX1+pHV6tD1Dv2G57N4LEn+NRY9gm5+5lFcpaOWmSZJMxD9nn3c9/knXCZta8g9ar1REaD7BbbBC4HhY0CCcCABsoCdsmP7VDiBFKn0B4TxCoW9+0BC1mWCbWZTuyOXbl1TcO2iRaJr/AA9aSCj/AE5Tps1yAseOXpFFdGM8yRo0KA2pqIlYd4J0LAt89i8fj47nVxEwWydk2cypw20s2WYq082I2ZOxoxtqSum2KgKqSdkVRQfnW2xic4GwNoPbTSTjJGSK6Hby4R6bKro5nQZXhyb84bXYdfW1hu6qysTfh1j0iG647VswzbkvgHrietxpSVZBNoQEPRTJDQYNrb3Ltn9ld2tnIGL317Z5/Wx4+JzINY9IhSXUpo0AxkvgPqiI26x2VXybEgJOimSEI4uyxzTi5jW7248Vq8A9r/5SXHfo5qg5xsPXV+TZxR51t5uDbZzDx6sotub3G6ya7XTYbMRj0x5JRxWJ8WLBm4Nj9nVW1/4Yj19CXlDnu6XkFt5gGc00oafDYUbLMtntxnG4FnbAKJFisGooLgA+Lkg0HnqrTCLx2410m88HKh2EST+aOcLldNmy6awI3GAOAJ4bFVczx/K8Re35wuBht7b2O7hrJxN+FXOyITrrtWxDNuVIAFaiI2612VXyASAk6KZIQj6M29xosM2Mx3EDkrIWjq49aryp8uepsQ7f8+vP/PXJlWbmD+0EFbcPMB/y5wfdWNP5vxrlraqaaImmiJpoiaaImmiJpoiaaImmiLGmiKt7jbi4btRsvZ7g5/c/tWP0zYuzpnocf9QkYgi9GxI1+4hT4Rfzqv5nv1tHt7tTQZxlmZR4dHlMqNCppbcd6QM1yQPZlAFsCLghTlFVERE+VVNQGTTSBxoEI9eWPVfbNd6tu8DzdjFrudbzbt6Ks39tocenXctljsgo661DZdNoCL4EnEFCUSQVVRXjqWfkDtJA2LotyW8rds8eyeQ3EqJFNWSrRyY8fZUbBmM0bvf7DRU6cioqhcKnGoCI1YeisQa6J5T0qugnkzs+u22TZQ/cX0aNhoNu30aVitpHsa9pwewPOQjjDIRlRQi9qN9OANeeALiw0W7uA5IeMBW2cwHM1Yky6RmZUy4bspqOgq6Sg60BNogkKp7EHsioo9k+daiZ71+h6YrJIBE94e44rG4O7uDbY3NPV5U/dHOvle/bodRj0+3kSPSgq6qNRGXTQRQx5VURPnUlhmdUmeYw7cUkO/iMMvrHMLrHp9O8pIKFyLUtlpwh+5PvQVFV5TnlFRMiCNi1hjmvnmu4uIbeUsaZks6UiznVYhQ6+ukWM2WaD2IWY0cHHnVEUIi6AvURUl4EVVIK3352pqcBpMiXJnbKLkjjrdUzS1kq1mTSa59yNxYzbjy+vqqOfZ/DVOD6roDiVnGBp755aclD3u8+wV3tvjWV2VimQRLScblHGhUUuzsSkx+3t6wmWTkC4zwSOIraK0vwfVdT+HVuzu4O2cDMMMq6Kzp7SZ+9xpTMREQ5PKiThIqIQuiQqJISIQqKiSIqKiR1k1xJIqFydZWT3S5oJOpQU/IdhoO967ct0CWV+3Zs2cqPU4xLsWoEx75adlvx2DaimQ/civGH2/d/KvOq/k27Xjfhzk1cpw7IqyNAuPrZE+TtpdDBCariNo/9T9F6V5NRRHENRLlOFXlNYZY2TjQCvfenFZNhYgSW4al3J25HjNB3RPD5LEEZbeRCDswceknVtXBcdWznoysUZPJCPQne/ZUDjsqDrq4/nXjLj++0uqqI0muuLzKHRO0fx+xar5dwImwbTNg6ykVXf4braNtu/J+wUFSIkWssbORAGrl7iNM0R1jYtl10U5Y9IM6IMra7ucYoxvXE26cuWkyOfWvW7EARNTKK0bbZuKqJ1FEN0ETlUVVVeOepcUjJfJzabD3pq5SGcVcaDI+mkz5O3163BAu6Nov1P0fpUFJURDQ+q8oqKqKmujPOBGfuR1Xd0NBJy9p6LGTeTm02HOy/8UhnNXGgSfppE+Tt7ehBA1cRtF+p+j9KgpqKIfdRLlOFVFTWzLKxg0+NSrizkhGhw2ikSHj+BbAUUiJf9ERFXWXENZfyHorEvu5qLxLMavKtlKnOkjS6mDa1zVmjVmgsvRmjbQ0R3giEVQV+fuXhefnUFjO++1GVuzxqsuBlK+Idm4dlEfrgehDx2mMFIAEfipyn+YaU2vuT7vlNadDC6Thju/YncdBUBDqjP1j3HELjgu/O1+5GYpjuLXVili7CSyisWVHNrFmxeUT3xvqmW0kNIqjybXcU7hyv3DzI1m6u3dz5EW21NTlEWZllDCan2dcyhGUNp1VQO5oPQSXhF6KXbhRXjhUVaab/AEx4Z66GqZE5D1w245KwXF1TY7iUy+vrSLX1tewcmXLkuI20w0CKpGZL8CKIiqqr8fGqAPkdtLI2qxzM6m3vLmry2M7Mp1pcYsrORJZbIRcd+njxzdABIwRSMBTkhT+qahIHe32KrawdK+j3kVtGGB45lFfdWt1DyqM9LqQosdsLaS800oC8RMRmHHW0AzAD7gPUlQS4L419ZHkHtj/s8pcqqpOSX1TkDJSIMvHsRtLlvgFRCR36SM56TQuRUHehIoknHIkiWI770Y4J337YqMh+T201ri62tMGcWTIzpFa+EDb69kvxZDHT2NPtNw1cZJPYPHsEefnjnqvCL5RbKzsSC5hX13IJ21fpQrWcVtDtSlsAhvtpXpGWV/DEhUy9XUeU5VNSZqOx3yrgkxTd19iu295D7TDt/SZHAuLi5i3wvlDbpMasbSV/AIQfRyNGYceZVsyEDR0RUDXqXBfGrfhmb4nuHtXX5rhtyzaUtqz7osltCHsn4ISEkQgMSRRICRCEhUSRFRUShpHTv3wTUuvIzqoY8goG3AxZjtpNq5FwTrQD6YzLTjTae1VVFQnCdVAREXn1Ofjrpm+4eJbeUsaZk82UJTXvRCiV9dIsJsw+qkosxo7ZvO9RRSLoC9REiXhBVUxelod3iR1QVMDL91CWu/G1VTt/SZImSu2cXI3HGqlqlrZVrMmk3yryNxorTjy+vqqOfZ/DVOD6r8a+D3kBtkO39JltXIyW/qchZN+DLx7ErS5FRBUEhc+kjOqyaEqioO9C5Ek45EkTQHLvsqAgidPfYU1tzupg26+JTLjB7CZJj1s92rmNzauVXPxpLaJ3aNmS224JJ2TnkU/OulK3t2wibv8A+B5OT9LJJIwFd+jf+gCWachEKZ0+mGSSKKowriOr2FUH7k5EVjTHPDjTeQMSpeaBOQkcMeEHgTgu3l26m3WBZ7jWL5ZlUWvucwmlX0kEkNx6Y6I9i6iKKqCifky4FFUUVUUhRem/vdthF3gTCJGVIFksoICvfRv/AEAyz46RCmev6cZRIoqkdXPaqEKoK9k5lHGmfpHuBrNMVaNie5n2O4So5vyJ2kc3Uaw9zILOPMftXKNiXKx+wYq35wEQlGbnmyMU3e7ZggC6qqQqKIpfGpN/e7a+JvAmESMoQLFZIQVeWG+sAJZ8KEQpvT6cZJIo8R1cR1UIeBXsnOsc+6c6imsaQk3ZBy+/seB0Lot+Rm0R7qtYeV7Zx5b9q5RMS5OPz2Kx+eBGJRm55sJFN3u2YIAuqqmKiiKXxq2vZ3ibG9UPbp25aTI59a9bsQEElMorTjbZuqqJ1FEN1tE5VFLleOepcBWNfoJ3U0oaEjR7x1U9ynOmiqzpoiaaImmiJpoiaaImmiJpoiwv40X+XRFpbzE4/wB31kPKcisyr5TjnlP3GNrzjvnsbleCeNWWOZJKiP4fiNxVQtvY7ZcnGjTb2HIkqY88CrXLcZr+zTS/hDXnNmQLRp1jjIA4STthWsQKGlVvLYeRFrPOrfXHMjlthlk7IIlzGZfdRXn6VYEdqM4Cc/LQPDJD4TgTVUX5JOdEpEcyymK3xDJJlTjuS+QqysbuKoGXlVv6MgfkxldbcZMDlNyS5VshVVJfnnnWAKs2NG+8z2PNYfRjv+36XKczyDNxS08oMRk5FLzV+TtWFnY5NYtsBYRnPpZrbUB5IzbUdBRsVeBAabJPaal37ISbHrOE8hfGhU+F/wAK235/v9DE1tpBqaYf5jnjvVeCHgbejDyw3aVJb70Vlkvn1s1U02b3WKSCi5AaWFS1EckCKMR+R6ymHmupf1/h8/2VNXSwxKFT1+HQM039yop0TIhkwpMyyg1r16+rTiDAdbjx2W32uqkfqEEJVaRVVeq6Ad78FSRE7fXpjuVczgX4/wCrTtZOnEIV8jF8igRSNPtWYRwHOiLxx3Vlp0kTnlRbP4VEVU8zYbWZTkfmBjDW32cR8KsrLNc3vcYvp0RLKHPqwmR0lV4RFcBHBkO93fYDomAMkoL96KNsyZYJyf8AqJ5tojh5dUgxuI5FWvYfBdyGbWFu7gzeM21/h9zlGN5Ql5aOwK+/dkTRekWcaS3Gd9Be9kRVr1EKIJh3RW+xXbxjk71xfGeZkuKYRhNnFy/ML2/T67LJUJluK/OMmTiqNe6r7RopmJEjXYVAkT7+BrCHNBiABwBN4A6wKa4mhWXZkmt6uuJbOw0OqYqtb4pkm4+3Pjrmu6OPbpWJZBX7sTqudhbsCE7Es3pNv6Wo5F6Pq/ccd5gmyB5BQRa+xRRUXe24PG8fnpQbVMp7cc289GX5RwvIPzVVf2yGX9+CA5JJ/wD2mf8AxajYut1RyaHDnA2FHCHP2mm1xB6rzRYQclLZPOM5hZjBmbaDu4K2W2Zxe1mktm5Rs2mpyEh95ElWpX05NLyKg2JghERehtwZ7vkZ5I1e1eINK9h2B38a4zHIgNUjlOiGjzFVHJOEdeR0WyeVFUWhDov8QuBtn5WsE4QeAZ1MDfOpW0JJedo3lxE8KxqO1diRimK0X62+O31LjVTXWN7gF25azIsNtp+eTcuqEFeMUQnFEfhOyrwn9tdrPuN5PPOh2sZQnca299GXZQqf8N+cqr+2RC/uqEJyST+nqY/8estEWbJyndBcRzAHcKONXHZzAHrPNM+53k89qDahkScxrb30ZflPH8j01VX9siF8/wBCA5JJ8/8ACZ5+C1MeUD62njoxtgxJcal7kWcfFUVs+jn07xdpqov+kNuUv/miJ+dWIAaczXeQOYEoSQS4fhHQF3UxuXc8oaizmfpkbnUuLxXFluYhYx4rDAKRF/lzToIoiqqqnKIif341578nrvHpkDC7uuqyyOmr9qMptbmHXzPSkqocgxhbBXAReguOo2olwvHrIk56qi83VLhn/wDl/wB11YAHWYFK+rY5qPpcZ32xnefbeqHdfFtzsos8AtmMEvCgftsep5+ncclShZR5H2yaKOyDyCCcgCE2ZOkepzafF90tuP1GpeN1u2uFMzh2/WVIMs5ly3LCQ5OfcWVIklVgRPOvqvdenAivI88I2nR0i0ac/NG3zz3XDefOI+UdHl/x7yxnUNi7h4h5I7j3ePrkm3e2b+OVcgp03G1zycLE+U2bZRXHnv2nlxpshI/SrYopo2SkSD1ToeJtpmk/9MLF8fhWuI45lL0J5+pR9x25bOKEng3nI6LFcX5NQ4E+BUmyUy56azhIB197h6roaGuGfe3koDZveep25/TnpYWM43JyLNbq7uKyjqYstHzyqybnvpJsBc6CjUQ3FJ9x1RFtkDQU5+xDtoNXfin+mkxUsPx73PLSW41Dbb7I1ZZBZySc6AhfKMo++a/PyjTZKvyi6pBcDdoTQaJ+xgbjKpME3q1JO6ajbXdCkbdP/RX/AE54eP42I3eWPdKyr9vPsvL6a6vLrn9+8hw3TX+gIa/gfjVeSbT2mDeRGxG1G3m4EbFM1rqy6tDy2xgpYNXZqcZywinEIm0cOS477iMXANsWS6/nkdTNoS0RWBqgEkbCCBtwwWR9IvVpJ2mgO43j+6ufi9PtXfFLIsMx3I6Csz9nKbn6y3nRisI1zJbn/wCbsG4oOsErJE4rfUTQWj4FSPp91n8NJUCT4LQBgQyAmLe2Ylzvqve3byhsH0fntn0H7H3UN1BQUQUPqnKCiqBBF4YQI1avTcqTkf5q68YPUxrCkNm0ay3yX3O3YV0nWZNkziNWSnyIxaxDF1RT+nM1+ai/3RsV/tx0s2F+N+rftZPnkIV8jF8igwyP+VZinAc6IvH86tNOkic8qLZ/HArpZ4tM0g82n1KhJ82mehjoFpjZzbvctd1Z3kDtn/h6xgw8ry+uiVOQWjsCHIq5U0DKTHlNMPq2qSoprx6lEwcX7g4TmU2n3BybbT9MjJs/broMjIc+zW2fwyvjSCejT5FhPcGH6zIAU2CUvb36jy1y5wnK6y2TZsApQNG1xGO9aJEkuwvE7he9FuHEcF3I2Z2ExjA9s8bxjJvpWnHb2yvMkfqpEmY6ftfkoLUGR7CddN0y7EHCqiJyn48+2wTS/SqzfFvYn+L3925MSGyJdZCWLmSi/HLj4Xn1E08i/wD8tO3yOugLXWou0rw8zYjvQuZltl5jtP8A1cSU3OwzfTHd+MPzjMMMwG4yG83GhNs27WYTOwxGwlLFggwtbxHYECIiUTcUnVIlQuydFsEwv0p84xcDT/F727ciHFZbPrI/cHMkGRHVPwvb1G08i8f8PgvxrjYwaZzuxs/Wu2oWrSL3Dh5+goVtnP5znkX5LVW1eHMk9h+CX8a4zHIQJUjnNiOI8xVRlT4deR4GzfJF6soPRV9hcBqa4bl/7qvOMWFxFzCRu5JiRGQXpJ/cHMlF+OqfhefUTbqL/wCDgvlNasjBadJB2S5gHQHSCdStpgZypwDieEkHYtsbgznPIvyTq9q8QYJ7DsDv41xmOQiapHKbEcR5iqjKnw68jwNm+SKosoCAv8QuB7UrF8Yo/wBbvHb6mxuqr7O9wG7dtJsWG20/PIJdUIE8YihOKKfCdlXhPxxq2ctLRpvHZLacQAd6OM3tQA5gngZG5egxMTLhF5XXNPxoEWdNVVNNETWNETlNZ0RNNETTRE00RNY/poir+ey8CgbVTpu5kqhjY3H9bs168NoILfVwVAnCd+xOHEBUVf8AvdePnjVEl75eLGfYhYVs3eDarI6uA0FjYMO5BAlx47bbzag86KmQiIvKzwRcIhqHCovGsSJplVIwKkd1Kbx6yXG6q33uqdvLOubfSPUy8qjw3mEdf44Bg5CKPZzqPwK8l1T4XjXaznG9kpuIUe325VDg79VNkNw6OivIsUo7zzYL0ajsOj1IxBF4EEVURF41cKa43+4mVJmo0cvuq1Z1fiPikRnx/ua7aKmbu3m5TOFSGq6Ok50zRG3BgkiewiME4VAVVUE45VNS7W0fjnmu3EXFE2x26vqLFpL8SJXfskOVEq5Hb+O2210UGj7fzCiIvP5+dWaR3SnqoYFO619F2JHjtsDMwaFi8zY3b96lrn3ZMOtcxqGUWM64iew22lb6iRdR7KiIq8Jyq8akKHZnaHGKSLV4vtXiFPEg2H7vFYg0kaO2xN6ev6kBBtEF7p9vdPu6/HPGoKd6O5VxCl8rwzEc5wd7HM3xWnyCnfUTer7aC3LjOKJdhUm3BUVVCRFT4+FTnXRybbXbfOMCi4rmeA4zkFJBMHYtdaVbEuKyYCoiQNOAoioiqiip+EVU0wbGXfRM57r7quVWF7Bbw+OGNkzt7iGSYU0wL1BFnY+ycSO2idBVmO60iNcInXhBHhPj8a2KACkVG1REFE4ThOET/prtasfY2rrN/wBQJnbgdv2U16P36qo1uE7PZXuDC3jq8Uw64vXGf8jlTECNIlK10Vv+HLQVPr0Uh+C44VU/Gp+qxzHqSysJtNSV0B62k/Vz3YscGTlvdUH2OqKIpn1EU7FyvCIn9E1zcHWbixwIImQaZyRG3mrnPdO+qhy2m2sf3rTcp7bTFTy8OFG/KnjrZIqN+tP8x09nw39n838vx+PjUPK8c/HqbnTmUS9i9vH7p+Us5yydxiGco5Cl2V5XVa7K52+eyrzz8/nUBIwy772K1IhdubsZsnZ7upuDZ7Q4VMygZDcxLuRj0VyejzfX1uI+rffuPUOpc8p1Tjjj4stZj2O0VnYSqShgQJFxI+ssHYsUGjmPdRD2OkKJ3PqIj2LleBFP6aggANGAEbtHIcNSkVrn33tWafHcdpLKxm0tFXV79vJ+ssHosYGjlv8AUR9rpCKdz6iI9i5XgUT8Imo27wOjyLeTG80sn5LkrFRlrAYRR9HtkALZOkiipdxBDEVQkREdPlCVUUX1Ch7iBwyVHWVZkVF+EX/lrWWB5D43126Nzie193trGySxmPSbitoZEIJsmSCr7TfaZXuTiL27KSKqLzzr0Wfh7e3a59kwuDRLiATAzJ0DbSiySAK4KxYTtNtZttNlyNuttsUxZ2xQUmHS00eCUlBVVFDVoB7cdi45545X++pwKOjHOSyNKqH+7HGSEU9GR96sISkjanx26dlVevPHK864HScvaFT5sc+/Rd81D1qKpyifn+qao1/sdsrlmL1lJlW0WF3NbSC4lbCnUEaQxCQ1RTRkCbVA7KIqvVE54Tn8Jpmk97VXHsa8Yd2L6qwidheA5j+xUrVhUR3qONYRIde6RNNrGNWyaECWOo9W1/8Aq05ThE1cKLabanF6qthY1tpilRFo5Tk6sZgU0dhuC+4Cg46ygAiNmQqQkQoiqiqiqqa7WtlaWD7tqIdoz/dZFad4eymrTHceuLqts7ejr50ymeKTWyJcUHXIbpAoEbREPIEoEQqoqiqhKn9dR+a4BgW42LBR7h4XQ5PXNPJJbh3Vc1NYB1EVENAcEhQuCJOUTnhVTXGi3MGe47lROQbJ7MZZitRj+U7R4Xc1dC2rNTBsKKLIjwG1QUUGAMFFtFQRTgURPtRP6atldVwKPG4tPSwYsCDBZGNFjRmRaZYbBEEAABTgREURERPhETUJJnSeqyAAANCp+yldg1R49xKHb20k2dRUy5leUySHV2TKblOjLcNegCRLIR1VIBQVXlR+FTXYzktrclyCu2j3Ip6e8PJ2JE6JS2tWkyPLCITROGQmBNp0J1lU7fPKoo88LwIDoEd49BK0aErs5TtXtlneJQKDNtuMYyGrqlRYMK2p2JjEVUHqitg4CiHA/HKInx8a7VzGwWXuBQwcgjUD17FV+dQszEZKW0oAjbzsYS+5OovCJEH4RxEVfu1ZzKkZKf8At55VOUX/AJ6gVwbBXd3Q3BPD6Isnai/RNXa1za2AMLz/AAkfUfYgfK/ahcfK/GmFe+8UJnvvUpCyo6S7KI5cVUGatdIGbDWUwLqxnxRUF0OyfaaIRIhJwqIq/wB9UK5yjxwpfLSGuQ5BtrX7nOsN10L6yXCavjacVfWy32X3qJKS8CnwvK8IvOoJBEY+9OiaTl7V6qJyHa/xCqN8a8ct262fh5jkk05VeljUVzdnZyUJCNxr2D7HXEIkVSHleV5X51aLxzZCi8kae3yVcHrs/uWCr6aTOWIzczGh/mZYI/4zgp3+RHlPu/HzqgmgbrA9fYwjvxTv6qr3+1/iFU75V6Zbt3s/AzHI5hy65bGprm7KykoSGbrXcfY64hEhKQ8ryvK6kc52/wDGTGMlc3j3KwnbGpsI0pmS5lV7XQY77T4kIsmsx0UJDRUBBVS5RUFE/poCKOGGXH37lV0ucWmpOPfFXbDs4wnPcPTI8DyylyOpVwmhnU9g3NjqY/zCjjakPKL+U5+NfbDM1xncHayrzXD7L9wprmOMuDJ9LjXtbL8F1MUJP/JURdQYd5pippHAVfzrCugn9f8Ar8a0iewVXhFRefx86x7E541JRVi33S2/o8wh49Y5TCSynWzdG3EYVX3QmORykgy6LaKrSkyBOIrnVFHj5+U5tHsbRfkv9dAQRI7wPqENKFEMO3Cc/wDRdFdbRP5tVER0C/C865IQqvCLoicpzrOiJpoixoSog/K6maLSPmYkk/06smCE+0zIOVWCy462rgCa2MbhSFCFSTn8ohJz/dPzqmeSmP7pJ+n/AJhF3Wy/DMlrZbtWyEapxSRWfmxjIaOK9Pko4CivHXqP+qqnxrEB0tOZ9lCYwxWk97dsdwKvxdtMWzqtd/wjtBc1MPCZLrndLL6q4i+l5OfntFhEMRFX8q48vz8Klm8qL6tzXymyf11uTTbHaWhjycUeqcUsrWO1kJutzV7vRY7jbSo1HiAquEK9JTn9FVdUP8of+IEk7YEcCQJoKa1u7evD8NANk14iaDStmWGYVW4H6gfjhnNGaHAyDFcjs4y9uVVt2PAMef8AyRU1avF4hSn3IRVT/wBY92qf/wC//wAtbi7aAaA79YXGb1m1xzI/SVu3sihzzx/+Wq9jlNllbuLkljfZslxVWcll2mrP21uP+ztCyIuN+0fuf7uITnY0RR7dU+E51JXRWE+UaXldedncXurL9Y+2lwNxMhqQj4XVyXIsNqCbUhtJkpFYNXozho2qiSqokJ8uFwaIgoP6XgLRll80vYHeU4zSorQgzorGkLnaAlhjV1C1/sZcbgYJ4tbCXKbgPzabKpg0Uugcr4zcJmOUaU4DgOI39QjwqyHKk6oFyX2D8cSeObybgHvFt/f0+Q7gZHhua5E7VpPvqenhVMmObMhxs4bbKBYAqE0PUnxUTBCVeewFr67xPhfC+Kt/EWhs2tb5hJc+b0vi6BILnAVvRZiMrwXN5uCQcppGvlDa56FC+P0zO9y/Kul3Au91MhZsZ229TZzwgw65GpyJNloTJIUUlFtVBVVQUD5MuCTgUGz026G6oeMGFeQszcUpkfKrmBHk4isSIkBqLOmDGBqO4LKSVktI42REbxCRNuJ0RFRA5eLsPCPt3WXyQILbMVfSb3mPmxF0DC6RMtmqOLg5xnXwaORngFKT92tw2vCjNsxayL/6WqdxDooT6RWVRuGl41FRvqodS/gkQdlRS/rzz86hndzt3YXj9nm457i+6VAzSXiNDXOVcZqDGBy0CEy/JVG/a6TXdSTqYCqCiGhLyWvHYeC8IWi/ZzL7uJkDyVAmJAJjXEytPJaDqPIXjHIcF1N0c43q2szzL8WqN47K5OJRY9PrJd1UVxORn5dz9K8qjHYZFwCbTjqqIqcrwSL9yX1w9xLXy2c2Xj7x31fHp8fbyCZcswK1bOe5JfdbbZATiGwMdoWT54a7qrjaKfwXdat8A2wHiG+HbWSRefEBrKfVMFziT5pyBGYh3mE4RzgevYxidr95c8yzdPbSmuLSIQ2KZVW3RxGARi0eq5TUdmQCqikCF95KILxyap8oicQdFuRu9nHkFR4VG3LkU0OyyDMoUqRGq4jkhI9fKYCKLSuNkAmCGqdiA+UVeyEXBD0/0Hg7G289neaA8wSRUG1iYj+VsxExlJKpLgIBqDHI8qSuzMzTKrwbHZXLckfvorO4jWKTLxBbjSJ0Fa4bL0PegBbQyXiIfQARQNPwRLzVoizs22X21ZybPFZpM3prCzaxxmDXxIWNFEYRyOsIgjjIaOKXrHurq8EH4RF4Tv4azsrNt9lnOLgKw0ljnaZMXABevCL0iTKxHnaDgel6CNFRjspQLYmPZnudunu3j+Fxc4nYUMLBK/J7V6BDiuTZkuYRgLSjJYcEGm/Q72RBE1JwOCFBXtTtl863v3jvMcpZ28cyjbkbewb6fKrqWAUqRNclSmlMFdZNoAUWh7B6l56p1UF7KXkbY+CsLBz32IcbODJc4XrwcYMHAQMIJrXRhhe5l4nIcTd0jOTtC7+CbmbuyNr9ltzck3EWwHcCyCpt6RupjMVwNlEkmLrZdFkC6hMARKrytrySIAIqIPWx3eXcIt4MAyCmyHcDIsNzXIHasZ9/T08KpksGxIcbOG20gWAKhMj1J8VEwQl/7wFr1WngfAl1uG2bWtaHNF5z5kF8QBMvcB5iQLMRg0kLbi6zaayYmkf1cqVzX38YstyDO/JSszDLJ6TbW12tq5MuT6gb9prPm8r0AUFPwnwiJrZGUX2aZh5vu7T0GdTMNrKbG2b6VMrI8R6fPdffdaAB+qYebFltGDUlQOyk4H3Cgqhfm+MsbCx+IvDmXmWYMNJMGKAEggxprNMV1dIvx/T/AIj1UClluvmu7Gf4/X7uu4sW3TEGCycWshq3ZS3IQSXJUwJDTpDHVXBEQZNpeAd+9VUVDWlBvRvVuh4+bk7tV+4zuMMYrjsC/rKWHTxJDSvOU7Mxxp115szNhXCLhB6OcF/xOOBH32HhvAXC+0sQbjWYlwk2lwya/hBIbF0QQSCVkNLnhodQzyge/LftbE8o3JqPKDb2BkufOX8HcLHrGymQSrY8aNXyI4xTD6T1h7UbVJBiovOPL8CvblF52NvJmju3nizk+ZQwQ51bXOHAZUeVelEnRhtE/qpuk2KJ/VSRNfM/E7KzAa6wbdvNwkmCCWzXMwCcpmABAWrB18hzjQx0C1Xupt9IwH9CvLNvmbmSEmi28lxpE5sWyckutxCJ4yQxIV9pIfZeO38QuFEuCSif4HzVjyh2Io4e82RHLm4tkEhbeVX1pzYrHqq/4EcW4wMDwSD97rTy8EafKqKh4CQ61cRhTdR37dhaaTDL2Pmn8tNk47qjP6Qd48/vcBp8KdzzPpmYtZXkVMy3htDUFZ3cStlGz733JzX0MVAFWVMl9fcyRARFXrrW+eb0btZz4Z2uIZLf2Vb7sV3Eg24OwoAzZf7UbLcdZCti4yLqtm4Dn06o2qmajx9ijzd5mkmktJHD330XazbFo0aHEfqr+WdmuFumvkbkVNttXspVbz5C0WX1M27l5HLhVZWEdiIxFEYUMUhjHXk30NSdZcNABxEXlUJvo1+8+6MDcSp2/n5Ylk/Tbtjhk+3SGwjtvAOodnALwi2jYPCptCZNC2ik1ygihKOuxA+ZtPR4ZzqfsvKJNgHDR6OPKkc6rrZ5u1vAXl1aYBjOejTxV3OqsbYcWqjyFjwH8eKY8AoQpyavJ3EiUupIPwQctrL+RUCBZ7Mu+LeKOOZLuDuawH7lYuRY4SI8QPW27cz1YabbFQbaAGlQBU3AbBtPsXpzaJABxMDddaSfU7IELuXBj5GAE8yOoAVZyGvgTtlfMD/F4o6UNn6RX317utRGaGO6xwvzwguG64nHwhmRInKrqAovrMm8IPJy33UYH94Wiit2Dj48vMA3jcR8E4+evV9x5wUROEMyJE5XUcXGztDncaR/yz7x0qsF19m3HzEbQIj0WKNZ2TeEHk3b7ptClytHEbnuvj/GZFvG4j4In569X3HXBRE+DMlROV12WMpzHJt4Mak5BZnT5QtpTYaxbOxWn3ceR6i/cpkiM082bTcmS4ZRe5iacAKcLwqL2tGh9oYoPJG+h1TXsrzspZtnIPO2A0gE419YVk2jlWjfl1FupOWysguZ2T3uHW9g4zFYfsYMFhXI5ygistNEbDoeoT9aKP1JDz93C1rx/vdyNuPEDxzuh3FlWFNl8hmgk43+1xQhMRyhS3m3GjQFk+4Sjt8qTygfYuGw5RB4MfDb0YhnOSepjdsXTK0nIu/KDEbIE7DnVWWh3W3cb8XdvvI6fuSs+Pm17WRpmG/SQxrY0SxljGBmM4LCSlkso60SkbxiRNPJ0FFFApeMPbn7Z+E25OcYZvNepZJufMqI0ayq66RAaceyVthyQYBGbdIzA3EIUdEURwuogqAo9AyLQtnA3ebK028hv0cYIxI6O9BzOqNqRou9j/mjf7Ml5EXqV8XFoWTDbpQVX7m1IekSWVYbX6b6dI3DHZRNk3VVU4dREXtTaTercrdDaXb9cfzDcg8wtMKj39xUYJR0nrb9pK2MuRIthRgUM2nEFhtxDXqa8KI8pyNbMkdxeHDygneMwBSKnQI53T6kb5rCom3G+Gf7522297n06O69E3Ioljx2IwNNsK9i7zz3XhOyoTzhknYiVOyoi8Iia9Ub+5plONQ8IxPD7hmmnZzlDOPFcG224deyrD8hw2gcEm1fIY6tt+wSFCcFVEkTqvV4EwMyObWT14rLqGdDeYve3sqvk8ndCm36wfYuHvPboWTt2txJymRWVo3CR4YRkGI0P030hOK7J7Kax/hptR69+Xda9pNzd78q84IOwTW7rkCPT2N9Asshh1EJ6bZsMRquTGL7mlYalNpOJoyFpW14VfUiqPSN8xAOgn+0xzNeGVFYrPdZPeqc6jEbcffat8cLLc+y3hlTzw7cRMQ/bUpILUa4hDdt15OTFRlXEkE24Rdo5MNoqCnrXgu3sUBXjlU+dGulk7OYB9SFK3jXSOBI5r6Inzyqa5aqJpoiwv41guenxqIqLu/tq3upsrKw+TOFmJLcbJ9hwnQafQSQhEiZNt4OpCJiTboEhCPKqPIrq1PExxinmVz+6GV38JwG2wi5JkdrZsykR1t3tJbcl9OwONCrZMIyXxwauIpIXAttA6WO77jdriPNa2dq76HRu66sthOcEW/Ntn8m3A23exLKc4jXFQ28xIajzK/1/Vm28DyLKJgmyLo42BAjKtfyojnsTlF547tLleEvWzmKZxGE7Oxctn3J1cjxWMl5BR1yWqEKr1ERRsWfSgoAoqEnxrHy7YO+vTlpj2GjOImnL5fiIH8TDCmrvidUUap8OqvG82xi+xrL7JiTgIONYuDllPGO0DzquPNyGGpINGCqvCC2LaKIgLiOiCCn3a8TXK3Op+Q0W52VxZUixK39DWR2sSHNkul3eOXGjy2mS+f5UZBofx7Ec+UUGWwgh/Kc5rvAnTJiJEU2fiD+PkMpjlojOIpGyxxXdCMHETcyO/8ASr/lPrKlsvqe3831XTr26/PT1erj4799dTbzaQ8E3kyXLBvnJj+TuNSLB0mer054GhbFx9efWigAIIIyDQ8Kqmhl92tNZaB0l09j2HEqss7dpEvkd9naf6Y2RzyqghcLrTG4ey+c5h5CRM7ps1xemdqAFqvMqW0SUjXIGTUh6JbRgktK6HZG3GlBEXhULklL9n4f4mw8JbF9uwuBBEAtGNDN5loCIJ/DQwZEL0uBdQd90UVA2E3Nr8GxbGYWbbahWYVKCbRMf4Jsy+kdEHG0Lst0pH9rricGpJ934XhNQdP4nZVR5NV2ddmWAe2jnlZVLL2MXT8eseJDQvpWXL0m2AX2ly22Igv2civQePomfHPAMD4srTzzP8SzrMzH8CmJwihIwK5GzeRBIwjA++srsw/GPP6p/G3qbPMErHcSipBq3K/GruIQx0cFxGHibvRWQ13FF6Pdx/Px8rzyrfGrPa3cJjJoeabfNvxZjllFhnituddFlH27vtQVvFjNOqpuL3BtC5My55JVU7474Agg2NpUEH+JZZkmZ/0+IkwcQDdBAop8tzpkiu3ZpzFOq6lz4o5bkOUT7i2y3b59yznt20mL/he6CEsxsmyGSMUb1GQe5aDlwQQiTshKqGaFOSNit2g2iyLD42W7VTK3I35c6fAl4RZeqXIkGrjika25k3y4XKKCfZ8KKJwiay/418OtQxjrG0AbBEWtmIIitLASaCpqTU1WmscTMjTht16ytLzNmsr2z/b7vfbc7byps9ybepwuPC/ZshyNqbOCU5JgCsx2xCT3Ux/Lio0CNiPPCr23Vmex27OfX0K0v9zMHas60DZjWNTi9xVTW2nOqm174t424rZKAKoKXVVEV45FFT0eJ+O/DH+J+ayxtCBN2X2QEQG1Z8gtqABdqBksMs3AEEiu33XRtPG/cOzwmgx0M32/rYWKdlpVpsSt6uRA7AoGjb0a7bdRDEl7J24JfkkVUTVRsfD/AHL/AMc4sWObhYTRUtIVtKUaWnuqt0H5xMkaj6LdHCEiaVeovtAP/gcRUQOnhv8A5F4GxImxtCPMavs3SXB2M2FRLjAJIBcSGmSCNm6InDVq299Lc5477p/7BH9vavcTbypguPLNCXEwaeU5qZ7PYkxJDlwZnIRxEP2OKakqfd2RVReqHixkEiudG9/2B3syY6Mmxn2OzKOP2ElO3+Ye6WIgTqq44qkgp8mXCJzrys+OeCsgTYstmEkmW2zWkzBiliKSAQMiKQqbN0yYO776zvJXw3V2O8hs0yaktq/I9pbOZFUokqSdVd0LrcI1FTb7RLIllAqiiqw6otrx/qupHbbxz3S2sqqxnF9yNvilVdIxjrc2Vg843XIjJuOABCluLfPd0y5EE/m4/CJwf8W+E/6MeFFlakVn+JZg5x5vkycTjEYCifLfMyMNB99Q2jYu5C2A3NrsKxbG4WZ7bN1uFyhm0bP+CrNfpXRAwQuy3XJ/a64nBqSfd/XhOIOn8S8uoslrLWuzDARdo5y2NS09jN0/HrHSQ0L6Vly9JtgF9hcttiILwPI/YPWs+O+AaH3bK088z/Es85mP4FCZIkQYJGBhaLHuFSMIw269Z7hZPxMyl3bqTiTuR7alVTaJrGn2P8H2/wB8Bt03QZ7fvnZODcNeyL2+eO3CJxL5X4+bp5hbVtlZ7h4PGsKiOcOJYVOM3NVMBglFSZV+LetuE2qiKqBEo8ii8c/KP/OeANoLQ2NoSCTW0syKiDINhBBAFCCFLjzWRwOrXqHBdG+8Xs7yN5sp2a4Ewg17dS+FdjFzXtzYjaKLbEkGL0BktiJGiC8hoiGaInBEiyhbCboFRZVVjmO2TcPNIww7tlrBrJsJLQxhjCAoN0iNIjICH8Pr+Ofz865u+MfD3MDDY2lKf7lnJqDU/wCnkwQInAANFKI1j2uBBFNR99QVsxHa7MoW69HkeeZFiFwOL10mvphqMdmVr0VH/Uh8m5YvgYqLIoqE2q8oioSfKFO7l7bjuTXY9Xy7RYtfUX8S7lxvT3+tSMSutNc9kQeHxZPlUL4b445VCH53xlvZ29o02ILWtiA5wccbxqGsxJOS6NbDC3URyhWm0qoF1jEqmtYTMuFOZOPIjvAhtvNmioQEK/CoqKqKi/nVFwzYLbfArakm0FbbFIxtiTFqDscin2KwmZAsi6039Q851bUYzKIH8o9ORQVIlXxCjr3fdTxWzK61l43bR2rLHsobKBJi2s+5YnVOQT66a1JnGpy1GTHeB0QdJUUm0L1r1H7ftHjlSeN+y2NsxmqXb+HHZhDaNsR1fdNgQsjA5oesiUFFxWw+1UVBROBREVU1i6Iu5RG6FuSDI0zvr7lfFrxq2oj7XQMPbrsh+gp5P1dU+WW2hT6w/V6uIsxZKyI4evkFbacEFEiRU4Jee1J8etppWyTO3x4u6NUxYpcNutWcpqwSd7PYsv64XUkrIUlVVdV3uXKopKiqmtGXGTjTlHqAdok1WAAKZaOPudxXxovG7Z3GrVuwqMQcbltXbWSfUO2kp912xbjFFGS4ZuqTjismSEpqXciUy7H92vlb+M+1dzvBd56rWW1t5kZMnayaXN7ipSYrLaNNKbcWU2C9QFET7f8A8V0Aio7w9gmNT3j7lSd/sRtpk+URri8oJMuQw00w8hWsoWrJtr/hDOaRxAmoC8qKSBd6qRKnCkqr9sp2U24zTPQyTJMcKTN6thIAJ8hiNYC2vLYzI7Zi1LEFVVAXxcQOV68cryzHffMJGPeCZVsntzmufN5LkePnImoIBJFufIYjWItry0MyO2YtSxBeVAXwcQOV68crzW92tgGNw7528qJ9NDmzozcK3rr+hbvKO7ZbLsykyERtqZskpE24262QqX3dxRB1kiY1d/toNdRoxPeCkdqNj8a26RbuVhm27GVOMfQu2+KYc3Rd4idEBjr7XnOqI22nHtUfsHgU4TUnXbKbc1eA4hi8HGvVWYFJCZjzH1r6/Rug040JdlNSc4B5xOHFJPu5/KJxuT05V6zxUEgEHP2jpRR9X467S025TOUwMZlA/EnuWkOCdxMdq4ctzt3kMV5OrFZeVXHF9jbQly4a88kSr85njjtPYZHd2UnHrJEyOYzZWcJu/nNV70pp5h4JCQxeSOL3sjMkrgghF1VCUkM0XLRdIIy+3sOCHGe+8eKt7eD401vPK3Abq+t9NrWah+X7jXvFaNxxsOnPRODecXlB5XtwqqiIiUYvFzZNINJEjYnNhsY/WDSRWod7PjA/AElJIspG3x+rZ5Uv4cj2D95pxwZIsDREd5+5V+3KI6BfTE/GHZHB4VdHxfCfoW6myjW8MUspTiNSo8NYTLn3ulz1jr04X4X4VUUkRddprx12ijbAjtjGw9G8dasjt2I4T5CPR5hSFkLIZkez3NOo6SkJtmJCq/aqJqkT3oj2EHVOKskV7z9ykjx52vlYBGx6XXXzyQpxWcaycyixK3Zkk36ydCx+o+rEla/hLw98t/Z/L9uu5jWx+2mH31Nb4/i/08+hGckSW5OfefIppNnKceM3FJ91wmm1Jx1TNVH8/K60DBkd0jvisxFO+6mPZfZzZXbd/bSxw57Guaa2u1yKZG+tf/izlljMV7t37J/mBE+qKg/HXjr9uryg8En+msgQIHcCOgVWU/Gs60iaaIsflNF/GiLUflXdXOPeDd5a0FtMrJzUutBuTDfJl0EOwjiSIQqioiiSivz8oqp/XUnvxl8LBPHB/IptTNnshbVURY8O2drnVV+wjsIXua+9EFXEIh/DiCoF9pLrIExrMdEzWuE8pMwbprPLndn4rOGUWbHhdhZFkvM0ySySAEpiKkZUcb9hgpCbrRjwfVDRBI4vIfOnAKLeWTUBNw12mrMhHGZ4O5iy1kaSVkpGN1ipRojdYB0k5InQNQBwxbIUBXK0X7uuOd3/ANuAOqY4FsxgKb6+2OmFYPNhJsfwSm3FVkWQ0lhX3NSMeVS3sqseQX7COw6JFHcBTEmnnE6lyiKqEidhRU6F7h0XK/1KWNvLPK86Yx6n2/jyo0Otza2r1J76t1v2vOR5IG84oCiKbhGS8cqvPzrOJGtx/R2VHGWE7ObgO9Csvj9kOVRN1dw9mMryWZkh7eToQVtzOUSmSYEqMjrISTFE9jzao4CucIpigEXJqarsWguswsdwsjrb3CVqKyskMtU1l+5tv/u7ZsiTjnqFEJno4pN9S5VevZPhdbBvVOid9J9SkwZ1nh9qBaOyO6z6s/WLvWdvcLrr+dI26qlcK1u1rIUYBnz/AOdwGH3VMlVOqCySfaXYh+OZyu8l7LKcOxCuwjb0JmcZU7Zx3KSytliQ6s6x30zyfltsur0B7q2BA0SuK4C8CKkoZaC5gAxr1MndzWneV53cbopvUTk3l41iGzrszIcPrabJ4GXDhdnEuMgSFTQJZM/Ui+7YkyqjFOP1MHFY7ErgAoCql1kM38jslwcMCx24w7C6/KM7dmBHG0zZYtEgMEAgjdgkQjedeR1lWmkjopIR89en3aHnoMzTeJ3HIaTmFALsA69lCROyldAIKpu5W4md5f5Yxtu7jb/cmRXY5iMTI7yhwC+ZhyzmyyfBAdnfVRHDaZSOXUGXBJ0j5ICEOErlruztrnW97FdmG92R4DtzIwaJJwSxdyuZRnYzFddamG7KJ0HJMuOoRgVh43FRTIiAlJV1z/DLTmf8rvQUziszXUeYyKgDndJ5E1yFaQpWBfVue/pQU/kju9uTmtTY/wCDgQlosomUzH1ok4IPNx4pgLsl5wm0RtwXBVUAQBOSQ/R20EnO3/FvEH9zUEctdpYp3iCCAiS1aFXftFEFF788oicc/j4412IAc9oyNPzT6LkMGVmnsBxWr/L2S9Gq9tJUeC/MdZyqe43GZUBceJMaulQBUyEUVV+E7EKfPyqJ86lHfIO4wnObSm3vwSFiyRcYmZbDlVF2Vs09DhqCSm3O0ZggfBHWVQARwSQ16mvXjXS0I+Q3/seAn0XFgJ8S6NDebnDvOh1Lnju+2ZhuBiFbuZtdGxet3ABxMfkxLwrCQ0+EdZKRpzKxmhYeJkHFRGzfHs2Y9v5VKv7deV8vO9hsi3dTCaU8Moaibaufs+UjZXccmE9gxJkFI4DGkm1yXrR5zqqcEqcouvO/yBx/lBnvRhJykUXqaL0AZxGw9NQzgqBynyj3Bm/p+WW5VFRYqw5bv1dVj9niWUN5KCSJssYrqEhx2RSQx3Reio4BGqCq8IWqpmm5KbdePuS4jQxt4cVyeMdTKyZ/Lb07ixYonJQNTLSIbcqVHaQW1f7qwoepfuUBQAVNXADdJpMThTyk7KHHQKYkLAJLZG30HOkcRFRP7YX2HZv5e5rsntxvdd5TgErG63IQsa3N37SXXSvqnW5EdmyV1yQAOAy12H29g7mragpcpa/Gq3GR5LbmUuOZTlMjDa79sWuqcwnz37mLJNk1kPI3YKsxqI5w0gI78E40+oIg/KhMVFfvA6SY1qwAHCaA9RPWRyXosV+5Pz/019NNq0mmiJpoiaaImmiLHCf21nRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRE00RNNETTRFhf5dFVEHlfxqIqJvbtzJ3a8Z7fAoN81SyrAo7rM56Gstto2ZDbw9mkNtTRVbRFRDFfn86p+V7Rbvbj7RT8P3F3RxCRGfm1s+K5S4dIgm0cScxKVD9ti+hoaMdPjooqXbkuOq1vlcDoM8IQr5SvGxZPjLkW3A5j0/f81LMEm/t/Po5tgsfp+iufd/J6+/ZPz26/HXXex3ZjP8Hzu0jYNurErsMurp+9k1cnHkk2MV6Q6r0huLM94tg0bpEXVyM6Q9zRCT7VDLBdAGqOTR/jzwQm8CNZPX3K73kPtJk+9Pju5gWP5nXY2MifEmSZc2mOxUhjyG5AAAjIZ6qrrTfKqpfb2RERVQhir7aTdZ7yPibo4dubiVdbljLOP2bVjiEibGkEDpOq80AWDJNIpGvAETnCf95fzqQaEZEniI/ZWhF3vGfSqs+0W08ba/G7R2Xkc3IcjyWd+7ZDeTABpywlq2DfYWgTo00INtgDY89RBEVSLsRTNBSZbWbgZLYXuafvFVaSGXaas/bW4/7Q0LQi417RXs/wB3EI+xoip26p8JreFMgIG6I5DmsjTrnqqFluz+5cry7lbubb7m0NFKnY5Hx2TAuMXctGiRmQ+8jwk3Mjkh/wAfrwqqPCLyi8p1i6/xhm4ni+HS9v8APzhZfiDli6t3cV62DFsVi57Z/wBVGbdZVUN7q4PrcDoTYcciiiWWm7EYjoZkcClTjq4gAA7qr6/+j3l0XaK6rIud45YXuZXbtxlz+RYn+51NsBx/QkVIX1IE2yABHQE95Knp+5T7FqDLxTtarxRqtoccyPAn6FhydKs6zIsBC0qn5MqV9SJxYiSmkigy4bott93EQSHnsQ9ljmhzbuwbgIG/AzlxW2mInbvry1Zwu9B8ZL3AJlBZbKblsY/YVOHRsKluXlH+7MzokVVWM8rbb0dRkNqTqIXZQ4dVPX8DxORNkstxDxyoNotqdyYmOY1WV5V06TLoysLh9CLk32ZHvbZafLs4XY47ooZc9OE6rbQttAS/AnlUxz6UXNouxGNOIjlAw+yrmWeMeSydysFk4HnmN12Kbc1jMTHsXv8AF37WHEltooDO5anR1ceFvqAK4ho39xB1IlXVv3dsN4aDwnmxcQlsWW4s0WKyDYVNMoRmJMh8Gvqvp3DfQGmhcVwkcI04bLldaLr5gmpOO3M7OgTytM1gDp2Tpkqk+WlLncnCtpYGIVN1f2BZ2xVzZ0WvWQVYzMqrCCdm+22HVGmSlC6aKgAvXr2Dtylhc8eLbOcyt77fPNoWUP2WNSsSjxKOncp4UODKUVlEjZyZBk8562kU/ZwiNCiCnyq7c8OaG6Jw1iOnNYs2GztTag1N38pnn04rlj+xOdFnmJWO5O6cfJa7b4HSx+PEpFgyHZBxyjDJnOlIdGQ8LJuInRtkOzpkoL9qDCYx40ZbVb42m6lhnmIN53Lx2TSRr2hwQKxx5171KsywFZLv1rglHa6jy0IoricfcPTEm9e1HmCOGHAVXSAAG5U4Azxma68NHRjeGlbPxjPH72/oa2/zb9vdSbheLjRxYMmDIOTHmfTm++rsn6hxSNwnPvERHgfuUrnjWzef1u5d/uhke4NFbbgWVO1Q1s9nGnI1VWxWzJxE+j+sJxwjdMiMlkDygtoPTqqk73xHSgFMFSS6rs8eXqJ3nMrlB2d3Arm77MI+6Vd/tJvyhNvXhY52rWokV1SCG3BV9TRlRce7L9R7FN4jQ0RAAZDbbaTIMe3vyPdHcHL4GR5XkMSJVq5W1BVsCFDjexW2mmDffPspvOmZE6XKkKIgoPCgQDp0aqZ6ZrkMcAoRIg5xOuKjhA00C2cAmhJyvx/XX10oMFU1jlNEWOyc8fOimKJpgidx4/Oncf6LoidhVeEX5/tp2FU5Reef9dEWUVF1nRE00RY07Doix3Tn407j/fREUwROVXWPYHKcc/P+i6Is+wePz/11j2B07c/GiIjgK50RfnXPRE00RNNETTRE00RNNETTRFhf5dcV/wBV+NFFrTyG3Yd2X8XLHOo8WGbrUqHAaesHVahRDkyW44yJJ/8AdYbV1DPjheoqiKnPKa73Qy7yBwDxuk5jM3IwW4iyZ1I1Xz8fxt2C6KSbWIy4ii/LltutuR3jRCRRUV4VOeUIct80E4TEZ1iOMxxWorAxOa2TI8gNpYOVzamRlJ96u5jY9MktVspyEzYSCQWoyyRaVn2diESHvyBGCH1UhRZO/wB59tcYsMqi3WR+lzCKgL2/6Q33RgxDRwhMiAFRSUWnF9Yqp8Ii9eFTmBwu3sj7T0M70ALnXRjTmY646M1wz7dSow/xEut3YEV64gVtId1HYYbdQ5QI33BOEAiBC+OSUfsRVIkREXWqrHyYrz3x2zmMvX9Vj+Q1tuVhWysYmhLmSWWoZsjHZcjJIf6o85wrAKhJ2Veeq8fQ+A+FP8Y2/Q/WIvAGQwuBgkGAak/SIqVxNoIaRmtjHv5tku21XlEOxuLGHdSH4cRusxywnS1eYIhebcjMsE80QEBISOAPCpwvzqr555LYXj20jOf49fNWsRKW4s2qdKiZ9ZPcgoCON90HmIrRl1cR5lSTtzwCNnzix+DeLe8NcBUlv1NoQDU1wEEzQEAgOzWmva4gDPvjqxU9WeQm3z20tZllmGQ1v7o6MWLXv4zZJPlP+pHSCPFWOj8gRDsSm02QoIEvKIJcTVdvVtna4/T2ULI1Ju+tioYbZwn230nCLhFHdaIEcYcRGnORdEOOvz+U589r8L8TYtLiAQCRRzThNaE0p9X0k0BJWG2rXDdPfA0XTyrfzabD7uZVZJlow5UG0j0rzSwpBr9Y/H+oZZFRBUIja+R6qvKqgfzKgrSN1Ny92sN2Vvt6KGVi64fSxmrGPR2mP2Ee3sGEEPaJOOOtLFeIlcAAKM5+AUv51EfT4T4cPm2f+rabtpAbdc2ZdEGIJIAMkUyEgrRdoNcdWMV4LjlW9ueK7nt3glVUOVG1sYHbaBYsunNuHShhLNhhxtxBjKDbgJ2Jt7uZKnUEHkurbeQOXXlFmmabYw6Odju3kBmfNizY7pyr1XITc1W47oOIMbqy6CIRtvdyJU6gg9i9dn8M8KADaF1AL0EYuu3SKZXqgzN0+YXhdyHOMAHGQN2M9hYtvILLLqizTNdsotHNxzbyAxPnRpkd1yXeK7Cbmq3HdBxBjdWXW+CNt7uRKnUEHsUpmu/qrWsjgk6tgRThQp0m9sa2TZNNLMX/ACkaPBjEL0yS6iKvrAw6CQmqnygLkfCrEOYw3qfWJAqQCACRDJvBpJmIL6jygLQms4zuiMeOpfTaLe21yjPm8ayNyHaNzzkNQLmDRTaRFkx0FZESRAmKTzDoiYkJew0cFD/kUUQo7x08j8dzbYXBIGZZU/Ly7IoZAsoqh5mHLlgJm4y3JFkYyvCLZqTQn2ToXIoqKia8R8H/AIds6xb9JBq5pgQ+ReENcZbQtq4CQBgIy1lsnvdqPur5B372qtdwGcZh5FIN+VNcrIswqmWFbKlB27sMziaSM66ituCoA4pdmzHjsKolPxLy125tcQyS/wAsi3OLV+NW8mtkTp1JYDC6NzEituLJKMLQmZmHLXZSb5Xt8ASp47P4J454ugC95aXmyS4xGP1Ti36hmAuhe3nHX2U4PlBswUqTBbvrlbGK0MgqtMXs1sTYLniQ3E+n9zjHKKnuACbReOS+U1J2m/u2NbRVFiFlcW0W9r0tYLtHjlhbC5FXjh0vpWHOgryiff1/r/ZeMn4L44PawhonCXsAwmbxdABGBJgmQCSCFBaNMa/t7jiDgQqFu9vw1H2pmWe2G4VW8+7CobSGMatJ0zizLVuOT6PmpMm242pggIHcVRS7fI8btv8AIqPFMIm5LktrGrautZKRKmSTQGmW0+VIiX8Jrjb+CdZ2DAGEWhc4RngyBG861pjg801c8FSP/SL2rCoSRIn5BHfN4GGa6RilozZSiMTMfRCOMkh4erTpdm2yFEaNVVEAuOMnyW2Yi1dTJcyx8nbtyWxBhN1Exyc6/FIBkMLFFlXhfBTHlkgRzjleqoKqncfBPGl11oaakUew4AkmjvpgHzfTQiZELHzWYzT9/Y7hOC+MHye2StCifQZbJeblTRrDfSmmoxClk4jYxpbqs9Ijymoj631bPkh+PuTnaBHwCqvxrxeL8Db+CIFsInWDgdRMaa4ggihBNDrxIGPfZ0GhWtImZX19+oFYYTUWKhRYnjbUu3ZRkVF+bNdVIwqaipCrbUV8lFFTn6kFXnhOKJu5mXkdhG/mE47SZxtuddn2SSKeIkvCprj9a0MSRKEnDG0EXy4joC8C0iqXbhOOuvC2obPdacls/i2f4yea+m/u7u8OzOxOOwsbhY1me4Vo/JeeZbrX4MN6DEZckynG2Pe64B+sG2g5dJPa6HPwvVOxvrubujjnhxbb+7Q5bhRY7WYsWQM11zjcmc7P4bV0VGQ1OZFsCBQTj1GqLyvK89UkggnQeR/Y9laaPOGafQ+xC2Pto3ugWKFY7kZXi90ctpt6IFJjr9WLKKKqQn7Zkn2c8jwqdOOF5RefjpbC7g2+6PiDje4GQxocext45uvtw2zBkVF0w+1CIl/Ap+SX5/8AZp0NdC5sN5t7SoWq8jNuYm0WKXNtlz+RzMnrVs4aYziVlIemMIooUka9kH5LLKKQJ2c5RFIUUuSRNS+ReRO0GLHGW1yiQTL8Nqydkw6mZMjQIrqctyJjzLRtw2iHkkckE2KiBrzwBKlzjd19jXDJdCIMd/vqxK6mU+TuyeHZve45e5ZKGfi6tfvoxaSdLCqB1oXgekuMskDLKtmi+41Rv4JO3IEgyFnv3thU7vpgr1vZyrUXYrEha6inTokNySqJHCTKZZNiOR9gVEdMF4MS/BIqgC6Iz73djFQ+UEnb3p3LNnv1tZVbrhhczIZP15zG605DVVLdrmJbiojcZ6cLSxmnyUgRGnHBNVcbRB5MOZvHtwMSyrcHIsUobZZVpichmJcsKw439M46yLzY9iFBPlsxLkFJE54X55TWQQajsU9xxBwUP8vefsVRA3dy8v1KoezMnBXa2gfxeddBcy3mTKxeYfiAgxxadIgbBJJIXuASIuOqdRVSf7XMtL9SeJs07hLtZjzuLzrobmU8yZ2DzD8MERgWniIGxSSSF7gEiJU6pwKqUZW5OBvTuvU5V2FV1CdUc49123NwLCX5y22MNXTMLGMKxcLG/wDaIC0UmW6Ssd3STkEaZiPmSISIqSAVeURONZVnlZm9juZnE+Ntp3xClwhzLsYYRHUt74W3XW/YoqnDTTytp6h6Eagomv8AOgDyL7rROIDvUidwx1a1QLxLc5AG+JO6V1MV8r7mqkV17nWU4Ll+K22EWGZu2OFw3Wlo2oSgjrTynKeF9DMzaA09K+xgxUOeUC87C7w326jsy0sNytrrVxuJ75GIYo6kyyojI19bUqX9UouGiCQr/lmU7ovC8D89yCDAyB4guH+MnaK0XK9eAOE8sDB11oprYLdrLd1bTPwy7CjxV7FMpWki1r7rTsoGPoor4k+bLrrSuEsgl/hkooKiPyqKq7c0H0gjMA8QCumZ2nkU00RNNETTRE00RNNETTRFgv5dcSTkFTjUUVM3XTKU2Ylt4vglZmqvKjM/H50htkbGGfIvtAriepTUVXgXFQC46kQovKeSsy8XsjyxMnnbVbEytp6K6hU9bMxuNZQID1o+xcRJJTRagvnGZViM3IQXEdR0icJOv2ipQCXS6nt9jWu6q1MAaBHGQTxAjPWIWwavZ2/xnwu3A8cs7jtMYLVQH5WK5wqxmxYY7K+19U2Jo59XGe+9XkbQXUbE1JHFLmY8a2txYXgXab43GIx7zcvcVhctk1DEkIQSj+nFuDEF1xF9Q/TtMJ9/PUjNV/rq3i684YwKazU7vKI1LMCWtNBJrq9YnjpWxN5HWbfwEyqPmVrTYYt1jrsGVIuLJtuHXPyWvUIuPqqBwjjiDyn8y8cflNaBxLfvbXIN8dqMlv8AOcJxlnEaS2qrUbDPKN7q66zCRsm/p5jndsiadRFXhU6ckI8iq/W/Cfh3i/F+FfaeHs3PAvgXWPdJcwjFrSBBiQSD5gRmuL7QAtvGMZrs44FU8tz8TozZZc3foZeMSsyyS0uafE9zqisspjcmR7ID31CzWCRpE7qQA+2fJt9hIUIdV2qdwObh4UE3eLbOqGZHzqK49K3Ig2CRf3MmkhkbxPq88hIhKpKin9vJ8Kvz9bZ/DvHWVkC3wz580j5L70w8Al1yYILQGgxMkgGrsfMZ8wG9+KcRGJx114UxWwo3kHt+d1tpuY5kGGtT8FgTaKzxx7PcfKW+MliMn1UJxJ/oVBcYQFR1xolAjVE5QROHm7hbfk+7uqm5m2xWcncmPmJYnHzqoGYEIIKV/X2FJSOslQ4eJPb0/Ioarwq+MfAviFmQBZWhoWf7VrABeXX4+X9MGI+qZ8sQuYtG/LuyMNI/lLYHIrg3ubhWR+U55/Z7hbcU0SXuHV5Akd7cGnedZgs0rkUjc6SFT2I6oiQCp8Kq9VMU7rObq+RW32Z+V8aBkmRY7e7b4s8xYVsSizvHUC+nogmLsxJNkyYtMOcdGeioZj3IlRBHWrP4D4608S13yntuWYDS6ytYvQG/hYXCKuBiJaJoVt9swihGEYjSZ3xwywWco3Z24hvbpVeKbo7dyW94GW3os9zOKgQoJCwG4jqTRKT2IU9aGKx0e7L2FUFEEijncw2p28w3cLbnb7eDbi3rtw66PCrbks3qm2qdxutZgGc0HJCOEPDIOCrAOqSqQkIcIRc7P4P8QDAx3h7WHAT/AArShZdp9OLg10RSrbxHmuja2YcHCPKScRWceCO5htPt5he4W3G3+7+3NxXbh18eHW3C5xVA1TON1rMAymg5IRwh6sg4PpB1SXsJIHCEXSn5vsxg+/1RVYdvdtrYLEsq+/x+ROyaOlfIOJUpWSYkySyjqxS9CC604QKJmqinzymurfhXxK0cS7w1rNo3zRZuF2A0EeYNBJDXFoBg+UTeMDDXWbRckUBEyK3vborZtzuHg8Dfxi8zzffYaNVxL6wyZo6jcJmTI+olRvp0jK2402PrAXHf4vfk1EF9YIqikJjGdbZQPEzYfGJu8e2rVlht6xMvGEzirVYbQxZbal2SRwfBOtpwCkvz+PhePPafCvHuBbZeGtiPLV1k4GgtJwvYFwGNcaYDQtGQ8lwJN7PTguhT7kYCXjFhXjzM3B20hs4rdQJEvL1zinWveiwpgygdjtjLWT9S6jTYkhsiIm44vckFFNb7n4Cmxue7Wxs/wSUdlmoZPW3TOe0qQZUdy3jTDDg5gvA6Ae1FQmkFfSvBL2FF9f8A4fx58ReNjaRf+ZJsrXNwlh8n1AVJ+kmYcaKPtGFsThTEVo4UrrnjqW14m9OyTf6jFxnh747aJRSsQg1bUtczrvuktypJmCAj3dOBcBeVThefhV4XjSGIbi49jm3uBYvku7tPYUVZiYQf2jGd3qykCBbe8+7s19ma0840rRNIPpN5B6OfwSJQXXj8D8H+JsaQ7wzwfJBdYvc0FrXzIuOBxAEgiSCRAJHR9rZS4zjGY0NnoRkoCmmYnD2IgUj+6W2gy2cOxqqca/x/UlxIiXhSpDfb6nhejK9u34L8Iqr8JvTdjfvb3dnx0zTEg3K2nqZlfcQ5FB9duFXPR75qK/HlIriNnyyLhNE10Plf6r8a9fifhfj7XxLLceHtYZaF1LK0kglmHlEGAY2awsB7IIvCsDH+mp11UVkPk5t/kHkdiO7rFniTMfEY8+tfpJu4GPLZShmg1y/G6Tyjj6yjtCvsfAiF13hPsFHIPAc721a884G8N9u3tjUQrmbdzpdembVRuVYOxa6NGF7pIITecSGbhepTAVXjsvCKXJn

CATEGORY

CONTACT US

089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthai tour group
thai tour group
จัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ นำเที่ยว ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ รับจัดกิจกรม WALK RALLY / MC / Water Spot ห้กับบริษัทของท่านในลักษณะกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถเลือกได้ตามความ พอใจ จากรายละเอียดเหล่านี้.... 1. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 2. รถ (รถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์) 3. ที่พัก (โรงแรม,รีสอร์ท,เต้นท์) จำนวนคน/ห้อง/หลัง 4. อาหาร (ภัตตาคาร, ร้าน, โรงแรม, แบบปิคนิค) จำนวนมื้อ 5. จำนวนคน ทัวร์เหมาหมู่คณะ Incentive Tour, Group Tour, MICE (Meeting Incentive Conferrence Exhibition) Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และองค์แนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบันโดยสอนให้รู้จักคิด รู้จักมองปัญหาในมุมกว้าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของWalk Rally 1. เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ฝึกให้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน 4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ผู้จัดต้องเตรียม ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม LCD เครื่องอำนวยความสะดวก ให้การจัดฝึกอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างให้คณะวิทยากร อัตราค่าบริการ 35,000- 45,000 บาท /ผู้เข้าอบรม 200-250 คน ราคานี้รวมด้วยทุกอย่างไว้ดังนี้ - จัดกิจกรรม Walk Rally 1 วัน - จำนวนคนเข้ากิจกรรม จำนวน 200-250 คน - ค่าเดินทางวิทยากร - ค่าเอกสารประกอบ - ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน - ค่าทีมงานจัด Walk Rally ประมาณ 15 คน หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคากรุ๊ปเหมา+กิจกรรม Walk Rally รบกวนลูกค้า คลิกที่นี้กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี้ หรือ แบบฟอร์มที่ต้องการ ให้เราเสนอราคากรุ๊ปของท่านครับ ส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com หรือ Fax มาที่ 02-9100870 มีข้อสงสัย 089-6782177 คุณบอส โทร. 02-9100375 02-9100870 089-6782177 แฟ็กซ์ 02-9100870 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้ากรุ๊ป เรายินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครับ แต่หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคา รบกวนลูกค้า กรอกข้อมูลด้านบน หรือ ส่งหนังสือแจ้งความต้องการ ให้เราด้วยครับ สัมมนา ดูงาน อบรม ประชุม จัดแสดงสินค้า หรือทัวร์ตามสั่ง THE THAI TOUR GROUP Co.,Ltd. TEL 02-910-0375 , 02-910-0870 FAX 02-9100870 MOBILE. 089-6782177 / 084-4327783 /097-0402021 EMAIL : thaitourgroup@gmail.com : thaitour2000@hotmail.com : thaitourgroup@hotmail.com Line ID : boss692 Sky: thaitour2000@hotmail.com TAT License: 11/4861 Web : www.thaitourgroup.com
เบอร์โทร : 089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
อีเมล : thaitourgroup@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก